Raddiyah gegen ihre falsche ansichten

Vehhabi Küfrüne ve Safsatalarına Reddiye1-Allâh’ı (oturmaktan) tenzih etmek. 

Allâh ne Arşa ne de Kürsüye oturmaz. Çünkü oturmak insanların sıfatlarındandır.  Yüce Allah Şöyle dedi:
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ

(O’nun eşi benzeri yoktur)
Eş-Şurâ / 11
Vahhabiler, Allâh’ı insana ve hayvana benzetiyor ve diyorlar ki: “Allâh Kürsüye oturmuştur.” “Fethul-Mecid “Adlı kitabı, Yazarı Abdurrahmân bin Muhammed bin Abdulvahhâb. S: 256. Darusselam Yayınevi Riyad.

2-Allâhı, Cisim ve azalardan tenzih etmek
Allâh cisim değil, Allah’ın azaları yoktur.
Yüce Allâh Şöyle dedi:
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ

(O’nun eşi benzeri yoktur) Eş-Şurâ / 11
İbni Baz dedi ki: “Allâh hakkında aza, organ ve cismi nefyetme sözü, kötü sözlerdendir.”
Kitap:(Tenbihat firraddi ala men te’evveles Sifat) İbni Baz S: 19 Müftülük Genel Başkanlığı. Riyad

3-Allâh’ı Mekandan tenzih etmek
Yüce Allâh mekansız mevcuttur. Çünkü mekân ile sınırlanan, fiziki ve hacımı olur. Allâh’da bundan münezzehtir.
Peygamber Efendimiz : “Allâh ezelde var iken O’ndan başka hiç bir şey yoktu.” İmam Buhari
İbn Baz Şöyle dedi: “Allâh zatiyle Arşın üstündedir.”
Hac Dergisi Yıl 49 11. bölüm 1425 H. Mekke. S: 73-74

4-Ebu Cehil ve Ebu Leheb
Ebu Cehil ve Ebu Leheb muvahhit ve mümin değillerdir.
Yüce Allâh, Ebu Leheb hakkında şöyle dedi : “
سَيَصْلىَ نَارًا ذاتَ لَهَبٍ

“O alevli ateşe sonulacaktır.”
Tebbet /3
Vahhabiler diyorlar ki: “Ebu Leheb ve Ebu Cehil, la ilâha illallâh Muhammed Resulullâh deyip de evliya ve Salihlerle tevessül eden Müslümanlardan daha çok muvahhit ve imanları daha ihlaslıdır. Kitapları: (Tevhidi nasıl anlarız) Yazarı Muhammed Başemil S: 16, Riyad- Suudi Arabistan.

5-Eş’ariler ve Maturidiler
Eş’ariler ve Maturidiler Ehli Sünnet ve cemaattir.
İmam Murtada Zebeydi şöyle dedi: “Ehli Sünnet ve Cemaat denildiği zaman bunlardan maksat Eş’ariler ve Maturidiler.”
Salih bin Fewzan şöyle dedi: “Eş'ariler ve Maturidiler Ehli Sünnet ve Cemaat olarak adlandırılmayı hak etmemektedir. ” Kitabı:( İslam’da Meşhur Müceddidler. (Yenileyiciler) İbni Teymiye ve Muhammed bin Abdulwahhâb). S: 23 Müftülük Genel Başkanlığı (Riyad)

6- Eş’ariler, Müslim ve Mümindirler
Dünyadaki Ehli Sünnet ve Cemaat olan Müslümanlar: Eş’ariler ve Maturidilerdir.
Vahhabiler iftiraen diyorlar ki: “Eş’arileri, Ehlisünnet’in birçok tekfir etmiştir.”
Kitapları:( Fathul-Mecid, Abdurrahmân Hasan bin Muhammed bin Abdulvahhâb). S: 353 Darusselam – Riyad

7-Âdem Efendimiz
Âlimlerin icma ile Âdem Peygamberdir.
İbni Hibban’nin Ebu Umame’den rivayet ettiğine göre bir adam; “YaResulallâh! Âdem Peygamber mi idi?”“Evet, konuşulandı” diye cevap verdi.
Vehhabiler ise derler ki : “Âdem ne Nebiy ne de Resuldür.”
(Peygamberlere Cümleten İman etmek). Adlı kitapları, Yazarı: Abdullâh bin Yezid El-Mekteb El-İslami - Beyrut

8-Peygambere Salâvat getirmek.
“ Allahumme Salli ala Muhammed Tıbbilkulubi ve davaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurilabsari ve diyaiha.” Bu tur Salâtı şerifeyi çekmek caizdir.
Bu lafız caizdir, Kur’an ve hadise muhalif değildir.
İbn Baz dedi ki: “Bu söz şirktir.”
(Tevhide Nasıl Hidayet oldum). Muahmmed Cemil Zeno, S: 83, 89 Darul-Feth Al-Şarika

9 -Cehennem
Cehennem fani olmaz ve orada kâfirlerin azabı sona ermez.
“Küfredenlere gelince, onları Cehennem ateşi beklemektedir, (orada) ne hayatlarına son verilip ölürler ne de içine atıldıkları o ateşin azabı birazcık bile onlara hafifletilir.” Fâtır / 36
Allâh ve Resulünün düşmanı Vahhabiler diyorlar ki: ”Cehennem fani olacak ve kafirlerin azapları sona erecek. “
Kitapları, (Alkavlul-Muhtar Lifenai Al-Nar) (Ateşin faniliği için Seçkin Söz) Abdulkarim Alhamid. S: 7 Suudi Arabistan, Riyad, Şerh Al-Akida Al tahhaviyya, Abu İzz S: 427 Almekteb Al -İslami - Beyrut

10-Allâh-u Teâlâ’nın yaratıklara muhalefeti.
Allâh insanlara benzemez. Çünkü onların yaratıcısıdır. Yaratan, yaratılana benzemez. Allah’ın,Sureti,hacmi,şekli,kemiyeti, yoktur.
Yüce Allâh Şöyle dedi:
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ

(O’nun eşi benzeri yoktur) Eş-Şurâ / 11

Vahhabiler diyorlar ki: “Allâh,O’nun suretine benzeyen insan yarattı.” (onların iddialarına göre Allâh Kendisine benzer suretinde insan yarattı).
Kitapları: (İman ehlinin Âdemi Rahmân suretinde yaratılması ilgili akidesi). Mahmud Al Tuwayciri (İbn Baz bu kitabı övmüştür). S: 76 Dar Al- Liwa- Riyad.

11-La ilâha illallâh Sözü
Allâh’ı çok zikretmek caizdir. La ilâha İllallâh sözünü bin kere söylemek gibi.
Yüce Allâh Şöyle dedi: َواذْكُرُوا الله َ كَثِيرًا
“Allâh-ı çok zikredin.”
El-Ahzâb / 41
Vahhabiler diyorlar: “Bu cahillerin bid’atidir.Şer’i olan zikirden çıkmış olup Allâh’a şirk eden zikre girmiş olur.”
Kitapları: (Yasak Halkalar) Husam Al Akkad. S: 25 Dar Al Sahaba. Tanta

12-Tasavvuf Tarikatları
Hak yolunda olan tasavvuf tarikatları, Kuran-ı Kerim ve sünnete bağlı oldukları için hidayet ve nur üzerindedirler. Ancak hak yolundan sapanlar hariçtir.
Resulullâh Sallallâh-u aleyhi ve Sellem dedi: “Her kim İslam’da iyi bir amel icad ederse, kendisine ve onu yapana da sevabı vardır.” İmam Müslim.
Vahhabiler diyor: “Yahudilerden önce sofilikle savaşın, çünkü onda Yahudi ve Mecusların ruhu vardır.
Kitapları: (Almecmu Al Mufid min akidat al tawhid) s: 102 Mektab Darulfikr - Riyad.

13-İstivâ
İstivâ, istila anlamına gelir diyen kâfir sayılmaz aksine o Müslüman ve mümindir.
Muhaddis Subki şöyle dedi: “İstivâyı istila anlamına söyleyen kimse yasak işlemiş olmaz.”
Vahhabiler diyorlar ki: “İstivâ’yı istila manasında açıklayan kâfirdir.”
Kitapları: (Halakatun Memnua) Husam Al Akkad, S: 26 Darussahaba Tanta

14-İstivâ
Allâh-u Teâlâ ‘’Arşa İstikrar (yerleşti) etti’’ diye vasfedilemez.
Bir şeye istikrar(Yerleşen,mekan edinen) eden, ya onun gibi, ya ondan daha büyük yada daha küçük olmalıdır. Oysa bunların tümü Cisimlere has sıfatlardandır.Cisimleri yaratan Allah, cisimlerin sıfatlarından(bir mekanda bulunmak) beridir.
Vahhabiler diyorlar ki: “Allâh Arşa İstikrar etti.”
Kitapları: (Nazarat ve Takibat ala mafi kitap alsalafiyya) Salih Al Fozan, S:40, Dar Al Watan - Riyad

15-Kürsü
Kürsü: İhtiyaç olmaksızın Allâh-u Teâlâ’ nın yarattığı Arş altında bulunan büyük bir cisimdir.
Yüce Allâh Şöyle dedi:
ِوَسِعَ كُرْسِيُّه ُ السَّمَواتِ وَالارَض
(O’nun Kürsüsü gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır.) El-Bakara / 255
Useymin şöyle dedi: “Kürsü Allah'ın ayaklarının yeridir.”
(Tefsir Ayetu-l Kürsi) adlı kitabı sayfa 19. İbni-l Cevzi kütüphanesi.

16-Âlemin Nevi
Âlemin cinsi ve tüm fertleri Allâh tarafından yaratılmıştır.
Yüce Allâh Şöyle dedi:
الله ُ خَالِقُ كُلِّ شَىْء ٍ

“Allâh, her şeyin yaratıcısıdır.” Ez-Zümer / 62

Filozofların söyledikleri gibi Vahhabiler de şöyle diyorlar:” Âlem nevi ile ezelidir. Başlangıçsızlığa kadar her yaratılandan önce yaratılan vardır.”
İbni Ebi Elizz'in Şerh El Tahaviye'si (İbni Baz kitabını övmüştür) Sayfa132, Elmekte Elislami-Beyrut.


17-Peygamberin yüzü suyu hürmeti ile Tevessül etmek
Müslüman şöyle diyebilir: “Ey Allâh'ım! Peygamber Efendimiz'in yüzü hürmetine hastamı iyileştir.”
Camiye gitme hadis-i: “Ey Allâh'ım! Senden isteyenlerin hakkıyla senden istiyorum.” Ahmed ve İbni Maceh rivayet etmiştir.


Salih bin Fevzan ve Vahhabilerden olan diğerleri dediler ki: “Peygamber'in hürmetine tevessül etmek caiz değildir.”
Kitabı: (Et-Tevhid).
Sayfa70, Riyad-Suudi Arabistan

18-Şaban'ın yarısı
(Beraat Kandili).
Şaban ayının 15. gününde oruç tutup gecesinde teheccüd namazı kılmak caizdir.
Peygamber efendimizden (sallallâh-u aleyhi ve sellem): “Şaban'ın 'i gelirse gecesini kiyam edin gündüzünü de oruç tutun.” dediği rivayet edilmiştir. İmam İbnu Maceh


Salih bin Fevzan ve Vahhabilerden olan diğerleri dediler ki: “Şaban ayının 15'isi namaz ve oruç ile mahsus etmek haramdır.
Kitabı: (Et-Tevhid).
Sayfa101, Riyad-Suudi Arabistan

19-Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem) mevlüd kandilini kutlamak.
Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem) mevlüd kandilini kutlamak amacıyla mutluluğu gösterip tatlı ve yemek dağıtmak caizdir.
İslam âlimlerin onayıyla dünyanın doğusunda ve batısında bulunan Müslümanlar (Vahhabilerin bulunduğu yerler hariç) Peygamber'in mevlüd kandilini kutlamaktadırlar.


Vahhabiler Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem) mevlüd kandilini kutlayıp tatlı ve yemek dağıtmayı yasaklıyorlar ve bunun Yahudilere benzediğini söylüyorlar.

İbni Fevzan:(Et-Tevhid) adlı kitabı. Sayfa115-116, Riyad-Suudi Arabistan.

20-Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem) mevlüd kandilini kutlamak
Müslüman ve Müslüman âlimler, mevlüd kandilini yaklaşık 900 yıldır kutlamaktalar. Ettenvir Fi Mevlidi El beşir Ennezir. (İbni Dihye).
Hadis, fıkıh ve tefsir âlimleri ve Müslümanların topluluğu Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem) mevlüd kandilini kutlamak caiz olduğunu belirtmişlerdir


Vahhabilerin liderlerinden İbni Fevzen şöyle dedi:” “Cahil Müslüman ve sapık âlimler Peygamber'in mevlüd kandilini kutluyorlar.” İbni Baz ise şöyle dedi: “Peygamber'in mevlidini kutlamak ile Yahudilikte benzerlik vardır.”
(Et-Tevhid) adlı kitabları. Sayfa115-116, Riyad-Suudi Arabistan.
(Et-Tehziru min el bid'e) adlı kitaplarına bak. Sayfa 5.

21-İsra' ve Mi'rac, Nebevi Hicreti ve diğer mübarek geceleri kutlamak.
Bu tür olayları kutlamakta sakınca yoktur.
Bunda dine aykırı bir şey yoktur, bunu haram kılan nas yoktur. O Sünneti hasene babındandır.


Vahhabiler, Muhamed ibni Abdulvahhab'ın başlattığı Vahhabiliğin başlangıç dönemini bir hafta boyunca kutlamalarına rağmen bu tür dini münasebetleri kutlamasını haram kılıyorlar.

İbni Fevzan'a ait (Et-Tevhid) adlı kitap. Sayfa120- Riyad. Ve Bahs Usbu Eşşeyh Muhammed Bin Abdulvahhâb.

22-Müslümanı sebepsiz yere tekfir ermek caiz değildir
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Her kim kardeşini tekfir derse muhakkak ki onlardan biri böyledir.” İmam Müslim.


Vahhabiler, batıl akaitlerini inkâr eden Müslümanlara kâfir diyorlar.
Mekke müftüsü Muhammed Bin Abdullâh El- Hanbeli'ye ait Essuhubu-l Vabile adlı kitap, sayfa39. Dar ibni Hazm-Beyrut, ve Ceberti'ye ait Acaipu-l Asar adlı kitap, sayfa7/146. onların bu görüşü naklatmiş

23-Evliya ve Salihlerin hürmetiyle Tevessül
Müslüman’ın, ''Ey Allah'ım Peygamberlerin ve evliyaların hürmetine sorunumu gider'' demesi caizdir
Bu tevessül Kur'an-a ve Peygamber efendimizin(sallallâh-u aleyhi ve sellem) sünnetine aykırı değildir.


Vahhabiler diyor ki: “Onların hürmetiyle tevessül etmek dinden çıkarır, ebediyen cehennem ateşinde kalmayı gerekli kılar.”
Ebi Bekir El Cezairi'ye ait (Akditu-l Mümin) adlı kitap, sayfa144.

24-Vahhabilik
Hak ehli, Vahhabilerin bozuk inancından ve batıl fetvalarından sakındırıyorlar.
Onlara reddiye olarak 100'den fazla kitap telif edilmiştir.

25-Vahhabilik
Misbah Bin Ahmed Şabaklo El Beyruti'nin Vahhabilerin skandallarına cevaben bir kitap yazmıştır.
Kitabın adı '' Eddelil Kefi Firred Alla Elvahhabi''

26-Kadınların Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem)kabrine ve diğer Müslümanların kabirlerine ziyareti
Kadınların Peygamber efendimizin(sallallâh-u aleyhi ve sellem) kabrine ve diğer Müslümanların kabirlerine ziyaret etmeleri caizdir.
Anamız Ayşe, Peygamber efendimize (sallallâh-u aleyhi ve sellem) kabir ziyaret esnasında ne denmesi gerektiğini sordu. Peygamberimiz Şöyle dedi: “Diyar ehlinden olan Mümin ve Müslümanlara selam olsun”dedi. İmam Müslim .


Useymin şöyle dedi: “Peygamber'in kabri olsa da kadınların kabir ziyaretine gitmeleri haram olup büyük günahlardandır.”

(Fetave Muhimme) adlı kitaba bak, sayfa149-150. Riyad baskısı.

27-Allâh-u Teâlâ’yı suret’ten tenzihetmek
Allâh insana benzemez, sureti ve şekli yoktur.
Yüce Allâh Şöyle dedi:
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ

(O’nun eşi benzeri yoktur) Eş-Şurâ / 11.
Vahhabiler diyorlar ki: “Allâh insanı kendi suretında yarattı.” Ve diyorlar ki: “Allâh'ın bir suratı var üzerinde bulunur.

”Muhammed Etuveyceri'ye ait (Akidetu-l Ehli-l İman Fi Halki Âdem Ala Sureti-r Rahmân) adlı kitabı, sayfa 40 ve 91. Daru-l liva-Riyad. (İbni Baz bu kitabı övmüştür).

28-Allâh'ın Kelamı
Allâh'ın kelamı, harf ve seslerden ibaret değildir.
Allâh'ın kelamı harf ve sesle olsaydı kelamı bir mahluk kelamı gibi olup beşerin kelamına benzerdi.Bu durum ‘’ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىء’’ (O’nun eşi benzeri yoktur)Eş-Şura/11 ayetine tamamen muhaliftir.
 
Vahhabiler diyorlar ki: “Allâh'ın kelamı harf ve sesledir. Allâh'ın kelamı neviyle kadim, efradıyla hadis(sonradan meydana gelmiştir.)

“Useymin'e ait (Fetavi-l Akideh) adlı kitap, sayfa 72 ve Fevzan'a ait (Nazarat Ve Takibat Ala Ma Fi Kitap Esselefiyye) sayfa 23. Darul Vatan-Riyad.

29-Allâh'ı yönden tenzih etmek
Allâh yön ve mekan olmadan mevcuttur, ne Arşta ne de semadadır.
Peygamber efendimiz buyurdu ki: “Allâh’ım sen zahirsin üstünde bir şey yoktur, sen batınsın altında bir şey yoktur.” İmam Müslim

Vahhabiler diyorlar ki: “Allâh belli bir yönde zatiyle Arşın üzerindedir.”

Useymin'e ait (Fetavi El Akideh) adlı kitap, sayfa 85.

30-Allâh'ı hareketten tenzih etmek
Allâh-u Teâlâ hareketten münezzehtir
Hareket ve intikalle vasfedilemez.
Hak ehli, icma ile hareketin mahlukların sıfatlarından olduğunu belirtmişlerdir.
Vahhabiler diyorlar ki: “Allâh hareket eder” yani iddia ettikleri gibi yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya hareket eder.Useymin'e ait (Fetavi El Akideh) adlı kitap, sayfa 742.

31-Erkeğin sakalı
Saç uzamasından dolayı yüzün güzelliği bozulmaması için sakaldan enlemesine ve boylamasına kesmekte sakınca yoktur.
İbni Amr sakalını tutar kabzasından artanı keserdi. İmam Abu Davut rivayet etmiştir.

Vahhabilerin lideri İbni Baz söylediği gibi Vahhabiler, her zamanda az da olsa sakaldan birşeyi kesmeyi haram kılıyorlar.
(Et-Tahkik Ve El İzah Likesir Min Mesail El Hac Ve El Umre Ve Ezziyare) adlı kitabı, sayfa16.

32-Kadının pantolon giymesi
Kadının kendi kocasının önünde pantolon giymesi haram değildir.
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Allâh, (Elbisenin altında geniş) pantolon giyen kadınları rahmet bağışlasın”. El-Hafiz El-Beyhaki ve diğerleri rivayet etmiştir. Hafız Es-Suyuti Hasen kıldı.
Vahhabilerin lideri İbni Baz dedi ki: “Geniş ve kendi kocasının önünde olsa bile bayanın pantolon giymesi yasaktır.”
(Eddavah) dergisi, sayı:1493 H. 1995 yılında, sayfa/28.

33-Ezandan sonra Peygamber'e salâvat getirmek
Ezandan sonra Peygamber efendimize (sallallâh-u aleyhi ve sellem) aşikâr salâvat getirmekte sakınca yoktur.
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) buyuruyor ki: “Her kim beni anarsa bana salâvat getirsin.” El Hafiz Abu Yala ve diğerleri rivayet etmiştir.

Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi:” Bu delalet bidati yasaklanması lazım.”
(Fethu-l Bari) adlı kitaba yaptığı yorum (2/92) Daru-l Marift.

34-Ezandan sonra Peygamber'e salâvat getirmek
Ezandan sonra Peygamber efendimize (sallallâh-u aleyhi ve sellem) salâvat getirmekte sevap vardır
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) buyuruyor ki:” “Her kim bana bir kere salâvat getirse Allâh-u Teâlâ onunla kendisine on sevap yazar. “ İmam Ahmed rivayet etmiştir.
Bazı Vahhabiler şöyle dedi: “Ezandan sonra Peygamber'e aşikâr salâvat getirmek bir insanın annesiyle zina yapmak gibidir” yani büyük günahlardandır.
Şam'daki Ravda caminin imamı Muhammed Eccvivati'nin (El İsabeh) adlı kitabında aktardığı gibi bu olay Şam'daki Dakkak camisinde olmuştur. Sayfa /8

35-Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem) kabrini ziyaret etmek
Kabir ziyaretin faziletiyle ilgili çok hadis vardır.
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) buyuruyor ki: “Her kim kabrimi ziyaret ederse şefaatimi hakketmiştir”. Ed-Darakutni rivayet etmiştir.
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle diyor: “Peygamber kabrinin ziyaretiyle ilgili rivayet edilen hadisler tekzip edilmiştir.”(Et-Tahkik Ve El İzah Likesir Min Mesail El Hac Ve El Umre) adlı kitabına bak, sayfa89.

36-Kabrin üzerine hurma dalı koymak
Müslüman’ın kabrine hurma dalı koymak caizdir.
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) iki kabre uğradı, hurma dalını istedi ve ikiye kırıp kabre koydu ve şöyle dedi: “Umarım onlardan azab hafifletilir.” İmam Buhari rivayet etmiştir.
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi:” Kabre hurma dalı koymak şer'an caiz değildir.”
(Fethul Bari) adlı kitaba olan yorumu (1/320) Daru-l Marift.

37-Peygamber efendimizin kabrini ziyaret etmek için yolculuk yapmak.
Caizdir.
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) buyurdu ki:“Her kim, beni ziyaret etmekten başka bir şeyi önemsemeden bana gelirse ona şefaatçi olmam üzerimde hak olur.” İmam Tabarani rivayet etmiştir.
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi: “Medine'den uzak olan hacı olsa da Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem) kabrini ziyaret etmek için yolculuk etmesi haramdır.”
(Et-Tahkik Ve El İzah Likesir Min Mesail El Hac Ve El Umre) adlı kitabı, sayfa 88-98-90

38-“Sadaka Allâh-ul Azim” demek
Tüm dünyadaki Müslümanların bildiği gibi Kur'an okumanın ardından“Sadaka Allâh-ul Azim” demek caizdir.
Bunda Allâh'a bir övgü vardır. قُلْ صَدَقَ الله ُ
”De ki Allâh doğruyu söylemiştir.” Ali İmran.
وَمَنْ أَصْدَق ُ مِنَ اللهِ قَوْلاً

“Allâh'tan başka doğruyu söyleyen kim vardır?” En-Nisâ’ / 122.
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi: “Kur'an okumanın ardında ''Sadaka Allâh-ul Azim'' demek delalettir. Caiz değildir.
Fetva ve bilimsel araştırmalar başkanlığın yayınladığı (İslami araştırmalar dergisi) Riyad, sayı 45 – yıl1416 H ve Muhammed Zeyno'ya ait (Tevcihat İslamiyye) adlı kitabı. Sayfa81.

39-Muhammed Bin Abdulvahhab
(Vahhabi Hareketinin kurucusu)
O, Kur'an ve sünnetten sapmış bir insandır.
Babası, kardeşi Süleyman, zamanın şeyhleri ve onlardan sonra gelenler ondan uyardılar. Essuhubu-l Vabile adlı kitapta olduğu gibi.
Muhammed Bin Abdulvahhab şöyle dedi: ‘’Benim şeyhlerimden hiç kimse ''La İlâha İllâllah''in manasını bilemedi.”
Muhammed Bin Abdulvahhâb'ın Riyad ehline gönderdiği risale, Hüseyin Bin Gannam'a ait (Tarih Necd), (2/137-138)

40-Allah'a “El-Kadim” lafzını isnad demek.
Ümmetin icmaliyle Allah'a ezeli, varlığı başlangıçsız anlamına gelen “El-Kadim” denilebilir.
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Yüce Allah’a, Kerim Vechine ve Kadim Sulatanına sığınırım.” İmam Abu Davut rivayet etmiştir.
Vahhabiler Allah'a “El-Kadim” diyen Müslümanları kınayıp bunu hadisten almadıklarını, eski filozoflardan aldıklarını savunuyorlar.
(El Fevakih El İzab) adlı kitaplarına yapılan yorumlar, sayfa 52. Musseset İrrisale- Beyrut.

41-Allâh'ı fiziki inişten tenzih etmek
Allâh-u Teâlâ Yukarıdan aşağıya inmekle vasıf edilemez, çünkü bu mahlukların sıfatlarındandır.
Yüce Allâh Şöyle dedi:
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ

(Onun eşi benzeri yoktur) Eş-Şurâ / 11..
Vahhabiler Allâh'ı beşer sıfatlarıyla vasıf ediyorlar ve şöyle diyorlar: “Allah yukarıdan aşağıya iner.”
İbni Ebi-l İzz'e ait Şerhu-l Akide-t Tahaviyye, sayfa 286, Vahhabilerin dokuzuncu baskı, 1988 yılı.

42-İlkokullarda kadınların çocuklara eğitim vermeleri
Mubah bir şey öğrettiği sürece bunda sakınca yoktur.
Kadın sahabelerin bazı erkeklere eğitim vermeleri, Et-Tabarani ve İbni Asker gibi bazı hadis âlimleri kadınlardan eğitim almaları.
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi: “İlkokullarda erkekleri kızlara ve kadınları erkek çocuklara eğitim vermekten men etmek farzdır.”
(Fetavi-l Mer’a) adlı kitap. Sayfa /27. Daru-l Vatan-Riyad

43-Rükudan kalktıktan sonra ellerin mekanı
Rükudan kalktıktan sonra eller indirilir, sağ el solun üzerine konulmaz.
Bunun sünnette sahih bir delili yoktur, yani rükudan sonra ellerin bağlanmasının bir aslı yoktur.
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi:” Rükudan kalktıktan sonra sağ elin solun üzerine koymak sünnettendir.”
(Fetavi-l Mer’a) adlı kitap. Sayfa /58. Daru-l Vatan-Riyad

44-Evlilik
Müslüman kadının Müslüman erkekle evlenmesi caizdir.
Cemaatle namaz kılmayan kâfir değil, Müslüman’dır onun için evlendirilmesi caizdir.
Vahhabilerin lideri şöyle dedi: “Cemaatle namaz kılmayı bırakan kimseye kız verilmez.”
(Fetavi-l Mer’a) adlı kitap. Sayfa /103. Daru-l Vatan-Riyad

45-Adet dönemindeki kadını boşamak
Bir erkek, adet dönemindeki eşini boşarsa bu dönemdeki boşamanın haram olmasıyla birlikte boşanma geçerli olur.
Müslüman âlimleri, Hz. Ömer adet dönemindeki eşini boşadığında Peygamber efendimiz(sallallâh-u aleyhi ve sellem)'e sorduğunda boşanmanın geçerli olduğunu söylediğinden yola çıkarak icma ettiler. İmam Müslim
Vahhabilerin liderlerinden biri Useymin şöyle dedi: “Adet dönemindeki boşanma geçerli olmaz.”
(Fetavi-l Mer'a) adlı kitap. Sayfa /137. Daru-l Vatan-Riyad

46-Kadının araba sürmesi
Şeriat sınırları içinde olduğu sürece caizdir.
Müçtehitlerden bunu haram kılan kimse yoktur. Haram kılmak teşri’dir. Teşri ise ya küfür yada büyük günahtır.
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi:” Kadının araba sürmesi caiz değildir.”
(Fetavi-l Mer’a) adlı kitap. Sayfa /192. Daru-l Vatan-Riyad

47-Kadının sesi
Kadının sesi avret değildir.
Sahabiler Hz. Ayşe 'ye hüküm ve hadisleri sözlü olarak sorarlardı.
Vahhabilerin liderlerinden biri olan İbni Cebrin şöyle dedi: “Yabancı erkeklere karşı kadının sesi avrettir.”
(Fetavi-l Mer’a) adlı kitap. Sayfa /211. Daru-l Vatan-Riyad

48-Peygamberlerile istigase
(Yardım istemek)
Peygamberlerle veya velilerle istigase şirk değildir.
Hz. Ömer Bin Al Hattab zamanında kuraklık olduğunda bir adam Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem) kabrine gider ve der ki: “Ey Allâh'ın Resulü ümmetin için yağmur iste”. Bu olayı Hz. Ömer ve diğer sahabeler duyar ve onu inkâr etmediler. Bayhaki rivayet etmiştir.
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi: “Peygamberlerle veya velilerle istigase şirktir.”
(Al Akide Essahiha Ve Ma Yudaddaha) adlı kitabı. Sayfa22.
Daru-l Vatan-Riyad.

49-Allâh'ı haddan (sınır, ölçü ) tenzih etmek
Allâh-u Teâlâ’ nın ölçüsü, hacmi veya miktarı olması imkansız, çünkü bunlar mahlukların sıfatlarından, bunlara sahip olan mahluktur.
İmam Abu Cafer Ettahavi şöyle dedi: (Allâh-u Teâlâ sınırdan münezzehtir). Zeynul Abidin şöyle dedi: “Senin sınırın yok ki sınırlı olasın. “(ithafussade 380/4)
Vahhabilerin lideri İbni Baz Allâh adına yalan söyleyerek şöyle dedi: “Allâh ancak kendisinin bildiği haddı (sınırı) vardır.”
İbni Baz'in (El Akide Ettahaviyye)ye yaptığı yorumda vardır, ayfa 12. Riyad baskısı.

50-Mescidi Haram ve Medine Münevvere’nin minareleri
Minare inşa etmek caizdir, inşaatı selefin dönemindeydi.
Yüzyıllardır hoş görülmesi icma delili olup günümüzde hala her iki mescitte görülmektedir.
Vahhabilerin hocalarından biri olan Zeyno şöyle dedi: “Mescitlerin münkerleri (kabul edilmeyenleri) minarelerin çokluğudur”(Tevcihat İslamiyye) adlı kitabında bunu söylemiştir, sayfa 123. İslami işler bakanlığı baskısı- Riyad.

51-Vefatı ilan etmek
Müslüman kimsenin ölümünü ilan etmek caizdir.
Minhaç'ta Nevevi'nin yaptığı gibi âlimler de bunda sakınca görmemişler ve bu duyuru cahiliye dönemindeki duyuruya benzemez.
Vahhabilerin hocalarından biri olan Zeyno şöyle dedi: “İnsanın ölümünü yazılı duyurularla ilan etmek şer’an yasak bidatlerden ve gayri Müslimlere benzemektedir.”
(Tevcihat İslamiyye) adlı kitabı, sayfa 136. İslami işler bakanlığı baskısı- Riyad.

52-Ölüye Ku’ran okumak
Müslüman’ın kabrin başında Kur’an okumakcaizdir.
Hazreti Abdullâh bin Ömer ölüyü defnettikten sonra el-Bakarah suresinin başı ve sonunu okurdu. İmam Beyhaki rivayet etmiştir.
Vahhabiler şöyle diyor: “Bu haramdır, onu yapan kıyamet günü azap görecektir.”
(Tevcihat İslamiyye) adlı kitapları, sayfa 137. İslami işler bakanlığı baskısı- Riyad.

53-Kadir gecesini kutlamak
Kadir gecesini kutlamak caizdir.
Aşağıdaki Ayetin genel anlamıyla : “Hayır işleyiniz, umulur ki kurtuluşa eresiniz. (Hacc / 77) Ve İmam Müslim’in rivayet ettiği hadise göre: Kim İslam da iyi bir şey ihdas ederse (sonradan getirirse) onun ecrini alır.
Vahhabiler, Kadir gecesini kutlamak haram kılıyorlar.
(Fetavi Muhimme Li Umumu-l Ümme) adlı kitapları, sayfa 50. Darul Asime-Riyad.

54-Muska takmak
Boyna Kur’an'dan veya Peygamber sallallâh-u alayhi ve selemden bilinen dualardan muska takmak caizdir.
Sahabe Abdullâh Bin Ömer '' Gazap, ceza ve kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve hazır bulunmalarından Allâh’ın ayetlerine sığınırım '' yazar ve buluğa erişmemiş çocuklarının boyunlarına asardı. İmam Tirmizi .
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi: “Kur'an ayetlerinden veya dualardan boyna asmak haramdır.”
(Fetavi Muhimme) adlı kitap, sayfa 110-111. Darul Asime-Riyad.

55-Hayırlı sabahlar, günaydın, hayırlı akşamlar, iyi akşamlar demek
Caizdir.
Müçtehitlerden kimse bunu haram kılmamıştır, ayrıca bunun Yahudi adetlerine benzediği ispat edilmemiştir, bazı Araplar birbirlerine hayırlı sabahlar dileyerek selamlaşırlardı.
Vahhabiler diyorlar ki: “Bu kelimeleri söylemek hatadır çünkü bunda Yahudilere benzeme vardır.”
Muhammed Zeyno'ya ait (Ahta Şaiye) adlı kitap, sayfa 67. Darul Samii- Riyad.

56-“Bismillâhirrahmânirrahim” demek
Bir Müslümanın yemeğe başladığında: “Bismillâhirrahmânirrahim” demesi caizdir.
Peygamber'den bunu haram kılan her hangi şey geçmemiştir.
Vahhabiler diyorlar ki:” Hepsini söylemek hata ve kınanmış bid'attır.”
Muhammed Zeyno'ya ait (Ahta Şaiye) adlı kitap, sayfa 68. Darul Samii- Riyad.

57-Ramadan takviminde imsakin zikri
Şer'i vakitlere uyduğundan caiz olup insanlara sabaha hazırlanmaları ve vaktinin yaklaştığı hatırlatmaktır.
Bunu men eden nass ne Allâh'ın kitabında ne de sünnette geçmiştir.
Vahhabiler şöyle dedi: “İmsakin Sabah namazından 10 veya 15 dakika önce olacak şekilde belirlemek batıl ve bid'attır. “
Useymin'e ait (Alfaz Ve Mafahim) adlı kitap, sayfa 67. Daru-l Vatan- Riyad.

58-Allâh’u Teâlâ, lisanı( dili) olmadan tekellüm eder
Allâh-u Teâlâ ağzı, dudakları ve dili olmadan tekellüm eder, çünkü bunlar beşerin sıfatlarından ve O mahlukların sıfatlarıyla Allah’ı vasfetmek imkansız.
“Onun eşi benzeri yoktur” Eş-Şurâ / 11. Ve Selef âlimlerinden olan İmam Tahavi Yüce Allâh’ı kastederek şöyle dedi: “Allâh sınır, gaye, organ, uzu ve aletlerden münezzehtir.”
Vahhabilerin liderlerinden bir olan Useymin şöyle dedi: “Bizim Allâh'ın dili olup olmadığını tespiti veya nefi etmemiz caiz değildir çünkü biz onu bilmiyoruz.”
(Ellikau-ş Şehri) adlı kitabı. No.3, sayfa 47. Darul Vatan- Riyad.

59-İslami kasideler söylerken defin kullanılması
İslami kasideler söylerken defin kullanılması ve dinlenmesi caizdir.
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) Def çalıp kaside söyleyen bayanların yanından geçerken şöyle söylediklerini işitince: “Muhammed ne güzel bir komşudur” sözlerine: “Allâh bilir ki sizi seviyorum.”demiştir. İbni Maceh rivayet etmiştir.
Muhammed Useymin şöyle dedi: “Def kullanılan kasideleri dinlemek caiz değildir.”
(Ellikau-ş Şehri) adlı kitabı No.11, sayfa 32-33. Darul Vatan- Riyad.

60-Müteşabih’in Tevili(yorumyapmak)
Müteşabih Âyet ve Hadisleri, Kur’an-a aykırı olmayıp Arap diline uygun olursa tevil etmek caizdir.
Peygamber efendimiz sallallâh-u alayhi ve sellem İbni Abbas’a dua ederek : “Ey Allah’ım! Ona hikmeti ve Kur’an tevilini öğret.” Dedi. İbni macah, bunu bazı selef uygulamıştır.
Vahhabiler ise Sünnet Ehlini Muattile vasfıyla nitelendiriyor, çünkü Müteşabihleri tevil etmişlerdir.
Useymin'e ait (El Kavaidu-l Müsle) adlı kitap, sayfa: 45 Riyad.

61-Kadının giydiği uzun kıyafet (Aba) giymesi
Kadının tesettür için aba giymesi haram kılınmamıştır.
Müçtehit âlimlerden haram kılan kimse yoktur, varsa göstersinler.
İbni Cebrin El Vahhabi şöyle dedi: “Kadının onu giymesi haramdır çünkü başı, boynu ve omuzların genişliğini gösterir.”
(Fetavi Ve tevcihat Lil Mar’a) adlı kitapçık, sayfa 4, Riyad baskısı.

62-Bayram gününde hayatta olan ve olmayan akrabaların ziyareti
Ramadan ve kurban bayramlarında akrabaları ziyaret etmek sılayı rahimden olup Müslümanın kalbine mutluluğu getirir.
Peygamber efendimiz(sallallâh-u aleyhi ve sellem) Hz. Ebu Hüreyreye şöyle dedi: “Selamı yay, yemek yedir, akrabaları ziyaret et, İnsanlar uyuyorken geceyi ihya et, Cennete selametle girersin.” İbni Hibban rivayet etmiştir.
Vahhabiler diyorlar ki: “Normal günlerde birbirlerini ziyaret edemeyenlere bayram günlerini birbirlerini ziyaret etmeleri için tahsis etmek bidattir. ayrıca ölüleri ziyaret etmek delalet ve bidattir. yani şer'en yasaktır.”
(Fetavi-l Albani) adlı kitap, sayfa 63. Darul Cil- Beyrut.

63-Mısır ehli
Mısır ehli İmam Bedevi'ye tapmazlar ancak Müslümanlar onun kabrini Allâh'tan bereket vermesi için ziyaret etmektedirler.
Alimler şöyle dedi: “Müslümanlar teberrük için Peygamber veya evliyanın kabirlerini ziyaret edebilirler.”
Vahhabiler şöyle dedi: “Mısır ehlinin en büyük tanrıları Ahmed El Bedevi”İbni Baz'in (Fethu-l Mecit) adlı kitaba yaptığı yorum, sayfa 216.
Dar Uli-n Nehi

64-Şam ehli
Şam ehli İmam İbni Arabi'ye tapmazlar ancak Müslümanlar onun kabrini Allah'tan bereket vermesi için ziyaret etmektedirler
Âlimler şöyle dedi: “Müslümanlar teberrük için Peygamber veya evliyanın kabirlerini ziyaret edebilirler.”
Vahhabiler şöyle dedi: “Şam ehli İbni Arabi’ye tapıyorlar.”
Bir önceki merci, sayfa217.

65-Hicaz ve Yemen ehli
Hicaz ve Yemen'deki Müslümanlar Allâh'tan başkasına tapmazlar.
Âlimler şöyle dedi: “Müslümanlar teberrük için Peygamber veya evliyanın kabirlerini ziyaret edebilirler.”
Vahhabiler şöyle dedi: “Hicaz ve Yemen ehlinin arasında put, ağaç, taş ve kabirlere tapmak aralarında yayılmıştır.”
Bir önceki merci, sayfa 217.

66-Cenazenin ardında kelimeyi tevhidin söylenmesi için teşvik etmek
Caizdir çünkü Allâh'ın zikrini hatırlatır ve ölü Müslüman hakkında gıybet etmekten uzaklaştırır.
Şer'an bunu haram kılan bir şey geçmemiştir.
Vahhabiler şöyle dedi: “Allâh'ı tevhid edin” demek caiz değil çünkü o şeriata aykırıdır.”
Ali Abdulhamid'e ait (Elmavt İzâtahu Ve Ahkamuhu) adlı kitap, sayfa 29. El Mektebe El İslamiyye. Ürdün

67-Cenazeyi araba ile taşımak
Haram değil, caizdir.
Hükümlerde asıl olan şey nass olmadıkça mubah olmasıdır. Ayrıca bu konuda nass ve kâfirlerin âdeti olduğuna ilişkin sabit bir delil bulunmamaktadır.
Sünnet ise cenazeyi taşımak ve onu yürüyerek götürmektir.
Vahhabiler şöyle dediler: “Cenazeyi araba ile taşımak, araba ile peşinden gitmek caiz değildir. Çünkü kâfirlere has adetlerdendir.” Bir önceki merci, sayfa30 ve 43.

68-Arapça dışında başka dille konuşmak
İngilizce, Fransızca veya başka dillerle konuşulabilir.
Bunu haram kılan nass geçmemiştir.
İbni Fevzan şöyle dedi: “Kâfirlerin diliyle konuşmak gibi onlara benzemek haramdır.”(El Vela Ve El Bera) adlı kitabı, sayfa 7. Alvatan- Riyad.

69-Tespih
Bir Müslüman Allâh'ı zikir etmek için tesbih kullanması caizdir.
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) taşları kullanarak tesbih çeken bir sahabe kadın görür ve yaptığını inkâr etmedi. Tirmizi,İbnu Hibben ve Et-Tabarani rivayet etmiştir.
Vahhabiler diyor ki, “Tebbih kullanımı caiz olmayan kınanmış bir bid'at ve onu göstermeyi yasaklıyorlar.”
Abdullâh Bin Muhammed Bin Abdulvahhâb'a ait (El Hediyye-s Sünniye) adlı kitapları, sayfa 47. Matbatu-l Manar- Mısır.

Vehhabi Küfrüne ve Safsatalarına Reddiye

1-Allâh’ı (oturmaktan) tenzih etmek. 
Allâh ne Arşa ne de Kürsüye oturmaz. Çünkü oturmak insanların sıfatlarındandır. 
Yüce Allah Şöyle dedi:
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ

(O’nun eşi benzeri yoktur) 
Eş-Şurâ / 11
Vahhabiler, Allâh’ı insana ve hayvana benzetiyor ve diyorlar ki: “Allâh Kürsüye oturmuştur.” 
“Fethul-Mecid “Adlı kitabı, Yazarı Abdurrahmân bin Muhammed bin Abdulvahhâb. S: 256. Darusselam Yayınevi Riyad.


2-Allâhı, Cisim ve azalardan tenzih etmek
Allâh cisim değil, Allah’ın azaları yoktur. 
Yüce Allâh Şöyle dedi:
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ

(O’nun eşi benzeri yoktur) Eş-Şurâ / 11
İbni Baz dedi ki: “Allâh hakkında aza, organ ve cismi nefyetme sözü, kötü sözlerdendir.”
Kitap:(Tenbihat firraddi ala men te’evveles Sifat) İbni Baz S: 19 Müftülük Genel Başkanlığı. Riyad

3-Allâh’ı Mekandan tenzih etmek 
Yüce Allâh mekansız mevcuttur. Çünkü mekân ile sınırlanan, fiziki ve hacımı olur. Allâh’da bundan münezzehtir.
Peygamber Efendimiz : “Allâh ezelde var iken O’ndan başka hiç bir şey yoktu.” İmam Buhari
İbn Baz Şöyle dedi: “Allâh zatiyle Arşın üstündedir.” 
Hac Dergisi Yıl 49 11. bölüm 1425 H. Mekke. S: 73-74

4-Ebu Cehil ve Ebu Leheb
Ebu Cehil ve Ebu Leheb muvahhit ve mümin değillerdir. 
Yüce Allâh, Ebu Leheb hakkında şöyle dedi : “
سَيَصْلىَ نَارًا ذاتَ لَهَبٍ

“O alevli ateşe sonulacaktır.”
Tebbet /3
Vahhabiler diyorlar ki: “Ebu Leheb ve Ebu Cehil, la ilâha illallâh Muhammed Resulullâh deyip de evliya ve Salihlerle tevessül eden Müslümanlardan daha çok muvahhit ve imanları daha ihlaslıdır. 
Kitapları: (Tevhidi nasıl anlarız) Yazarı Muhammed Başemil S: 16, Riyad- Suudi Arabistan.

5-Eş’ariler ve Maturidiler 
Eş’ariler ve Maturidiler Ehli Sünnet ve cemaattir. 
İmam Murtada Zebeydi şöyle dedi: “Ehli Sünnet ve Cemaat denildiği zaman bunlardan maksat Eş’ariler ve Maturidiler.” 
Salih bin Fewzan şöyle dedi: “Eş'ariler ve Maturidiler Ehli Sünnet ve Cemaat olarak adlandırılmayı hak etmemektedir. ” 
Kitabı:( İslam’da Meşhur Müceddidler. (Yenileyiciler) İbni Teymiye ve Muhammed bin Abdulwahhâb). S: 23 Müftülük Genel Başkanlığı (Riyad)

6- Eş’ariler, Müslim ve Mümindirler 
Dünyadaki Ehli Sünnet ve Cemaat olan Müslümanlar: Eş’ariler ve Maturidilerdir. 
Vahhabiler iftiraen diyorlar ki: “Eş’arileri, Ehlisünnet’in birçok tekfir etmiştir.” 
Kitapları:( Fathul-Mecid, Abdurrahmân Hasan bin Muhammed bin Abdulvahhâb). S: 353 Darusselam – Riyad

7-Âdem Efendimiz
Âlimlerin icma ile Âdem Peygamberdir. 
İbni Hibban’nin Ebu Umame’den rivayet ettiğine göre bir adam; “YaResulallâh! Âdem Peygamber mi idi?”“Evet, konuşulandı” diye cevap verdi. 
Vehhabiler ise derler ki : “Âdem ne Nebiy ne de Resuldür.”
(Peygamberlere Cümleten İman etmek). Adlı kitapları, Yazarı: Abdullâh bin Yezid El-Mekteb El-İslami - Beyrut

8-Peygambere Salâvat getirmek. 
“ Allahumme Salli ala Muhammed Tıbbilkulubi ve davaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurilabsari ve diyaiha.” Bu tur Salâtı şerifeyi çekmek caizdir. 
Bu lafız caizdir, Kur’an ve hadise muhalif değildir. 
İbn Baz dedi ki: “Bu söz şirktir.” 
(Tevhide Nasıl Hidayet oldum). Muahmmed Cemil Zeno, S: 83, 89 Darul-Feth Al-Şarika

9 -Cehennem 
Cehennem fani olmaz ve orada kâfirlerin azabı sona ermez.
“Küfredenlere gelince, onları Cehennem ateşi beklemektedir, (orada) ne hayatlarına son verilip ölürler ne de içine atıldıkları o ateşin azabı birazcık bile onlara hafifletilir.” Fâtır / 36 
Allâh ve Resulünün düşmanı Vahhabiler diyorlar ki: ”Cehennem fani olacak ve kafirlerin azapları sona erecek. “ 
Kitapları, (Alkavlul-Muhtar Lifenai Al-Nar) (Ateşin faniliği için Seçkin Söz) Abdulkarim Alhamid. S: 7 Suudi Arabistan, Riyad, Şerh Al-Akida Al tahhaviyya, Abu İzz S: 427 Almekteb Al -İslami - Beyrut

10-Allâh-u Teâlâ’nın yaratıklara muhalefeti.
Allâh insanlara benzemez. Çünkü onların yaratıcısıdır. Yaratan, yaratılana benzemez. Allah’ın,Sureti,hacmi,şekli,kemiyeti, yoktur.
Yüce Allâh Şöyle dedi:
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ

(O’nun eşi benzeri yoktur) Eş-Şurâ / 11Vahhabiler diyorlar ki: “Allâh,O’nun suretine benzeyen insan yarattı.” (onların iddialarına göre Allâh Kendisine benzer suretinde insan yarattı). 
Kitapları: (İman ehlinin Âdemi Rahmân suretinde yaratılması ilgili akidesi). Mahmud Al Tuwayciri (İbn Baz bu kitabı övmüştür). S: 76 Dar Al- Liwa- Riyad.

11-La ilâha illallâh Sözü 
Allâh’ı çok zikretmek caizdir. La ilâha İllallâh sözünü bin kere söylemek gibi. 
Yüce Allâh Şöyle dedi: َواذْكُرُوا الله َ كَثِيرًا
“Allâh-ı çok zikredin.” 
El-Ahzâb / 41
Vahhabiler diyorlar: “Bu cahillerin bid’atidir.Şer’i olan zikirden çıkmış olup Allâh’a şirk eden zikre girmiş olur.” 
Kitapları: (Yasak Halkalar) Husam Al Akkad. S: 25 Dar Al Sahaba. Tanta

12-Tasavvuf Tarikatları
Hak yolunda olan tasavvuf tarikatları, Kuran-ı Kerim ve sünnete bağlı oldukları için hidayet ve nur üzerindedirler. Ancak hak yolundan sapanlar hariçtir. 
Resulullâh Sallallâh-u aleyhi ve Sellem dedi: “Her kim İslam’da iyi bir amel icad ederse, kendisine ve onu yapana da sevabı vardır.” İmam Müslim. 
Vahhabiler diyor: “Yahudilerden önce sofilikle savaşın, çünkü onda Yahudi ve Mecusların ruhu vardır. 
Kitapları: (Almecmu Al Mufid min akidat al tawhid) s: 102 Mektab Darulfikr - Riyad.

13-İstivâ
İstivâ, istila anlamına gelir diyen kâfir sayılmaz aksine o Müslüman ve mümindir. 
Muhaddis Subki şöyle dedi: “İstivâyı istila anlamına söyleyen kimse yasak işlemiş olmaz.”
Vahhabiler diyorlar ki: “İstivâ’yı istila manasında açıklayan kâfirdir.” 
Kitapları: (Halakatun Memnua) Husam Al Akkad, S: 26 Darussahaba Tanta

14-İstivâ 
Allâh-u Teâlâ ‘’Arşa İstikrar (yerleşti) etti’’ diye vasfedilemez. 
Bir şeye istikrar(Yerleşen,mekan edinen) eden, ya onun gibi, ya ondan daha büyük yada daha küçük olmalıdır. Oysa bunların tümü Cisimlere has sıfatlardandır.Cisimleri yaratan Allah, cisimlerin sıfatlarından(bir mekanda bulunmak) beridir.
Vahhabiler diyorlar ki: “Allâh Arşa İstikrar etti.”
Kitapları: (Nazarat ve Takibat ala mafi kitap alsalafiyya) Salih Al Fozan, S:40, Dar Al Watan - Riyad

15-Kürsü
Kürsü: İhtiyaç olmaksızın Allâh-u Teâlâ’ nın yarattığı Arş altında bulunan büyük bir cisimdir.
Yüce Allâh Şöyle dedi:
ِوَسِعَ كُرْسِيُّه ُ السَّمَواتِ وَالارَض
(O’nun Kürsüsü gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır.) El-Bakara / 255
Useymin şöyle dedi: “Kürsü Allah'ın ayaklarının yeridir.”
(Tefsir Ayetu-l Kürsi) adlı kitabı sayfa 19. İbni-l Cevzi kütüphanesi.

16-Âlemin Nevi
Âlemin cinsi ve tüm fertleri Allâh tarafından yaratılmıştır.
Yüce Allâh Şöyle dedi:
الله ُ خَالِقُ كُلِّ شَىْء ٍ

“Allâh, her şeyin yaratıcısıdır.” Ez-Zümer / 62

Filozofların söyledikleri gibi Vahhabiler de şöyle diyorlar:” Âlem nevi ile ezelidir. Başlangıçsızlığa kadar her yaratılandan önce yaratılan vardır.”
İbni Ebi Elizz'in Şerh El Tahaviye'si (İbni Baz kitabını övmüştür) Sayfa132, Elmekte Elislami-Beyrut.
17-Peygamberin yüzü suyu hürmeti ile Tevessül etmek
Müslüman şöyle diyebilir: “Ey Allâh'ım! Peygamber Efendimiz'in yüzü hürmetine hastamı iyileştir.”
Camiye gitme hadis-i: “Ey Allâh'ım! Senden isteyenlerin hakkıyla senden istiyorum.” Ahmed ve İbni Maceh rivayet etmiştir.
Salih bin Fevzan ve Vahhabilerden olan diğerleri dediler ki: “Peygamber'in hürmetine tevessül etmek caiz değildir.”
Kitabı: (Et-Tevhid).
Sayfa70, Riyad-Suudi Arabistan

18-Şaban'ın yarısı
(Beraat Kandili).
Şaban ayının 15. gününde oruç tutup gecesinde teheccüd namazı kılmak caizdir.
Peygamber efendimizden (sallallâh-u aleyhi ve sellem): “Şaban'ın 'i gelirse gecesini kiyam edin gündüzünü de oruç tutun.” dediği rivayet edilmiştir. İmam İbnu Maceh
Salih bin Fevzan ve Vahhabilerden olan diğerleri dediler ki: “Şaban ayının 15'isi namaz ve oruç ile mahsus etmek haramdır.
Kitabı: (Et-Tevhid).
Sayfa101, Riyad-Suudi Arabistan

19-Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem) mevlüd kandilini kutlamak.
Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem) mevlüd kandilini kutlamak amacıyla mutluluğu gösterip tatlı ve yemek dağıtmak caizdir. 
İslam âlimlerin onayıyla dünyanın doğusunda ve batısında bulunan Müslümanlar (Vahhabilerin bulunduğu yerler hariç) Peygamber'in mevlüd kandilini kutlamaktadırlar.
Vahhabiler Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem) mevlüd kandilini kutlayıp tatlı ve yemek dağıtmayı yasaklıyorlar ve bunun Yahudilere benzediğini söylüyorlar.
İbni Fevzan:(Et-Tevhid) adlı kitabı. Sayfa115-116, Riyad-Suudi Arabistan.

20-Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem) mevlüd kandilini kutlamak
Müslüman ve Müslüman âlimler, mevlüd kandilini yaklaşık 900 yıldır kutlamaktalar. Ettenvir Fi Mevlidi El beşir Ennezir. (İbni Dihye). 
Hadis, fıkıh ve tefsir âlimleri ve Müslümanların topluluğu Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem) mevlüd kandilini kutlamak caiz olduğunu belirtmişlerdir
Vahhabilerin liderlerinden İbni Fevzen şöyle dedi:” “Cahil Müslüman ve sapık âlimler Peygamber'in mevlüd kandilini kutluyorlar.” İbni Baz ise şöyle dedi: “Peygamber'in mevlidini kutlamak ile Yahudilikte benzerlik vardır.”
(Et-Tevhid) adlı kitabları. Sayfa115-116, Riyad-Suudi Arabistan.
(Et-Tehziru min el bid'e) adlı kitaplarına bak. Sayfa 5.

21-İsra' ve Mi'rac, Nebevi Hicreti ve diğer mübarek geceleri kutlamak.
Bu tür olayları kutlamakta sakınca yoktur.
Bunda dine aykırı bir şey yoktur, bunu haram kılan nas yoktur. O Sünneti hasene babındandır.
Vahhabiler, Muhamed ibni Abdulvahhab'ın başlattığı Vahhabiliğin başlangıç dönemini bir hafta boyunca kutlamalarına rağmen bu tür dini münasebetleri kutlamasını haram kılıyorlar.
İbni Fevzan'a ait (Et-Tevhid) adlı kitap. Sayfa120- Riyad. Ve Bahs Usbu Eşşeyh Muhammed Bin Abdulvahhâb.

22-Müslümanı sebepsiz yere tekfir ermek caiz değildir
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Her kim kardeşini tekfir derse muhakkak ki onlardan biri böyledir.” İmam Müslim.
Vahhabiler, batıl akaitlerini inkâr eden Müslümanlara kâfir diyorlar. 
Mekke müftüsü Muhammed Bin Abdullâh El- Hanbeli'ye ait Essuhubu-l Vabile adlı kitap, sayfa39. Dar ibni Hazm-Beyrut, ve Ceberti'ye ait Acaipu-l Asar adlı kitap, sayfa7/146. onların bu görüşü naklatmiş

23-Evliya ve Salihlerin hürmetiyle Tevessül
Müslüman’ın, ''Ey Allah'ım Peygamberlerin ve evliyaların hürmetine sorunumu gider'' demesi caizdir
Bu tevessül Kur'an-a ve Peygamber efendimizin(sallallâh-u aleyhi ve sellem) sünnetine aykırı değildir.
Vahhabiler diyor ki: “Onların hürmetiyle tevessül etmek dinden çıkarır, ebediyen cehennem ateşinde kalmayı gerekli kılar.”
Ebi Bekir El Cezairi'ye ait (Akditu-l Mümin) adlı kitap, sayfa144.

24-Vahhabilik
Hak ehli, Vahhabilerin bozuk inancından ve batıl fetvalarından sakındırıyorlar.
Onlara reddiye olarak 100'den fazla kitap telif edilmiştir.

25-Vahhabilik
Misbah Bin Ahmed Şabaklo El Beyruti'nin Vahhabilerin skandallarına cevaben bir kitap yazmıştır.
Kitabın adı '' Eddelil Kefi Firred Alla Elvahhabi''

26-Kadınların Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem)kabrine ve diğer Müslümanların kabirlerine ziyareti
Kadınların Peygamber efendimizin(sallallâh-u aleyhi ve sellem) kabrine ve diğer Müslümanların kabirlerine ziyaret etmeleri caizdir.
Anamız Ayşe, Peygamber efendimize (sallallâh-u aleyhi ve sellem) kabir ziyaret esnasında ne denmesi gerektiğini sordu. Peygamberimiz Şöyle dedi: “Diyar ehlinden olan Mümin ve Müslümanlara selam olsun”dedi. İmam Müslim .
Useymin şöyle dedi: “Peygamber'in kabri olsa da kadınların kabir ziyaretine gitmeleri haram olup büyük günahlardandır.”
(Fetave Muhimme) adlı kitaba bak, sayfa149-150. Riyad baskısı.

27-Allâh-u Teâlâ’yı suret’ten tenzihetmek

Allâh insana benzemez, sureti ve şekli yoktur.
Yüce Allâh Şöyle dedi:
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىءٌ

(O’nun eşi benzeri yoktur) Eş-Şurâ / 11. 
Vahhabiler diyorlar ki: “Allâh insanı kendi suretında yarattı.” Ve diyorlar ki: “Allâh'ın bir suratı var üzerinde bulunur.”
Muhammed Etuveyceri'ye ait (Akidetu-l Ehli-l İman Fi Halki Âdem Ala Sureti-r Rahmân) adlı kitabı, sayfa 40 ve 91. Daru-l liva-Riyad. (İbni Baz bu kitabı övmüştür).

28-Allâh'ın Kelamı
Allâh'ın kelamı, harf ve seslerden ibaret değildir. 
Allâh'ın kelamı harf ve sesle olsaydı kelamı bir mahluk kelamı gibi olup beşerin kelamına benzerdi.Bu durum ‘’ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىء’’ (O’nun eşi benzeri yoktur)Eş-Şura/11 ayetine tamamen muhaliftir.
 
Vahhabiler diyorlar ki: “Allâh'ın kelamı harf ve sesledir. Allâh'ın kelamı neviyle kadim, efradıyla hadis(sonradan meydana gelmiştir.) “
Useymin'e ait (Fetavi-l Akideh) adlı kitap, sayfa 72 ve Fevzan'a ait (Nazarat Ve Takibat Ala Ma Fi Kitap Esselefiyye) sayfa 23. Darul Vatan-Riyad.

29-Allâh'ı yönden tenzih etmek
Allâh yön ve mekan olmadan mevcuttur, ne Arşta ne de semadadır.
Peygamber efendimiz buyurdu ki: “Allâh’ım sen zahirsin üstünde bir şey yoktur, sen batınsın altında bir şey yoktur.” İmam Müslim

Vahhabiler diyorlar ki: “Allâh belli bir yönde zatiyle Arşın üzerindedir.”
Useymin'e ait (Fetavi El Akideh) adlı kitap, sayfa 85.

30-Allâh'ı hareketten tenzih etmek
Allâh-u Teâlâ hareketten münezzehtir
Hareket ve intikalle vasfedilemez.
Hak ehli, icma ile hareketin mahlukların sıfatlarından olduğunu belirtmişlerdir. 
Vahhabiler diyorlar ki: “Allâh hareket eder” yani iddia ettikleri gibi yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya hareket eder.
Useymin'e ait (Fetavi El Akideh) adlı kitap, sayfa 742.

31-Erkeğin sakalı
Saç uzamasından dolayı yüzün güzelliği bozulmaması için sakaldan enlemesine ve boylamasına kesmekte sakınca yoktur.
İbni Amr sakalını tutar kabzasından artanı keserdi. İmam Abu Davut rivayet etmiştir.

Vahhabilerin lideri İbni Baz söylediği gibi Vahhabiler, her zamanda az da olsa sakaldan birşeyi kesmeyi haram kılıyorlar. 
(Et-Tahkik Ve El İzah Likesir Min Mesail El Hac Ve El Umre Ve Ezziyare) adlı kitabı, sayfa16.

32-Kadının pantolon giymesi
Kadının kendi kocasının önünde pantolon giymesi haram değildir. 
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Allâh, (Elbisenin altında geniş) pantolon giyen kadınları rahmet bağışlasın”. El-Hafiz El-Beyhaki ve diğerleri rivayet etmiştir. Hafız Es-Suyuti Hasen kıldı.
Vahhabilerin lideri İbni Baz dedi ki: “Geniş ve kendi kocasının önünde olsa bile bayanın pantolon giymesi yasaktır.”
(Eddavah) dergisi, sayı:1493 H. 1995 yılında, sayfa/28.

33-Ezandan sonra Peygamber'e salâvat getirmek
Ezandan sonra Peygamber efendimize (sallallâh-u aleyhi ve sellem) aşikâr salâvat getirmekte sakınca yoktur.
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) buyuruyor ki: “Her kim beni anarsa bana salâvat getirsin.” El Hafiz Abu Yala ve diğerleri rivayet etmiştir.

Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi:” Bu delalet bidati yasaklanması lazım.”
(Fethu-l Bari) adlı kitaba yaptığı yorum (2/92) Daru-l Marift.

34-Ezandan sonra Peygamber'e salâvat getirmek
Ezandan sonra Peygamber efendimize (sallallâh-u aleyhi ve sellem) salâvat getirmekte sevap vardır
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) buyuruyor ki:” “Her kim bana bir kere salâvat getirse Allâh-u Teâlâ onunla kendisine on sevap yazar. “ İmam Ahmed rivayet etmiştir.
Bazı Vahhabiler şöyle dedi: “Ezandan sonra Peygamber'e aşikâr salâvat getirmek bir insanın annesiyle zina yapmak gibidir” yani büyük günahlardandır.
Şam'daki Ravda caminin imamı Muhammed Eccvivati'nin (El İsabeh) adlı kitabında aktardığı gibi bu olay Şam'daki Dakkak camisinde olmuştur. Sayfa /8

35-Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem) kabrini ziyaret etmek
Kabir ziyaretin faziletiyle ilgili çok hadis vardır.
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) buyuruyor ki: “Her kim kabrimi ziyaret ederse şefaatimi hakketmiştir”. Ed-Darakutni rivayet etmiştir.
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle diyor: “Peygamber kabrinin ziyaretiyle ilgili rivayet edilen hadisler tekzip edilmiştir.”
(Et-Tahkik Ve El İzah Likesir Min Mesail El Hac Ve El Umre) adlı kitabına bak, sayfa89.

36-Kabrin üzerine hurma dalı koymak
Müslüman’ın kabrine hurma dalı koymak caizdir.
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) iki kabre uğradı, hurma dalını istedi ve ikiye kırıp kabre koydu ve şöyle dedi: “Umarım onlardan azab hafifletilir.” İmam Buhari rivayet etmiştir.
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi:” Kabre hurma dalı koymak şer'an caiz değildir.”
(Fethul Bari) adlı kitaba olan yorumu (1/320) Daru-l Marift.

37-Peygamber efendimizin kabrini ziyaret etmek için yolculuk yapmak.
Caizdir. 
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) buyurdu ki:“Her kim, beni ziyaret etmekten başka bir şeyi önemsemeden bana gelirse ona şefaatçi olmam üzerimde hak olur.” İmam Tabarani rivayet etmiştir.
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi: “Medine'den uzak olan hacı olsa da Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem) kabrini ziyaret etmek için yolculuk etmesi haramdır.”
(Et-Tahkik Ve El İzah Likesir Min Mesail El Hac Ve El Umre) adlı kitabı, sayfa 88-98-90

38-“Sadaka Allâh-ul Azim” demek
Tüm dünyadaki Müslümanların bildiği gibi Kur'an okumanın ardından“Sadaka Allâh-ul Azim” demek caizdir.
Bunda Allâh'a bir övgü vardır. قُلْ صَدَقَ الله ُ
”De ki Allâh doğruyu söylemiştir.” Ali İmran.
وَمَنْ أَصْدَق ُ مِنَ اللهِ قَوْلاً

“Allâh'tan başka doğruyu söyleyen kim vardır?” En-Nisâ’ / 122.
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi: “Kur'an okumanın ardında ''Sadaka Allâh-ul Azim'' demek delalettir. Caiz değildir.
Fetva ve bilimsel araştırmalar başkanlığın yayınladığı (İslami araştırmalar dergisi) Riyad, sayı 45 – yıl1416 H ve Muhammed Zeyno'ya ait (Tevcihat İslamiyye) adlı kitabı. Sayfa81.

39-Muhammed Bin Abdulvahhab
(Vahhabi Hareketinin kurucusu)
O, Kur'an ve sünnetten sapmış bir insandır.
Babası, kardeşi Süleyman, zamanın şeyhleri ve onlardan sonra gelenler ondan uyardılar. Essuhubu-l Vabile adlı kitapta olduğu gibi.

Muhammed Bin Abdulvahhab şöyle dedi: ‘’Benim şeyhlerimden hiç kimse ''La İlâha İllâllah''in manasını bilemedi.”
Muhammed Bin Abdulvahhâb'ın Riyad ehline gönderdiği risale, Hüseyin Bin Gannam'a ait (Tarih Necd), (2/137-138)

40-Allah'a “El-Kadim” lafzını isnad demek.
Ümmetin icmaliyle Allah'a ezeli, varlığı başlangıçsız anlamına gelen “El-Kadim” denilebilir. 
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Yüce Allah’a, Kerim Vechine ve Kadim Sulatanına sığınırım.” İmam Abu Davut rivayet etmiştir.
Vahhabiler Allah'a “El-Kadim” diyen Müslümanları kınayıp bunu hadisten almadıklarını, eski filozoflardan aldıklarını savunuyorlar.
(El Fevakih El İzab) adlı kitaplarına yapılan yorumlar, sayfa 52. Musseset İrrisale- Beyrut.

41-Allâh'ı fiziki inişten tenzih etmek
Allâh-u Teâlâ Yukarıdan aşağıya inmekle vasıf edilemez, çünkü bu mahlukların sıfatlarındandır.
Yüce Allâh Şöyle dedi:
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ

(Onun eşi benzeri yoktur) Eş-Şurâ / 11.. 
Vahhabiler Allâh'ı beşer sıfatlarıyla vasıf ediyorlar ve şöyle diyorlar: “Allah yukarıdan aşağıya iner.”
İbni Ebi-l İzz'e ait Şerhu-l Akide-t Tahaviyye, sayfa 286, Vahhabilerin dokuzuncu baskı, 1988 yılı.

42-İlkokullarda kadınların çocuklara eğitim vermeleri
Mubah bir şey öğrettiği sürece bunda sakınca yoktur.
Kadın sahabelerin bazı erkeklere eğitim vermeleri, Et-Tabarani ve İbni Asker gibi bazı hadis âlimleri kadınlardan eğitim almaları.
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi: “İlkokullarda erkekleri kızlara ve kadınları erkek çocuklara eğitim vermekten men etmek farzdır.”
(Fetavi-l Mer’a) adlı kitap. Sayfa /27. Daru-l Vatan-Riyad

43-Rükudan kalktıktan sonra ellerin mekanı
Rükudan kalktıktan sonra eller indirilir, sağ el solun üzerine konulmaz.
Bunun sünnette sahih bir delili yoktur, yani rükudan sonra ellerin bağlanmasının bir aslı yoktur.
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi:” Rükudan kalktıktan sonra sağ elin solun üzerine koymak sünnettendir.”
(Fetavi-l Mer’a) adlı kitap. Sayfa /58. Daru-l Vatan-Riyad

44-Evlilik
Müslüman kadının Müslüman erkekle evlenmesi caizdir.
Cemaatle namaz kılmayan kâfir değil, Müslüman’dır onun için evlendirilmesi caizdir.
Vahhabilerin lideri şöyle dedi: “Cemaatle namaz kılmayı bırakan kimseye kız verilmez.” 
(Fetavi-l Mer’a) adlı kitap. Sayfa /103. Daru-l Vatan-Riyad

45-Adet dönemindeki kadını boşamak
Bir erkek, adet dönemindeki eşini boşarsa bu dönemdeki boşamanın haram olmasıyla birlikte boşanma geçerli olur.
Müslüman âlimleri, Hz. Ömer adet dönemindeki eşini boşadığında Peygamber efendimiz(sallallâh-u aleyhi ve sellem)'e sorduğunda boşanmanın geçerli olduğunu söylediğinden yola çıkarak icma ettiler. İmam Müslim
Vahhabilerin liderlerinden biri Useymin şöyle dedi: “Adet dönemindeki boşanma geçerli olmaz.”
(Fetavi-l Mer'a) adlı kitap. Sayfa /137. Daru-l Vatan-Riyad

46-Kadının araba sürmesi
Şeriat sınırları içinde olduğu sürece caizdir.
Müçtehitlerden bunu haram kılan kimse yoktur. Haram kılmak teşri’dir. Teşri ise ya küfür yada büyük günahtır. 
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi:” Kadının araba sürmesi caiz değildir.”
(Fetavi-l Mer’a) adlı kitap. Sayfa /192. Daru-l Vatan-Riyad

47-Kadının sesi
Kadının sesi avret değildir.
Sahabiler Hz. Ayşe 'ye hüküm ve hadisleri sözlü olarak sorarlardı.
Vahhabilerin liderlerinden biri olan İbni Cebrin şöyle dedi: “Yabancı erkeklere karşı kadının sesi avrettir.”
(Fetavi-l Mer’a) adlı kitap. Sayfa /211. Daru-l Vatan-Riyad

48-Peygamberlerile istigase
(Yardım istemek) 
Peygamberlerle veya velilerle istigase şirk değildir.
Hz. Ömer Bin Al Hattab zamanında kuraklık olduğunda bir adam Peygamber efendimizin (sallallâh-u aleyhi ve sellem) kabrine gider ve der ki: “Ey Allâh'ın Resulü ümmetin için yağmur iste”. Bu olayı Hz. Ömer ve diğer sahabeler duyar ve onu inkâr etmediler. Bayhaki rivayet etmiştir.
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi: “Peygamberlerle veya velilerle istigase şirktir.”
(Al Akide Essahiha Ve Ma Yudaddaha) adlı kitabı. Sayfa22.
Daru-l Vatan-Riyad.

49-Allâh'ı haddan (sınır, ölçü ) tenzih etmek
Allâh-u Teâlâ’ nın ölçüsü, hacmi veya miktarı olması imkansız, çünkü bunlar mahlukların sıfatlarından, bunlara sahip olan mahluktur.
İmam Abu Cafer Ettahavi şöyle dedi: (Allâh-u Teâlâ sınırdan münezzehtir). Zeynul Abidin şöyle dedi: “Senin sınırın yok ki sınırlı olasın. “(ithafussade 380/4)
Vahhabilerin lideri İbni Baz Allâh adına yalan söyleyerek şöyle dedi: “Allâh ancak kendisinin bildiği haddı (sınırı) vardır.”
İbni Baz'in (El Akide Ettahaviyye)ye yaptığı yorumda vardır, ayfa 12. Riyad baskısı.

50-Mescidi Haram ve Medine Münevvere’nin minareleri
Minare inşa etmek caizdir, inşaatı selefin dönemindeydi.
Yüzyıllardır hoş görülmesi icma delili olup günümüzde hala her iki mescitte görülmektedir.
Vahhabilerin hocalarından biri olan Zeyno şöyle dedi: “Mescitlerin münkerleri (kabul edilmeyenleri) minarelerin çokluğudur”
(Tevcihat İslamiyye) adlı kitabında bunu söylemiştir, sayfa 123. İslami işler bakanlığı baskısı- Riyad.

51-Vefatı ilan etmek
Müslüman kimsenin ölümünü ilan etmek caizdir.
Minhaç'ta Nevevi'nin yaptığı gibi âlimler de bunda sakınca görmemişler ve bu duyuru cahiliye dönemindeki duyuruya benzemez.
Vahhabilerin hocalarından biri olan Zeyno şöyle dedi: “İnsanın ölümünü yazılı duyurularla ilan etmek şer’an yasak bidatlerden ve gayri Müslimlere benzemektedir.”
(Tevcihat İslamiyye) adlı kitabı, sayfa 136. İslami işler bakanlığı baskısı- Riyad.

52-Ölüye Ku’ran okumak
Müslüman’ın kabrin başında Kur’an okumakcaizdir.
Hazreti Abdullâh bin Ömer ölüyü defnettikten sonra el-Bakarah suresinin başı ve sonunu okurdu. İmam Beyhaki rivayet etmiştir.
Vahhabiler şöyle diyor: “Bu haramdır, onu yapan kıyamet günü azap görecektir.”
(Tevcihat İslamiyye) adlı kitapları, sayfa 137. İslami işler bakanlığı baskısı- Riyad.

53-Kadir gecesini kutlamak

Kadir gecesini kutlamak caizdir.
Aşağıdaki Ayetin genel anlamıyla : “Hayır işleyiniz, umulur ki kurtuluşa eresiniz. (Hacc / 77) Ve İmam Müslim’in rivayet ettiği hadise göre: Kim İslam da iyi bir şey ihdas ederse (sonradan getirirse) onun ecrini alır. 
Vahhabiler, Kadir gecesini kutlamak haram kılıyorlar.
(Fetavi Muhimme Li Umumu-l Ümme) adlı kitapları, sayfa 50. Darul Asime-Riyad.

54-Muska takmak
Boyna Kur’an'dan veya Peygamber sallallâh-u alayhi ve selemden bilinen dualardan muska takmak caizdir.
Sahabe Abdullâh Bin Ömer '' Gazap, ceza ve kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve hazır bulunmalarından Allâh’ın ayetlerine sığınırım '' yazar ve buluğa erişmemiş çocuklarının boyunlarına asardı. İmam Tirmizi . 
Vahhabilerin lideri İbni Baz şöyle dedi: “Kur'an ayetlerinden veya dualardan boyna asmak haramdır.”
(Fetavi Muhimme) adlı kitap, sayfa 110-111. Darul Asime-Riyad.

55-Hayırlı sabahlar, günaydın, hayırlı akşamlar, iyi akşamlar demek 
Caizdir.
Müçtehitlerden kimse bunu haram kılmamıştır, ayrıca bunun Yahudi adetlerine benzediği ispat edilmemiştir, bazı Araplar birbirlerine hayırlı sabahlar dileyerek selamlaşırlardı.
Vahhabiler diyorlar ki: “Bu kelimeleri söylemek hatadır çünkü bunda Yahudilere benzeme vardır.”
Muhammed Zeyno'ya ait (Ahta Şaiye) adlı kitap, sayfa 67. Darul Samii- Riyad.

56-“Bismillâhirrahmânirrahim” demek
Bir Müslümanın yemeğe başladığında: “Bismillâhirrahmânirrahim” demesi caizdir.
Peygamber'den bunu haram kılan her hangi şey geçmemiştir.
Vahhabiler diyorlar ki:” Hepsini söylemek hata ve kınanmış bid'attır.”
Muhammed Zeyno'ya ait (Ahta Şaiye) adlı kitap, sayfa 68. Darul Samii- Riyad.

57-Ramadan takviminde imsakin zikri 
Şer'i vakitlere uyduğundan caiz olup insanlara sabaha hazırlanmaları ve vaktinin yaklaştığı hatırlatmaktır.
Bunu men eden nass ne Allâh'ın kitabında ne de sünnette geçmiştir.
Vahhabiler şöyle dedi: “İmsakin Sabah namazından 10 veya 15 dakika önce olacak şekilde belirlemek batıl ve bid'attır. “
Useymin'e ait (Alfaz Ve Mafahim) adlı kitap, sayfa 67. Daru-l Vatan- Riyad.

58-Allâh’u Teâlâ, lisanı( dili) olmadan tekellüm eder
Allâh-u Teâlâ ağzı, dudakları ve dili olmadan tekellüm eder, çünkü bunlar beşerin sıfatlarından ve O mahlukların sıfatlarıyla Allah’ı vasfetmek imkansız.
“Onun eşi benzeri yoktur” Eş-Şurâ / 11. Ve Selef âlimlerinden olan İmam Tahavi Yüce Allâh’ı kastederek şöyle dedi: “Allâh sınır, gaye, organ, uzu ve aletlerden münezzehtir.” 
Vahhabilerin liderlerinden bir olan Useymin şöyle dedi: “Bizim Allâh'ın dili olup olmadığını tespiti veya nefi etmemiz caiz değildir çünkü biz onu bilmiyoruz.” 
(Ellikau-ş Şehri) adlı kitabı. No.3, sayfa 47. Darul Vatan- Riyad.

59-İslami kasideler söylerken defin kullanılması
İslami kasideler söylerken defin kullanılması ve dinlenmesi caizdir.
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) Def çalıp kaside söyleyen bayanların yanından geçerken şöyle söylediklerini işitince: “Muhammed ne güzel bir komşudur” sözlerine: “Allâh bilir ki sizi seviyorum.”demiştir. İbni Maceh rivayet etmiştir.
Muhammed Useymin şöyle dedi: “Def kullanılan kasideleri dinlemek caiz değildir.”
(Ellikau-ş Şehri) adlı kitabı No.11, sayfa 32-33. Darul Vatan- Riyad.

60-Müteşabih’in Tevili(yorumyapmak)
Müteşabih Âyet ve Hadisleri, Kur’an-a aykırı olmayıp Arap diline uygun olursa tevil etmek caizdir. 
Peygamber efendimiz sallallâh-u alayhi ve sellem İbni Abbas’a dua ederek : “Ey Allah’ım! Ona hikmeti ve Kur’an tevilini öğret.” Dedi. İbni macah, bunu bazı selef uygulamıştır. 
Vahhabiler ise Sünnet Ehlini Muattile vasfıyla nitelendiriyor, çünkü Müteşabihleri tevil etmişlerdir. 
Useymin'e ait (El Kavaidu-l Müsle) adlı kitap, sayfa: 45 Riyad.

61-Kadının giydiği uzun kıyafet (Aba) giymesi
Kadının tesettür için aba giymesi haram kılınmamıştır.
Müçtehit âlimlerden haram kılan kimse yoktur, varsa göstersinler.
İbni Cebrin El Vahhabi şöyle dedi: “Kadının onu giymesi haramdır çünkü başı, boynu ve omuzların genişliğini gösterir.”
(Fetavi Ve tevcihat Lil Mar’a) adlı kitapçık, sayfa 4, Riyad baskısı.

62-Bayram gününde hayatta olan ve olmayan akrabaların ziyareti
Ramadan ve kurban bayramlarında akrabaları ziyaret etmek sılayı rahimden olup Müslümanın kalbine mutluluğu getirir.
Peygamber efendimiz(sallallâh-u aleyhi ve sellem) Hz. Ebu Hüreyreye şöyle dedi: “Selamı yay, yemek yedir, akrabaları ziyaret et, İnsanlar uyuyorken geceyi ihya et, Cennete selametle girersin.” İbni Hibban rivayet etmiştir. 
Vahhabiler diyorlar ki: “Normal günlerde birbirlerini ziyaret edemeyenlere bayram günlerini birbirlerini ziyaret etmeleri için tahsis etmek bidattir. ayrıca ölüleri ziyaret etmek delalet ve bidattir. yani şer'en yasaktır.”
(Fetavi-l Albani) adlı kitap, sayfa 63. Darul Cil- Beyrut.

63-Mısır ehli
Mısır ehli İmam Bedevi'ye tapmazlar ancak Müslümanlar onun kabrini Allâh'tan bereket vermesi için ziyaret etmektedirler.
Alimler şöyle dedi: “Müslümanlar teberrük için Peygamber veya evliyanın kabirlerini ziyaret edebilirler.”
Vahhabiler şöyle dedi: “Mısır ehlinin en büyük tanrıları Ahmed El Bedevi”
İbni Baz'in (Fethu-l Mecit) adlı kitaba yaptığı yorum, sayfa 216.
Dar Uli-n Nehi

64-Şam ehli
Şam ehli İmam İbni Arabi'ye tapmazlar ancak Müslümanlar onun kabrini Allah'tan bereket vermesi için ziyaret etmektedirler
Âlimler şöyle dedi: “Müslümanlar teberrük için Peygamber veya evliyanın kabirlerini ziyaret edebilirler.”
Vahhabiler şöyle dedi: “Şam ehli İbni Arabi’ye tapıyorlar.”
Bir önceki merci, sayfa217.

65-Hicaz ve Yemen ehli

Hicaz ve Yemen'deki Müslümanlar Allâh'tan başkasına tapmazlar.
Âlimler şöyle dedi: “Müslümanlar teberrük için Peygamber veya evliyanın kabirlerini ziyaret edebilirler.”
Vahhabiler şöyle dedi: “Hicaz ve Yemen ehlinin arasında put, ağaç, taş ve kabirlere tapmak aralarında yayılmıştır.”
Bir önceki merci, sayfa 217.

66-Cenazenin ardında kelimeyi tevhidin söylenmesi için teşvik etmek
Caizdir çünkü Allâh'ın zikrini hatırlatır ve ölü Müslüman hakkında gıybet etmekten uzaklaştırır.
Şer'an bunu haram kılan bir şey geçmemiştir.
Vahhabiler şöyle dedi: “Allâh'ı tevhid edin” demek caiz değil çünkü o şeriata aykırıdır.”
Ali Abdulhamid'e ait (Elmavt İzâtahu Ve Ahkamuhu) adlı kitap, sayfa 29. El Mektebe El İslamiyye. Ürdün

67-Cenazeyi araba ile taşımak
Haram değil, caizdir.
Hükümlerde asıl olan şey nass olmadıkça mubah olmasıdır. Ayrıca bu konuda nass ve kâfirlerin âdeti olduğuna ilişkin sabit bir delil bulunmamaktadır. 
Sünnet ise cenazeyi taşımak ve onu yürüyerek götürmektir.
Vahhabiler şöyle dediler:
“Cenazeyi araba ile taşımak, araba ile peşinden gitmek caiz değildir. Çünkü kâfirlere has adetlerdendir.” 
Bir önceki merci, sayfa30 ve 43.

68-Arapça dışında başka dille konuşmak
İngilizce, Fransızca veya başka dillerle konuşulabilir.
Bunu haram kılan nass geçmemiştir.
İbni Fevzan şöyle dedi: “Kâfirlerin diliyle konuşmak gibi onlara benzemek haramdır.”
(El Vela Ve El Bera) adlı kitabı, sayfa 7. Alvatan- Riyad.

69-Tespih
Bir Müslüman Allâh'ı zikir etmek için tesbih kullanması caizdir. 
Peygamber efendimiz (sallallâh-u aleyhi ve sellem) taşları kullanarak tesbih çeken bir sahabe kadın görür ve yaptığını inkâr etmedi. Tirmizi,İbnu Hibben ve Et-Tabarani rivayet etmiştir.
Vahhabiler diyor ki, “Tebbih kullanımı caiz olmayan kınanmış bir bid'at ve onu göstermeyi yasaklıyorlar.”
Abdullâh Bin Muhammed Bin Abdulvahhâb'a ait (El Hediyye-s Sünniye) adlı kitapları, sayfa 47. Matbatu-l Manar- Mısır.

Einige Dalal (Kufr) aussagen vom obigen Text der Wahhabis (Sinngemäß übersetzt)

Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen".
[Genesis/1. Mose vers.27] -Thora

 

Mahmud Al-Tuwaijri sagte: Allah hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen". [Dar Al-Liwa-Riyad. S. 76] - [İbn Baaz lobte das Buch]

 

Salih ibn Fawzan sagte: Es ist nicht erlaubt, den Propheten Muhammed zu Ehren". [Kitab: At-Tauhid S.70, Riad-Saudi Arabien] - [Ibn Uthaimin und Ibn Baaz stimmten ihn zu öffentlicht in Riad-Saudi Arabien.)

 

Wahabi Mufti ibn Fawzan sagte:” Die Unwissende Muslim und die verkehrte Gelehrten feiern den Mawlid." [Kitap At-Tauhid S.115-116, Riad-Saudi Arabien]

 

 

Ibn Baaz kommentierte zu der Aussage und sagte: Mawlid feiern hat die Gemeinsamkeiten mit dem Ungläubigen." [At-Tahziru min al-bidatih S. 5]

 


Ibn Uthaimin sagte: Allah ist mit seinem körper auf dem Thron an einem bestimmten Ort". [Fatawa al-'Aqidah, Vol. 1 S. 84]

 


Ibn 'Uthaimin zeichnet in Fatawa al-'Aqidah, Vol. 1 auf Seite 85 folgendes auf: ,,Der Sheikh wurde gefragt: ,,Sollten wir glauben, dass Langeweile eine (Eigentschaft) von Allah ist?" Er antwortete: ,,Es wurde vom Propheten überliefert, dass er sagte: ,,Allah langweilt sich nicht, bis ihr euch langweilig fühlt.". Einige Gelehrten erklärten, dass dies ein Beweis dafür ist, dass Langweile eine (Eigenschaft) von Allah ist."

 


Ibn Uthaimin sagte: Allah bewegt sich". [Fatawa al-'Aqidah, Vol. 1, S. 742]

 


Ibn Baaz sagte: Der Muslim der auf dem weg nach Medina ist um den grab des Propheten Muhammed zu besuchen begeht Haram". [At-Tahkiq, Al-Izah Likeshir min Mesail Al-Hadsch und Al-Umrah S. 88-98-90]

 


Muhammed ibn Abdul Wahhab sagte: Keiner meiner Sheikh wusste die Bedeutung von: la illaha illallah". [Hussein ibn Gannam (Najd), (S. 2/137-138)


Ibn Baaz sagte:
"Du, Allah segne sie, Sie sollten verstehen, dass Sunniten, darunter die Gefährten des Propheten und der tabi'een, wurden auf der Tatsache sich einig, dass Allah über den Himmeln ist, und auf dem Thron". [Fatawa Ibn Baz, vol.2, s. 105.]


Ibn Taymiyya sagte:
"Er [Allah] hat den gleiche Volumen wie der Ârsh [Thron], weder kleiner noch größer."
[Dhakha'ir Al-Qasr, s. 32-33]

 

 

Ibn Taymiyya sagte:
Allah sitzt auf dem Thron und neben der Kursi hat er einen platz für Muhammad.
[Al-Minhaj volume 1, s. 260-261]

Wahhabiten und ihr Rechtsurteil gegen die Türken und den Osmanischen Khalifat

(Shaykh) Sulayman ibn Sahman sagte:

وما قال في الأتراك من وصف كفرهم فحق فهم من أكفر الناس في النحل
„Und was gesagt wird als Beschreibung, betreffend des Kufr der Türken. So ist es wahr, denn sie sind höchst ungläubig unter den Menschen in den Religionen

Und ihre Feindschaft gegenüber den Muslimin und ihre Schändlichkeiten, steigen und nehmen zu in der Abweichung, mehr als die der anderer Gemeinschaften,
ومن يتول الكافرين فمثلهم ولا شك في تكفيره عند من عقلْ
Und wer auch immer die Kafirun als Awliyah` nimmt, der ist von ihnen und es gibt keinen Zweifel über den Takfir auf sie, für jeden der ist bei Sinnen.“ [Diwan Ibnu Sahman Bayna al-Hikmah wal-Wijdan, Seite 191]

(Shaykh) ʿAbdurrahman ibn ʿAbdullatif Aaluash-Shaykh sagte:

ومعلوم أن الدولة التركية كانت وثنية تدين بالشرك والبدع وتحميها
„Und es ist bekannt, dass der türkische (osmanische) Staat ein Götzendiener-Staat war, dessen Din der Schirk und die Bidʿah war und der dies verteidigte.“ [‘Ulama` ad-Daʿwah, Seite 56]

(Shaykh) ʿAbdullatif ibn ʿAbdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn ’Abdul wahhab sagte:

وقتال الدولة والأتراك، والإفرنج وسائر الكفار، من أعظم الذخائر المنجية من النار
„Und die Bekämpfung des (osmanischen) Reiches und der Türken, Europas und aller anderen Kuffar, gehört zum gewaltigsten vom Feuer rettenden Grund.“ [Ad-Durar us-Saniyyah (9/23)]

Ahlus Sunnah wal Jamah

Imam Tajuddin as-Subki sagte, das die Ahlus Sunnah aus diesen vier Gruppen besteht: 

  1. Die Kalâm Gelehrten der Ahlus Sunnah, dazu gehören die Mâturîdiyya wie auch die Ashâriyya.
  2. Die Rechtsgelehrten (Fuqaha).
  3. Die gemäßigten unter der Ahlu'l Hadith.
  4. Die gemäßigten unter der Ahlu Tasawwuf.“

[Sharh al-'Aqidatu'l Ibn Al-Hajib]

Hasan al-Basrī (ra) sagte:

"Derjenige, der kein Adab (Anstand) hat, der hat kein Ilm (Wissen). Und derjenige, der keine Sabr (Geduld) hat, hat keine (Nähe zur) Din (Religion). Und derjenige, der kein Iffat (Keuschheit) hat, der hat keine (Nähe zu) Allāh."

 

[İbn Hajar al-'Asqalānī; Munabbihāt; Seite 5]

„Erkläre deinen Jihad den 12 unsichtbaren Gegnern:

 

- Dem Egoismus,
- der Arroganz,
- der Eingebildetheit,
- der Selbstsüchtigkeit,
- der Gier,
- der Wollust,
- der Intoleranz,
- der Wut,
- dem Lügen,
- dem betrügen,
- dem lästern
- dem verleumden.

 

Wenn du diese Gegner in den Griff bekommst und zerstören kannst, bist du bereit die Gegner zu bekämpfen die du auch siehst.“

 

[Hujjat'ul Islam Imam al-Ghazali]

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Rasul´allah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Habib´allah♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Nûr´Arshillah!♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Khayra´Halgillah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Sayyid al-Awwalin wal Akhirin

♥Sprich nie ein hartes Wort, womit du jemanden kränkst, du triffst vielleicht sein Herz viel tiefer als du denkst.

♥ ”Ein Leben ohne das Gebet ist wie ein Fahrzeug ohne Lenkrad, man kommt voran aber nicht ans Ziel.”

♥As-Salatu Khayrun min Al-Naum
(Das Gebet ist besser als der Schlaf)

♥Die Schönheit Des Herzen — Durch Furcht Vor Allah.
♥Die Schönheit Der Zunge — Durch Allah’s Gedenken.
♥Die Schönheit Des Redens — Durch Die Ehrlichkeit.
♥Die Schönheit Des Verstands — Durch Wissen.
♥Die Schönheit Des Lebens — Durch Den Islam.

 "O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit; denn Allah vergibt alle Sünden; Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige."

[Quran Sure
39:53]

Cihan Devleti

Ad-Dawlat al-ʻĀlī al-ʻUthmānī

Mein YouTube Kanal
Mein YouTube Kanal

Bismillahirrahmanirrahim

[Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen]

 

“Ihr werdet Rechtschaffenheit und Frömmigkeit nicht erreichen, bis dass ihr von dem, das ihr liebt, (auf dem Wege Allahs) spendet. Und was ihr auch spendet (auf Seinem Wege), Allah wird es wissen.”

 

[Sure “Al Imran”, Vers 92]

 

“Wenn der Mensch stirbt, wird auch sein Tatenbuch geschlossen. Drei Gruppen sind hiervon ausgeschlossen: 1. Wer eine fortwährende Spende verrichtet hat. 2. Wer der Gemeinde nützliches Wissen hinterlässt (Studenten/Werke). 3. Wer gut erzogene Kinder hinterlässt, die für sein Wohl beten.” 

 

[Muslim, Wasiya, 14.]