Gelehrten aussagen / Evliya sözleri / Hadithe (Seite 2)

"Ölçü Allah'ın dinidir. Dinde olmayan tasavvufta da yoktur."
[Gavs-ı Sani Seyyid Abdulbaki El-Huseyni (Kuddise Sirruhu)]
-
"Der Maßstab ist die Religion Allahs. Was in der Religion nicht gibt, gibt es in der Tasawwuf auch nicht."
[Sheikh Sayyid Abdulbaki Al-Hussaini (Quddisa sirruhu)]

"Adabı olmayanın tarikatı da olmaz!"

[Seyyid Muhammed Fettah El-Huseyni (Kuddise Sirruhu)]
-
"Der keinen Adâb (Gutes Benehmen) hat, der hat auch keine Tarīqa!"

[Sayyid Muhammad Fattah Al-Hussaini (Quddisa sirruhu)]

"Seyyid Fettah'in ilmi cihana yeter."

[Seyda Muhammed Raşid (Kuddise Sirruhu)]
-
"Sayyid Fattah's Wissen reicht der Welt aus."

[Sayyid Muhammad Rashid (Quddisa sirruhu)]

Seyda Molla Yahya El Abbasi Buyurdular;
''Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri, yakınlarına, bizlere ve oğullarına siyasetten, particilikten uzak durmamızı ısrarla tembih ederdi. Müslümanlar arasında particilik yolu ile tefrika olabileceğine dikkat çekerdi. 'Camiye, dergaha gelen herkes Müslümandır' derdi. İkinci önemli nasihatı ise; İslam ve iman hizmeti, ilim ve dua karşılığında maddi menfaat alınmaması, talep edilmemesi hususu idi...''

"Bütün peygamberler O'nun (sallallahu aleyhi ve sellem'in) sofisidir. Bütün evliyalar O'nun kapısında köledir."

[Seyyid Muhammed Fettah El-Huseyni (Kuddise Sirruhu)]

Hz.Peygamber (Aleyhisselâtu Vesselâm)'ın ismi o kadar güzel ki söyledikçe ağzım tatlanıyor.

[Gavs-ı Sani Seyyid Abdulbaki El-Huseyni (Kuddise Sirruhu)]
-
Der Name des Propheten (Alayhissalâtu wassalâm) ist so schön, das sich mein Mund beim erwähnen versüßt.

[Sheikh Sayyid Abdulbaki Al-Hussaini (Quddisa sirruhu)]

Kim nefsini alçaltırsa Allah celle celâluhû onu yüceltir.
Kim de nefsini yüceltirse Allah celle celâluhû onu düşürür.

[Gavs-ı Sani Seyyid Abdulbaki El-Huseyni (Kuddise Sirruhu)]
-
Wer seinen Nafs erniedrigt, dem erhöht Allah Jalla Jalālahu.
Und wer seinen Nafs erhöht, dem lässt Allah Jalla Jalālahu stürzen.

[Sheikh Sayyid Abdulbaki Al-Hussaini (Quddisa sirruhu)]

Allahs Gesandter (Sallallahu Alayhi wa Sallam) sprach:,,Die Nationen werden bald über euch herfallen, wie Hunrige über ein riesiges Speisetablett."

Jemand fragte: ,,Wird es an unserer geringen Zahl an jenem Tage liegen?"

Der Prophet (Sallallahu Alayhi wa Sallam) sprach: ,,Nein! Ihr werdet an jenem Tage viele sein, aber ihr werdet Schaum sein, wie der Schaum einer Flut. Allah wird den Herzen eurer Feinde die Achtung vor euch entreißen und in eure Herzen Schwäche werfen."

Es wurde gefragt: ,,Was ist das für eine Schwäche, O Gesandter Allahs?"

Er (Sallallahu alayhi wa Sallam): ,,Die Liebe zum Diesseits und die Abscheu vor dem Tod."

[Abû Dâvûd, Malâhim 5; Imam Ahmad ibn Hanbal, Musnad, 2/359]
***
Hafidh Haythamî (Rahimahullah) hat die überliferung von imam Ahmad als (Sahih) gesund eingestuft. [Haythamî, Majmau’z-Zavaid, no. 12244]

Sevban'dan (r.a) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:"Yakında milletler yemek yiyenlerin (başkalarını) çanaklarına (sofralarına) davet ettikleri gibi size karşı (savaşmak için) biribirlerini davet edecekler."


Birisi:"Bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak?” dedi.

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Hayır, aksine siz o gün kalabalık fakat selin önündeki çörçöp gibi zayıf olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini soyup alacak sizin gönlünüze de vehn atacak" buyurdu.

Yine bir adam: Vehn nedir? ya Rasûlullah diye sorunca,


O (sallallahu aleyhi ve sellem):"Vehn, dünyayı (fazlaca) sevmek ve ölümü kötü görmektir" buyurdu.

[Ebu Davud, Melahim, 5; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/359]

***
Hafız Heysemî, İbn Hanbel’in rivayet ettiği hadisin senedinin sağlam olduğunu belirtmiştir. [Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, no. 12244]

Wer Engeln auf Erden sehen möchte, der soll sich die Talib'ul ilm (Student des Wissens) anschauen.
[Sayyid Muhammad Fattah Al-Hussaini (Quddisa sirruhu)]
-
Yeryüzünde melekleri görmek isteyenler ilim talebelerine baksınlar.
[Seyyid Muhammed Fettah El-Huseyni (Kuddise Sirruhu)]

Sayyid sein ist kein Maqam (Stufe). Zweck ist dies tun zu können was die Sadati Karam (Ahlu Bayt/Sheikhs/Ulama) gemacht haben.
[Sayyid Muhammad Fattah Al-Hussaini (Quddisa sirruhu)]
-
Seyyidlik bir makam değildir. Gaye Sadatların yapabildiğini yapmaktır.
[Seyyid Muhammed Fettah El-Huseyni (Kuddise Sirruhu)]

Die Umayyaden-Moschee (Dschāmiʿ banī Umayya al-kabīr) ist eine Moschee in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Sie ist eine der ältesten Moscheen der Welt und Vorbild für andere Moscheen im Baustil der Pfeilerhallenmoschee. In vorislamischer Zeit wurde sie als eine Johannes dem Täufer geweihte Kathedrale errichtet.


"Der Prophet Muhammad (Sallallahu Alayhi wa Sallam) sagte: „Isa (Jesus), Sohn der Maria wird bei dem weißen Minarett östlich von Damaskus (Sham) herabsteigen, zwei leicht gefärbte Kleidungsstücke tragen und seine Hände auf die Flügel zweier Engel legen.


[Tirmidhi, Fitan 59; Abû Dâvud, Malâhîm, 14; Sahih Muslim, Fitan: 20, Tabârani, Mujami Kâbir: 44; Sahih Buhari, Tarihi Kâbir: 1002, Imam Suyuti, al-Jami as-Saghir Nr. 8025]

Jeden Tag wenn die Sonne hervorkommt, stirbt die Menschlichkeit. Weil Palästina nicht zum erleuchten kommt.
[Sayyid Muhammad Sâqî Al-Hussaini (Quddisa sirruhu)]
-
Hergün güneş doğarken insanlık ölüyor. Çünkü Filistin aydınlanamıyor.
[Seyyid Muhammed Saki El-Huseyni (Kuddise Sirruhu)]

"Wenn Allah dich zu einem Murshid (Sheikh) geführt hat, wisse das Allah (Jalla Jalaluhu) dich liebt."
[Sheikh Sayyid Muhammad Bahâuddin Shah Naqshiband (Quddisa sirruhu)]
-
"Allah seni bir Mürşide gönderdiyse haberin olsun, Allah (Celle Celaluhu) seni seviyor demektir."
[Şeyh Seyyid Muhammed Bahâuddin Şah-ı Nakşibend (Kuddise Sirruhu)]

Osmanen sind wie das Schiff von Nûh (Noah) auf den weg in den Krieg; um alle unterdrückten ans Bord zu sammeln und wird mit der name TÜRKEI wiederkehren.

[Dr. İhsan Şenocak]

Tasawwuf selbst ist der Kuran und die Sunnah. Allah's befehlen zu befolgen, und sich von sünden zu entfernen.

[Sheikh Sayyid Abdulbaki Al-Hussaini (Quddisa sirruhu)]
-
Tasavvuf kur'an ve sünnetin kendisidir. Allah'ın emirlerine uymak, günahlardan kaçmaktır. "

[Gavs-ı Sani Seyyid Abdulbaki El-Huseyni (Kuddise Sirruhu)]

Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte:
"Ihr befindet euch in einer Zeit, wenn jemand von euch ein von zehn der Befehlen (Allah's) verlässt, wird zugrunde gehen.
Danach wird eine Zeit kommen, wenn ihr nur ein von zehn der Befehlen (Allah's) verrichtet, werdet ihr gerettet werden.

 

[Jâmi`us-saghîr 2542 (1/88)]
-
Ebu Hureyre (radiyallahu anh) rivâyet ediyor. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdular:
"Siz öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki sizden biri emirlerin onda birini terketse mahvolur. Sonra öyle bir zaman gelir ki onlar emirlerin onda birini yapsalar kurtulular."

 

[Câmi'us-Sağîr: 2542 (1/88)]

Wenn alle Genüsse der Welt zusammentreffen würden, könnte nicht eine sekunde dem Genuss gleichkommen, den man für die Freundschaft Allah's aufbringt..

[Gaws al-Azam Sayyid Abdulhakim Al-Hussaini (Quddisa sirruhu)]
-
Bütün dünya lezzetleri bir araya gelse Allah dostluğundan doğan lezzetin bir saniyesi kadar bile olamaz...

[Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdulhakim El-Huseyni (Kuddise sirruhu)]

Shaykh Sayyid Ibrahīm ibn ʿAbd al-ʿAzīz 'Abu al-Majd al-Dasūqī (Quddisa sirruhu) verfügte über ein schönes Ahlâk [Benehmen], gebot das Gute und empfahl jedem, sich ein gutes Ahlâk anzueignen.

Um Allah zu erreichen und das gute Ahlâk [Benehmen] zu erwerben, legte er einige Grundlagen:
1. mit ständigem Dhikrullah zu beschäftigen,
2. gegen seinen Nafs [Triebseele] und die Bedürfnisse zu stellen,
3. bei Leid und Übel sowie wegen bestimmter Dinge, die man verliert, nicht traurig zu fühlen,
4. an den Islam mit seinen Geboten und Veboten zu halten und den Weg des Tasawwufs und seine Feinheiten zu beachten
5. das gute Ahlâk [Benehmen] der Awliyahullah als Beispiel zu nehmen und zu versuchen, sich diesen anzueignen.

Weiterhin sagte er:
Wenn ihr wollt, dass eure Dua [Bittgebete] erhört werden, dann esst von dem Halâl und redet nicht unangebracht (schlecht) über eure Geschwister.

 

[Imam Ash-Sha'rani, Tabaqāt, 1/176]
-

Ibrahim Desûkî (Kuddise sirruhu) güzel bir ahlâka sahipti. Herkese iyilikte bulunurdu. Herkese güzel ahlâkı tavsiye ederdi.


Allah'a ulasmak ve güzel bir ahlak edinmek için şu esasları koymuştu:

1. Evrâd ve zikirle meşgul olmak,
2. Nefsin arzu ve isteklerine karşı çıkmak,
3. Sıkıntılara, bela ve musibetlere, kaybedilen seylere üzülmemek,
4. Islâm dininin emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmak, tasavvuf yolunun inceliklerine dikkat etmek,
5. Evliyanın güzel ahlâkıyla ahlâklanmak.


Şöyle buyururdu:
Duanızın kabul olmasını istiyorsanız, helâl yiyiniz ve müslüman kardeslerinizin hakkında yersiz konusmayınız.

 

[Imam Sa'rânî, Tabakât, 1/176]

Imam Bayhaqî, Kitabu'z-Zuhd, Nr. 815:
Abû Mûsa al-Ash'ari (radiyallahu anh), berichtete das der Prophet (sallallahu alayhi wa sallam) sagte:
Wer das Diesseits liebt schadet seinem Jenseits. Wer sein Jenseits liebt schadet seinem Diesseits. Zieht das Ewige dem Vergänglichen vor.


[Ahmad ibn Hanbal, al-Musnad, 4/412; Ibn Balabān, al-Iḥsān, 2/46-47; Hâkim, al-Mustadrak, 4/308, 319; Bagawî, Sharh'us-Sunnah, 14/239; Kudāî, Musnad, 1/258-259; Bayhaqî, al-Sunan al-Kubra, 3/370; Âdâb, s. 501; Ibn Abi `Asim, Zuhd, s. 61; Haythamî, Majmau'z-Zawâid, 10/249]
-
Imam Beyhakî, Kitabu'z-Zuhd, Nr. 815:
Ebû Mûsa el-Eş'arî'den (radıyallahu anh): Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdular:
"Dünyasını seven âhiretine zarar verir. Âhiretini seven dünyasına zarar verir. Bâki olanı fâniye tercih ediniz."


[Ahmed bin Hanbel, el-Müsned, 4/412; Ibn Balabân, el-Ihsân, 2/46-47; Hâkim, el-Müstedrek, 4/308, 319; Begavî, Şerhu's-Sünne, 14/239; Kudâî, Müsned, 1/258-259; Beyhakî, es-Sünnenü'l-Kübrâ, 3/370; Âdâb, s. 501; Ibn Ebû Âsim, Zuhd, s. 61; Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, 10/249]

Imam Beyhakî, Kitabu'z-Zuhd, Nr. 651:

Zünnûn-i Mısrî'ye, "Müridin yüce Allah karşısında aldandığı âfet nedir?" diye sorulunca şu cevabı verdi: "Gördüğü mânevî lutuflar, kerametler ve mânevî işaretlerdir." Tekrardan soruldu: "Ey Ebu'l-Feyz! Peki, mürid bu dereceye vâsıl olmadan önce neye aldanır?" Buna da şöyle cevap verdi: "Insanların arkasından yürümesi, halkın kendisine tazim etmesi, mecliste hürmet edip yer açması ve tâbi olanlarının çok olmasıyla. Allah'ın imtihan ve sınamalarından yine O'na sığınırız.

 

[Ibn Asâkir, Tehzîb, 5/285]

Imam Beyhakî, Kitabu'z-Zuhd, Nr. 632:

Ebu'l-Feth-i Bustî Kâtib, bir Kasidesinde şöyle diyor:

Ey zamanın harap ettiklerini imar etmeye çalısan!
Vallahi imarı olmaz harap olan ömrün, bana inan!
Ey dünyalık peşinde koşup mal yığmaya bakan!
Unuttun mu, maldan gelen sürurun sonu hüsran!


(Imam Sübki, Tabakât, 4/5; Isnevî, Tabakâtu'ş-Sâfi'iyye, 1/222)

"...Imam al-Ghazālī (Quddisa sirruhu) zog sich in seine Heimatstadt Tūs zurück um die letzten Tage seines lebens mit guten taten, Ibadah (Gottesdienst) und im gehorsamkeit Allahs zu verbringen (also die letzten 5 Jahre bevor er starb). Er bekam einen schönen Haus, daneben errichtete er einen Dergah für die Sūfis und eine Madrasah für die ahlu al-'ilm (leuten des Wissens). Nicht ein Augenblick setzte er sich von seinem Gehorsamkeit gegenüber Allah, seinem Unterricht zurück und verbrach er seine gesamte Zeit mit Quran rezitation, sowie mit der Ahlu Qalb (leuten des Herzens). Er Pflegte Hadithe zu kontrollieren so wie die Sahih hadithe und vor allem Buhari auswendig zu lernen..."

[Imām Adh-Dhahabī, Siyar A`lam al-Nubala', 19/325-326, 334; Ibn al-'Imad al-Hanbali, Shadharāt al-Dhahab, 4/12]

-
[...]

Imam Ghazâlî ömrünün son günlerini hayırlı amellerle, ibadet ve taat ile geçirmek maksadıyla hicri 500 yılında, yani vefatından beş yıl önce vatanı Tûs'a döndü. Güzel bir ev edindi, evin yanina sûfiler için bir dergah ve ilim ehli için de bir medrese yaptırdi. Bir lahzasını bile taat ve tedris dışında geçirmemek icin bütün vaktini Kur'an-ı Kerim tilavetine, ehli kalp ile birlikte olmaya, hadis-i şerifleri incelemeye ve sahih hadisleri özellikle de Buhârî'yi ezberleme gibi hayır işlerine tahsis etti.

[...]

[Ez-Zehebi, Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ, 19/325-326, 334; İbnu'l-İmâd el-Hanbelî, Sezerâtu'z-Zeheb, 4/12]

'Awn Ibn 'Abdillah (radiyallahu anh) sagte:
"Sitzt mit den reumütigen, denn sie sind die, die weichsten Herzen haben."

 

[Abu Nu'aym, Hilyatul Awliya, 4/249]

Abū Bakr al-Kattānī sagte:
"Tasawwūf ist vom Ahlāq abhängig. Wer mehr ahlāq als du besitzt, der ist dir in Tasawwūf einen Schritt voraus."


[Ibn Qayyım Al-Jawziyya, Madārij as Sālikhīn, band 1, s.422]
-
Ebû Bekr el-Kettânî şöyle demiştir:
"Tasavvuf ahlâktan ibarettir. Kim senden daha iyi ahlâklı olursa, o senden tasavvufta daha ileri demektir."


[İbn Kayyim El-Cevziyye, Medaricu's-Sâlikîn, cilt 1, s.422]

Wessen Aqida schwach ist dessen Iman (Glaube) ist auch schwach,
Und der, der Schwachen Iman (Glaube) hat, wird immer im gefahr sein.


[Shaykh Sayyid Abdulhakim Al-Hussaini (Quddisa sirruhu)]
-
Akaidi Zayıf Olanın İmanıda Zayıftır,
Zayıf Olan İman Her Zaman Tehlikededir.


[Seyh Seyyid Abdulhakim El-Huseyni (Kuddise sirruhu)]

Oğlum! Nefsini ve hevânı bir yana bırak. Bu davetçilerin ayaklarının altında toprak ol. Yüce Allah diriyi ölüden, ölüyü de diriden çıkartır. Hz. İbrahim (aleyhisselam)'i küfürleri yüzünden manen ölü olan bir anne-babadan çıkarttı. Mü'min diridir, kâfir ölü; tevhid ehli diridir, müşrik ise ölü. İşte bu yüzden Allah (celle cellalihu) bir kelâmında "Yarattıklarım arasinda ilk ölen İblistir" buyurmuştur. Yani İblis Allah'a isyan etmiş ve bu isyanı sebebiyle ölmüştür.


[Seyyid Abdulkadir Geylani, Fethu’r-Rabbânî, s.17]

Hz. Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellem) birisi geldi ve "Ey Allah'ın Resûlu! Ben seni seviyorum! dedi. Hz. Peygamber "O halde fakirlik için bir elbise hazırla" buyurdu.

Yine biri geldi ve "Ey Allah'ın Resûlu! Ben Allah'i seviyorum." dedi. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) "O halde belâ için bir elbise hazırla" buyurdu.

Allah ve Peygamber sevgisi fakirlik ve belâ ile arkadaştır. Bundan dolayı sâlihlerden biri "İnsanlar olmadık şeyleri iddia etmesinler diye belâ ile sevgi başbaşa bırakılmıştır, böyle olmasa herkes Allah'ı sevdiğini iddia ederdi." İşte bu yüzden belâya ve fakirliğe sabır, Allah sevgisinin göstergesi kabul edilmiştir.

"Rabbimiz bize dünyada ve âhirette güzellikler ver ve bizi cehennem azâbından koru."


[Seyyid Abdulkadir Geylani, Fethu’r-Rabbânî, s.19]

„Wahrlich fährt eine Gruppe von Menschen auf einem Schiff. Da verlosen sie unter sich (die Plätze auf dem Schiff). Als dann jedermann unter ihnen seinen Platz eingenommen hat, nimmt einer der Männer unter ihnen ein Beil und hackt an seinem Platz (ein Loch in die Planken). (Da) sagen sie (zu ihm): „Was machst du (denn da)?!“ Er antwortet: „Das ist mein Platz. Ich mache mit ihm, was ich will!“ Wenn sie ihn dann bei seiner Hand packen (und ihn daran hindern weiterzumachen), dann sind sie errettet und er ist errettet und wenn sie ihn weitermachen lassen, dann ertrinkt er und sie ertrinken. Packt die Törichten (unter euch) bei der Hand, bevor sie (sich und euch) zugrunderichten!“


[Ibn al-Mubarak, al-Zuhd wal-Raqa'iq, Nr. 1329/1349]

Es wird berichtet, dass Sufyan ath-Thawri (rahimahullah) sagte: „Wohlstand ist die Krankheit dieser Ummah, und der Gelehrte ist der Arzt dieser Ummah. Wenn also der Arzt sich selbst mit dieser Krankheit ansteckt, wie wird er die Leute heilen?

[Imam Adh-Dhahabi, Siyar A’lam an-Nubala]

Es wird berichtet, dass Muhammad al-Baqir (rahimahullah) sagte: „Nie tritt Hochmut in das Herz eines Menschen ein, ohne dass seine Intelligenz in gleichem Maße abnimmt.“

[Imam Adh-Dhahabi, Siyar A’lam an-Nubala]

Tasawwuf

Ein Mann bat einmal Muhammad bin Wâsi’ um Rat.
Er antwortete: „Ich rate dir ein König im Diesseits und im Jenseits zu sein.“
Der Mann fragte: „Wie?“
Er antwortete: „Verliere das Interesse an weltlichen Dingen (praktiziere Zuhd).“

[Imam Adh-Dhahabi, Siyar A’lam an-Nubala]

Malik ibn Anas (radiyallahu anh) sagte: „Wer das Wissen nicht liebt, hat nichts Gutes an sich; daher sollte zwischen dir und ihm, weder eine Bekanntschaft noch eine Freundschaft bestehen.“


[Al-Hafidh al-Khatib al-Baghdadi, al-Faqih wal-Mutafaqqih]

Wenn Sünden dir Schmerzen bereiten, dann nimm deine Medizin;
Indem du deine Hände in der Tiefe der Nacht erhebst.
Verzweifle nicht an der göttlichen Barmherzigkeit; denn wahrlich
der Zweifel daran ist schlimmer als die Sünde selbst.
Seine Gnade gegenüber den Erbringern vorzüglicher Leistungen ist Großzügigkeit;
Während Seine Gnade gegenüber den Sündern reine Güte ist.


[Ibn Rajab al-Hanbali, Lata'if al-Ma'arif fima li Mawasim al-Aam min al-Wadha'if]

Hasan al-Basri (rahimahullah) sagte:
Wenn eine Person stirbt und die Angehörigen seines Haushaltes zu weinen und zu jammern beginnen, steht der Todesengel an der Türöffnung und wendet sich an sie: “Ich habe ihn nicht seines Lebensunterhaltes beraubt (er hat bereits seinen erlassenen Anteil ausgeschöpft). Ich habe ihm seine Lebenszeit nicht verkürzt. Ich wurde beauftragt dieses Haus wieder und wieder zu besuchen, bis keiner der Bewohner am Leben bleibt.”

Al-Basri (rahimahullah) sagte:
“Bei Allah! Wenn die Trauernden zu diesem Zeitpunkt den Todesengel sehen könnten und seiner Rede zuhören würden, würden sie den Verstorbenen vergessen und beginnen sich um sich selbst sorgen zu machen.”

Anas, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte: „Wenn ihr nur wüßtet, was ich weiß, würdet ihr wenig lachen und viel weinen! "(Siehe Hadith Nr.6485)

[Sahih Buhari Nr. 6486]

Muhammad ibn Abdul-Azīz al-Maruzī sagte:

"Ich habe davon geträumt, dass ein Sarg mit Licht umhüllt zum Himmel emporstieg. Ich fragte, was das ist, worauf mir gesagt wurde, dass dies die Bücher von Bayhaqī sind."


[Imam Adh-Dhahabi, Siyar A’lam an-Nubala, Band 18, s.163]

Es wird berichtet, dass Makhul (Allah möge Sich seiner erbarmen) sagte:
„Die Leute mit den weichsten Herzen sind diejenigen, die am wenigsten sündigen.“

[Abu Nu'aym, Hilyatu'l-awliya]


Die meisten der Paradies bewohner sind jene, die nicht schlechtes denken und weichherzig sind.

[Imam Suyuti, al-Jami as-Saghir, band 1, no:802]

"Allah liebt die Tränen der Sünder viel mehr, als den Hochmut der Rechtschaffenden."
[Shaykh Atâ'ullah as-Sakandarî, al-Hikam]

"Tasawwuf besteht aus Quran und Sunnah. Wer Tasawwuf verstehen will, soll sich den Quran und die Sunnah anschauen. Nimm in die Rechte Hand die Rechtslehre (Fiqh) und in die Linke Hand das (Tasawwuf) und wer sie verbindet, wird die Wahrheit erreichen."

[Shaykh Sayyid Muhammad Muta al-Khaznawi (Quddisa sirruhu)]
-
"Tasavvuf Kur'an ve Sünnetten ibarettir. Kim tasavvufu anlamak isterse, Kur'an ve Sünnete baksın. Sağ eline fikhı, sol eline tasavvufu alip onları ortada birleştiren hakikate ulaşır."

[Şeyh Seyyid Muhammed Muta el-Haznevi (Kuddise sirruhu)]

>Sünden<

مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

"Wer Böses tut, dem wird danach vergolten.." (Sure 4:123)

Ibn Abbas (radiyallahu anh) wurde mal danach gefragt, wen er bevorzugt: Einen mit vielen Sünden aber mit ebenso vielen guten Taten, oder Einen mit wenig Sünden aber auch mit entsprechend wenig guten Taten. Er antwortete: Nichts ist mit dem “geschützt sein” vergleichbar, was bedeutete, derjenige mit wenig Sünden ist mir lieber. Einige der Gelehrten sagten: Jeder Niedere und Verachtete kann eine gehorsame Handlung ausführen, aber der Edle ist der, der den ungehorsamen Taten entsagt.

Und im Buch Allahs ist der Beweis, dass das Aufgeben von ungehorsamen Taten tugendhafter ist, als Taten des Gehorsams auszuführen, da Allah Ta’ala eine Grenze oder Bedingung für die Belohnung der guten Taten, welche man im Jenseits erhalten wird, angibt, während hinsichtlich des Aufgebens von Sünden, Er keine solchen Grenzen und Bedingungen gesetzt hat, wie Allah Ta’ala sagt:

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

"Dem, der eine gute Tat vollbringt, soll (sie) zehnfach vergolten werden.." (Sure 6:160)

und Er sagt:

Wer aber das Stehen vor seinem Herrn gefürchtet hatte und die eigene Seele von niedrem Gelüst abhielt, so wird das Paradies sicherlich (seine) Herberge sein. (Sure 79:40-41)

[Abū l-Laith as-Samarqandī, Tanbih ul-Ghafilin, s.495]

Imam Azam Abū Hanīfa [radī Allāhu anhu] wird Prophezeiht.

Der Prophet ﷺ kündigt ihn an, selbst wenn der Imān sich auf dem Stern Sirius B befinden würde, er würde es von dort holen für die Menschen......

Imām Abūl Hussayn Asākir ud-Dīn Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim ibn Ward al-Qušayrī an-Naysapurī überliefert von Ibn Rāfi', der überliefert von abd ar-Razzāq, der überliefert von Ma'mar, der überliefert von Ja'far al-Jazarī, der überliefert von Yazīd ibn al-Asmi, der überliefert von Abū Hurayrah [radī Allāhu anhu] der sagte: 'Der Gesandte Allāhs ﷺ sagte:

"Wenn der Dīn [Glaube] sich auf dem Stern Thuraīyā befinden würde so würde ein Mann von den Persern hingehen [um es zu holen]. Oder er sagte: Von den Söhnen der Perser bis sie es [von dort] holen."

حديث مرفوع حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَعَبْدُ بْنُ حميد ، قَالَ عَبْدٌ : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَعْفَرٍ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كَانَ الدِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ ، أَوَ قَالَ : مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ

[Muslim Sahīh, Kapitel: Vorzüge der Sahāba, Kapitel: Vorzüge der Perser, Nr. 4624]

Imām Abū Abdillāh Muhammad ibn Isma'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīra ibn Bardizba al-Jūfī al-Bukhārī überliefert in Marfū vorm von abd al-Azīz ibn Abdullāh, der sagte: 'Es überlieferte mir Sulaymān ibn Bilāl, von Thawrī, von Abī al-Ghayth, von Abū Hurayrah [radī Allāhu anhu] der sagte:

"Wir waren am sitzen mit dem Propheten ﷺ, als ihm die Sure al-Jumu'ā herab gesandt wurde [und beim Vers] "[und wir sandten Ihn ﷺ] auch zu anderen von Ihnen, die sie noch nicht eingeholt haben." Er [Abū Hurayrah] sagte: "Ich fragte: "Wer ist damit gemeint oh Gesandter Allāhs ﷺ?" Er antwortete nicht, bis ich Ihn ﷺ zum dritten Mal fragte. Und unter uns saß Salmān al-Fārisī. Und der Prophet ﷺ legte seine Hand auf Salmān und sagte hierauf: "Wenn der Imān sich auf dem Stern Sirius befinden würde so würden Leute oder ein Mann von seiner Herkunft es nehmen."
In einer anderen Version heißt es: "Leute von seiner Herkunft.""

حديث مرفوع) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا ، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ ، وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ : " لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ " . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، أَخْبَرَنِي ثَوْرٌ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ .

[Bukhārī, Jāmi' as-Sahīh, Kapitel: Tafsīr al-Qur'ān, Unterkapitel: Sure al-Jumu'a Nr.4543]

Shaykh al-Islām Jalāl ad-Dīn as-Suyūtī [rahimahullāh] sagte in seinem Kommentar zu diesem Hadīth:

أقول: وقد بشر بالإمام أبي حنيفة في الحديث

"Ich sage, dass dieser Hadīth eine Frohe Botschaft für das kommen von Abū Hanīfa ist."

dann sagte Suyūtī:

"In diesem Hadīth ist die authentische Ansicht [Sahīh Asl] was die frohe Botschaft und Vorzug [von Abū Hanīfa] angeht, und es wird sich auf diese Sache "gestützt" wie es auch andere Hadīthe gibt über die Muhadithīn [Shāfi'ī und Mālik, welche Suyūtī vorher anführte]. Dieser Sahīh Hadīth macht die Scheidung zwischen den erlogenen Hadīthe über ihn [also die falschen Anschuldigungen über Abū Hanīfa sind mit diesem Hadīth nichtig gemacht worden]."

[Suyūtī, Tabiyīz as-Sahifa bi Manāqib Abū Hanīfa, S.31-33]

Muhaddīth Shāh Walīy'ullāh ad-Dahlawī [rahimahullāh] der Abū Hanifa als "den größten Imām" betitelte sagte in seinem Kommentar zu dem Hadīth sinngemäß folgendes:

"Abū Hanīfa fällt unter dem erwähnten Hadīth."

[Kalimatul Tayyibāt, S.168]

Shaykh al-Islām Shihāb ud-Dīn Ibn Hajjar al-Haytamī al-Makkī [rahimahullāh] rezitierte in seinem Khayratul Hisān die Worte von Suyūtī in seinem Kommentar zu dem Hadīth.

Ein unumstößlicher Beweis dafür, dass man viele Hadīthe ohne die Gelehrten nicht versteht. Von Abū Hurayrah [Radiallahu 'Anh] der sagte:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاءَيْنِ : فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُو

"Ich lernte vom Gesandten Allāhs ﷺ aus zwei Gefäßen [Arten des Wissen]: Was eines davon angeht, so gebe ich es [euch] weiter, was jedoch das letztere angeht, würde ich es weiter erzählen, würde man mir die Kehle durchschneiden."

[Bukhārī, Jamī as-Sahīh Nr.120]

al-Hāfiz Ibn Hajar al-Asqalānī [rahimahullāh] kommentierte den Hadīth wie folgt:

حَمَلَ الْعُلَمَاء الْوِعَاء الَّذِي لَمْ يَبُثّهُ عَلَى الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا تَبْيِين أَسَامِي أُمَرَاء السُّوء وَأَحْوَالهمْ وَزَمَنهمْ , وَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَة يَكُنِّي عَنْ بَعْضه وَلَا يُصَرِّح بِهِ خَوْفًا عَلَى نَفْسه مِنْهُمْ , كَقَوْلِهِ : (أَعُوذ بِاَللَّهِ مِنْ رَأْس السِّتِّينَ وَإِمَارَة الصِّبْيَان) . يُشِير إِلَى خِلَافَة يَزِيد بْن مُعَاوِيَة ، لِأَنَّهَا كَانَتْ سَنَة سِتِّينَ مِنْ الْهِجْرَة . وَاسْتَجَابَ اللَّه دُعَاء أَبِي هُرَيْرَة فَمَاتَ قَبْلهَا بِسَنَةٍ

"Die Gelehrten haben das Gefäß, welches er nicht weitergab, als die Hadīthe gedeutet, welche die Klarstellung der Namen der üblen Herrscher ihrer Zustände und Epochen beinhalten. So hat Abu Huraīrah einige davon indirekt benannt und äußerte sie nicht deutlich, aus Furcht vor ihnen um sein Leben, so wie seine Aussage: "Ich suche meine Zuflucht bei Allāh vor dem Ende des sechzigsten und der Führerschaft der Kinder.", womit er auf das Kalifāt von Yazīd Ibn Muwawīya deutete, weil es 66 Jahre nach der Hijra begann. Und Allāh beantwortete Abū Huraīras Bittgebet und so starb er ein Jahr davor."

[Ibn Hajar, Fath ul-Bārī, 1:216]

Badr ud-Dīn al-Aynī al-Hanafī [rahimahullāh] sagte in seinem Kommentar dazu

أراد به نوعين من العلم ، وأراد بالأول الذي حفظه من السنن المذاعة لو كتبت لاحتمل أن يملأ منها وعاء ، وبالثاني ما كتمه من أخبار الفتن كذلك

"Damit ist zweierlei Wissen gemeint. Was das erstere was er auswendig lernte angeht, so sind damit die Praktiken des Propheten [Sunān], die verbreitet wurden, damit man damit ein Gefäß füllen kann. Und was das zweite angeht, so bezieht es sich auf die Nachrichten über die kommenden Katastrophen [Fitān]."

[al-Aynī, Umdatul Qārī, 3/364]

Imām al-Qurtubī al-Mālikī [rahimahullāh] sagte darüber:

حُمل على ما يتعلق بالفتن من أسماء المنافقين ونحوه ، أما كتمه عن غير أهله فمطلوب بل واجب " انتهى

"[mit dem zweiten] ist das gemeint, was mit den Fitan zu tun hat, wie die Namen der Heuchler und ähnliches. Was das Verbergen [von Wissen] vor Leuten die nicht dazu passen [dieses Wissen nicht verstehen] als, so ist dies verlangt [also das man es verbirgt], vielmehr ist es sogar Pflicht.*"

[Qurtubī, Taysīr bī Šarh Jāmi' as-Saghīr 2/852]

*Sayidunā Ibn Mas'ūd (Radiallahu 'Anh) schildert genau das Problem, was wir heute haben. Die Jugendlichen werden mit Überlieferungen konfrontiert, die sie nicht richtig verstehen können:

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً

"Wenn du einem Volk einen Hadith [Überlieferung] überlieferst, den sie nicht mit ihrem Verstand begreifen, so ist es für manche von ihnen nichts außer Fitna [Versuchung]."

[Sahīh Muslim, Muqaddima, Nr. 5]

Imam Badr-ad-Dīn al-'Aynī al-Hanafī [Rahimahullāh] sagte:

ذكره مُسلم فِي مُقَدّمَة كِتَابه بِسَنَد صَحِيح

"Es wurde überliefert von Muslim, im Vorwort zu seinem Buch, mit einer authentischen Überlieferungskette."

['Umdatu'l-Qarī, 2/205]

Yunus Emre ömrünün sonuna kadar hanıma yaklaşmadı.
Hikâye olunur: Yunus Emre, Şeyhinin emrine uymak için tam otuz yıl kendisine hizmet etti. Dağdan odun taşımaktan sırtı yara bere içinde kaldı. Yunus Emre bu durumu hiç kimseye açmadı. Yunus Emrenin şeyhi kendisine nazar etti. Şeyhin, Yunus Emreye nazar etmesi, diğer talebelere ağır geldi. Diğer talebeler:
-“Yunus Emre’nin bu kadar şeyhe hizmet etmesi, şeyhin kızını sevdiği içindir,” dediler. Hatta bu konuyu şeyhe bile açıp ona da söylediler. Yunus Emre taşıdığı odunlar ile geldiğinde şeyhi kendisine:
–“Ey Yunus! Bunlar ne güzel ve ne düzgün odunlar!” dedi. Yunus:
-“Efendim! Düzgün olmayanlar bu kapıya yakışmazlar!” dedi. (Yunus’un bu cevabına şeyhi çok sevindi. Şeyhi burada kendisine himmet etti.) Talebelerin, Yunus hakkında bu şekilde konuşmaları onların nifaklarından dolayı değildi. Onlar, kendilerinin tahammül edemediği ve yapamadığını Yunus’un yaptığını gördükçe; bu işe bir manâ veremiyorlardı. Kendilerine müşkil gelen Yunus’un bu teslimiyet ve hizmetini Şeyhin kızının sevgisine hamlettiler. Böyle bir dedi-kodu çıkarıp rahatlamak istediler.

 

Şeyhin sorusu ve Yunus’un cevâbı yine bu vecih üzeredir. Hep onları yâni talebeleri irşâd etmek ve onların şüphelerini gidermek içindi. Yoksa Şeyh, Yunusun durumunu çok iyi biliyordu. Talebelerin konuşmalarından dolayı asla Yunus hakkında kalbine miskâl-i zerre kadar bir sû-i zan ve şüphe girmiş değildi. Zîrâ mürşid-i kâmil olan kişi, müridinin halini başkalarının övme veya yermesiyle bilmez. Mürşidi kâmiller, kendi sistemleriyle müridlerinin hallerini herkesten daha iyi bilirler.
Sonra şeyh, kızını Yunus ile evlendirdi ve şöyle buyurdu:
İhvan yalancı çıkmasınlar! Utanmasınlar! Madem ki, kardeşlerimiz böyle bir dedi-kodu yaptılar. Onları yalancı çıkarıp utandırmamak gerek!”
Şeyhin kızı yâni Yunus Emrenin hanımı Kur’ân-ı kerim okuduğu zaman, akan su dururdu. Nehirler sanki donardı. Irmaklar akmaz olurdu. Her şey durur onu dinlerdi. Yunus ömrünün sonuna kadar hanıma yaklaşmadı.
-“Ben ona layık bir erkek değilim!” derdi.


[İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri: 2/154-155.]

Ey talip, günah işlemekte ısrarlı ve devamlı olduğun halde Hak Teâlâ'nın keremine ve hilmine güvenmekten sakın. Yani Cenab-ı Hak'kın kerim, halim, affedici, bağışlayıcı, cömert, örtücü sıfatlarına güvenme. Bu konuda şeytan seni aldatıp der ki: "Senin günah ve isyanın olmamış olsaydı Allah'ın keremi ve affı ve sonsuz rahmet ve mağfireti nasil ortaya çıkardı?"
Bu söz ise söyleyenin son derece cahil oluşundan ileri gelir. Zira Cenab-ı Hak'kın kulunu kendi taatine muvaffak kılması ve rızasına uymayan işten koruması da kerem ve rahmetindendir.

[Şeyhul Ekber Muhyiddîn ibni Arabî (Kuddise sirruhu)]

"Jemand der den Weg geht könnte falsch sein, Hauptsache der Weg ist richtig."

[Sayyid Muhammad Sâqî Al-Hussaini (Quddisa sirruhu)]

Die zwei ehrenwerte Gelehrten Imam Azam Abū Ḥanīfa und Imam ash-shāfiʿī [radıyallâhu anhumâ] sagten: "Wenn die Gelehrten [Awliyahullah] nicht die Freunde Allāhs sind, dann hat Allāh keine Freunde."

[an-Nawawī, al-Tibyān fī ādāb ḥamalat al-Qur'ān]

Imam Shafi'i [radiyallahu anh] hat eine berühmte aussage:
فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا ، فإني وحق الله إياك أنصح
فذلك قاس لم يذق قلبه تقى وهذا جهول، كيف ذو الجهل يصلح
"Faqihan wa sufiyyan fa kun laysa wahidan fa inni wa haqqillahi iyyaka ansahu"
(Sei beides) Ein Faqih und ein sufi: sei nicht nur einer von beiden, Wahrlich, bei Allah, Ich rate es dir aufrichtig!"

[Diwan al-Imam al-Shafi'i, Beirut/Dimashq: Dar al-Fikr, s.47]


Imam Shafi'i [radiyallahu anh] sagte:
"Ich habe mich mit den Sufis unterhalten und habe zwei Nutzen von ihnen entnommen. Ich habe mitbekommen das sie sagten: "Die Zeit ist ein Schwert. Wenn du sie schneidest, dann schneidest du sie, wenn nicht wird er dich schneiden. Beschäftige dein Nafs mit der Haqq (Wahrheit). Sonst beschäftigt dich dein Nafs mit dem Bâtil."

Und ich (Ibn Qayyım) sage:
Was für zwei schöne Sätze! Was für nützliche und aufbauende worte, was sein Wert und größe deutlich zeigt mit diesen zwei Sätzen. Das Imam Shafi'i in dieser Sache Sie (die Sufis) verehrt, zeigt das Wert dieser Aussage was uns ausreicht."

[Ibn Qayyım Al-Jawziyya, Madārij as Sālikhīn, band 3, s.1039]

"Das Diesseits ist ein Gefängnis für den Gläubigen und ein Paradies für die Ungläubigen."

[Sahih Muslim, Zuhd 1, (Nr.2956)], Riyad us-Salihin Nr. 470]

Die Erde wurde für den Menschen und der Mensch für die Ibadah (Gottesdienst) erschaffen.
[Sayyid Muhammad Sâqî Al-Hussaini (Quddisa sirruhu)]
-
Dünya insan için, insan ise kulluk için yaratılmıştır.
[Seyyid Muhammed Saki El-Huseyni (Kuddise Sirruhu)]

Sowie Tasawwuf der Gipfel des Wissens (Ilm) ist, ist es auch der Bewahrer der Ahlu Sunnah.
[Sultan Sayyid Fawdhaddin al-Hussaini (Quddisa sirruhu)]
-
Tasavvuf İlminde Zirve Olmakla Beraber Ehli Sünnetin Hamisi.
[Sultan Seyyid Fevzeddin el-Hüseyni (Kuddise sirruhu)]

Ein Mann kam zu ‘Aischa (radiyallahu ‘anha) und fragte:
“Wann werde ich wissen, dass ich fromm bin?”
Sie sagte: “Wenn du begreifst, dass du ein Sünder bist.”
Er sagte: “Und wann werde ich wissen, dass ich ein Sünder bin?”
Sie antwortete: “Wenn du denkst, dass du fromm bist.”

[Abū l-Laith as-Samarqandī, Tanbih ul-Ghafilin, s.641]

"Unser weg, ist der Weg der Liebe und der Unterhaltung."
[Sheikh Sayyid Abdulbaki al-Hussaini (Quddisa sirruhu)]
-
Bizim Yolumuz, Aşk ve muhabbet yoludur.
[Gavs-ı Sânî Seyyid Abdulbaki el-Huseyni (Kuddise Sirruhu)]

Hâce Alâuddin Attâr (Kuddise sirruhu)'dan Muhammed Bahâuddin Nakşibend (Kuddise sirruhu)'in şöyle buyurduklari nakledilmiştir:

"Allah dostlarının kelâmı sırf hakikattır. Bu yola gönül verip girenler kendi nefislerini Firavun'dan yüz derece daha aşağı görmezlerse, bu yolda yürüyor sayılmazlar."

 

[Enîsu't-Tâlibîn ve Uddetu's-Salikîn, 15. Bölüm, s.48]
-
Hâja Alâ'uddîn Attâr (Quddisa sirruhu) berichtet das Muhammad Bahâ'uddîn Naqshiband (Quddisa sirruhu) sagte:

"Die Worte der Awliyahullâh (Freunde Allâh's) ist ausschließlich nur die Haqiqa (Wahrheit). Wer mit dem Herzen diesem Weg beitritt, und seinen Nafs (Triebseele) nicht hundertmal mehr erniedrigt sieht als die des Pharao's, gilt nicht als jemanden der diesen Weg beschreitet."

 

[Anîs al-ṭâlibîn wa 'uddat as-sâlikîn, Kapitel 15, s.48]

In seinem Werk [حلية الأولياء وطبقات الأصفياء] zitiert der Imâm Abû Nu'aym al-Aṣbahânî den Imâm Abû al-Faḍl aṭ-Ṭûsî:

Ich hörte Abû Bakr b. al-Muthâqif sagen: Ich fragte al-Junayd b. Muḥammad nach der Bedeutung von "Taṣawwuf" und Er sagte: "Das Vermeiden aller schändlichen Charaktereigenschaften und das Praktizieren aller sunnitischen Charaktereigenschaften".

-

Der İmâm und Ḥadîthgelehrte Abû 'Abd ar-Raḥmân an-Naysâbûrî, der auch as-Sulamî genannt wurde, sagte:

"Die Grundlage des Taṣawwuf (Ṣufismus) ist das Festhalten am Qur'ân & der Sunnah und das Lassen der Gelüste und Erneuerungen (Bida') und das Ehren der Würde der Gelehrten und das Entschuldigen der Menschen und das beständige Gedenken (Allâh's)."

أَصْلُ التَّصَوُّفِ مُلَازَمَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَتَرْكُ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ ، وَتَعْظِيمُ حُرُمَاتِ الْمَشَايِخِ ، وَرُؤْيَةُ أَعْذَارِ الْخَلْقِ ، وَالدَّوَامُ عَلَى الْأَوْرَادِ .

[سير أعلام النبلاء»الطبقة الثانية والعشرون» السلمي]

Shaykh al-İslâm Abû İshâq İbrâhîm ibn Mûsâ ibn Muḥammad ash-Shâtibî al-Garnâdî (Raḥimahullâhu tea'âlâ aleyh) schrieb in seinem Meisterwerk Muwâfaqât folgendes:

 

فَتَاوَى الْمُجْتَهِدِينَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَوَامِّ كَالْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُجْتَهِدِينَ

 

"Die Aussage eines Mujtahid [absoluten Gelehrten], ist im Verhältnis für den Laien so, wie die Beweise der Sharî'a [Qur'ân und Sunnah] für den Mujtahid sind."

Als wenn die Überschrift nicht schon reicht sagt dieser große Stolz der Ummah noch folgende

Worte:

 

وَالْمُقَلِّدُ غَيْرُ عَالِمٍ ، فَلَا يَصِحُّ لَهُ إِلَّا سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ ، وَإِلَيْهِمْ مَرْجِعُهُ فِي أَحْكَامِ الدِّينِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ،

 

"Der Befolger ist alles andere als Wissend. Es ist ihm nichts anderes gestattet, außer das er die Gelehrten [Ahlu-l 'ḏikr] fragt. Und zu ihm wendet er [Befolger] um sich ein Urteil im Glauben einzuholen UND DİES İM ABSOLUTEN SİNNE."

Jetzt wird es heftig. Was İmâm Shâtibî hier sagt macht den Deckel zu:

 

فَهُمْ إِذًا الْقَائِمُونَ لَهُ مَقَامَ الشَّارِعِ ، وَأَقْوَالُهُمْ قَائِمَةٌ مَقَامَ أَقْوَالِ الشَّارِعِ

 

"Darum nehmen sie [die Mujtahidgelehrten] DİE FUNKTİON DER HEİLİGEN GESETZE FÜR İHN EİN. İHRE MEİNUNG NİMMT FÜR İHN SOMİT DEN PLATZ DER HEİLİGEN GESETZE EİN.

 

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ فَقْدُ الْمُفْتِي يُسْقِطُ التَّكْلِيفَ فَذَلِكَ مُسَاوٍ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ ؛ إِذْ لَا تَكْلِيفَ إِلَّا بِدَلِيلٍ ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلٌ عَلَى الْعَمَلِ سَقَطَ التَّكْلِيفُ بِهِ ، فَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مُفْتٍ فِي الْعَمَلِ ، فَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِهِ ، فَثَبَتَ أَنَّ قَوْلَ الْمُجْتَهِدِ دَلِيلُ الْعَامِّيِّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

 

"Deswegen sind die Rechtsgutachten der Muftî's [Mujtahidîn] für das Volk EİN BEWEİS... UND SOMİT İST ES BEFESTİGT, DASS DİE AUSSAGE EINES MUJTAHİDS DER BEWEİS [!!] DES LAİEN İST. Und Allâh weiß es am besten."

 

[ash-Shâtibî al-Garnâdî, Muwâfaqât, 5:336/337]

Ahlus Sunnah wal Jamah

Imam Tajuddin as-Subki sagte, das die Ahlus Sunnah aus diesen vier Gruppen besteht: 

  1. Die Kalâm Gelehrten der Ahlus Sunnah, dazu gehören die Mâturîdiyya wie auch die Ashâriyya.
  2. Die Rechtsgelehrten (Fuqaha).
  3. Die gemäßigten unter der Ahlu'l Hadith.
  4. Die gemäßigten unter der Ahlu Tasawwuf.“

[Sharh al-'Aqidatu'l Ibn Al-Hajib]

Hasan al-Basrī (ra) sagte:

"Derjenige, der kein Adab (Anstand) hat, der hat kein Ilm (Wissen). Und derjenige, der keine Sabr (Geduld) hat, hat keine (Nähe zur) Din (Religion). Und derjenige, der kein Iffat (Keuschheit) hat, der hat keine (Nähe zu) Allāh."

 

[İbn Hajar al-'Asqalānī; Munabbihāt; Seite 5]

„Erkläre deinen Jihad den 12 unsichtbaren Gegnern:

 

- Dem Egoismus,
- der Arroganz,
- der Eingebildetheit,
- der Selbstsüchtigkeit,
- der Gier,
- der Wollust,
- der Intoleranz,
- der Wut,
- dem Lügen,
- dem betrügen,
- dem lästern
- dem verleumden.

 

Wenn du diese Gegner in den Griff bekommst und zerstören kannst, bist du bereit die Gegner zu bekämpfen die du auch siehst.“

 

[Hujjat'ul Islam Imam al-Ghazali]

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Rasul´allah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Habib´allah♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Nûr´Arshillah!♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Khayra´Halgillah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Sayyid al-Awwalin wal Akhirin

♥Sprich nie ein hartes Wort, womit du jemanden kränkst, du triffst vielleicht sein Herz viel tiefer als du denkst.

♥ ”Ein Leben ohne das Gebet ist wie ein Fahrzeug ohne Lenkrad, man kommt voran aber nicht ans Ziel.”

♥As-Salatu Khayrun min Al-Naum
(Das Gebet ist besser als der Schlaf)

♥Die Schönheit Des Herzen — Durch Furcht Vor Allah.
♥Die Schönheit Der Zunge — Durch Allah’s Gedenken.
♥Die Schönheit Des Redens — Durch Die Ehrlichkeit.
♥Die Schönheit Des Verstands — Durch Wissen.
♥Die Schönheit Des Lebens — Durch Den Islam.

 "O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit; denn Allah vergibt alle Sünden; Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige."

[Quran Sure
39:53]

Cihan Devleti

Ad-Dawlat al-ʻĀlī al-ʻUthmānī

Mein YouTube Kanal
Mein YouTube Kanal

Bismillahirrahmanirrahim

[Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen]

 

“Ihr werdet Rechtschaffenheit und Frömmigkeit nicht erreichen, bis dass ihr von dem, das ihr liebt, (auf dem Wege Allahs) spendet. Und was ihr auch spendet (auf Seinem Wege), Allah wird es wissen.”

 

[Sure “Al Imran”, Vers 92]

 

“Wenn der Mensch stirbt, wird auch sein Tatenbuch geschlossen. Drei Gruppen sind hiervon ausgeschlossen: 1. Wer eine fortwährende Spende verrichtet hat. 2. Wer der Gemeinde nützliches Wissen hinterlässt (Studenten/Werke). 3. Wer gut erzogene Kinder hinterlässt, die für sein Wohl beten.” 

 

[Muslim, Wasiya, 14.]