Khawarij

                                              Hadithe über die Khawarij

 

Sie fokussieren sich auf die Äußerlichkeiten der Religion, und ihr werdet eure Ibadat (Gottesdienste) verglichen mit der ihren geringfügig vorkommen. Einige von euch werden die eigene Salah (Gebete) niedriger sehen als die ihre, euer Siyam (Fasten) kleiner sehen als die ihre, doch wisset, dass ihr Iman (Glaube) nicht ihre Kehlköpfe überschreitet (d.h. sie fallen vom Glauben ab).

[Sahih Buhari, Manakıb, 25; Sahih Muslim, Zakat, 147; Ibn Mâjah, Mukaddima, 12]


`Ali, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Ich hörte den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, sagen: Am Ende der Zeit erscheinen Leute, die jung und unreif sind. Sie sagen Worte, die am besten unter den Menschen erscheinen. Sie rezitieren den Koran, und er überschreitet ihre Kehlköpfe nicht. Sie dringen durch den Glauben durch (d.h. sie fallen vom Glauben ab), genauso wie der Pfeil, der durch das geschossene Tier durchdringt. Wenn ihr solchen begegnet, dann tötet sie! Wer solche tötet, der hat bei Allah seinen Lohn dafür am Tag der Auferstehung.

[Sahih Muslim Nr. 1771]

Der Hadith von Sahl Ibn Hunaif, Allahs Wohlgefallen auf ihm: Jusair Ibn `Amr berichtete: Ich sagte zu Sahl Ibn Hunaif: Hörtest du den Propheten, Allahs Segen und Heil auf ihm, die Kharidschiten erwähnen? Er sagte: Ja! Ich hörte ihn sagen: -und er deutete mit seiner Hand auf den Osten - Sie sind Leute, die den Koran nur mit ihren Zungen rezitieren, und er überschreitet ihre Schlüsselbeine nicht. Sie dringen durch den Glauben durch (d.h. sie fallen vom Glauben ab), genauso wie der Pfeil, der durch das geschossene Tier durchdringt.

[Sahih Muslim Nr. 1776]

Dschabir Ibn `Abdullah, Allahs Wohlgefallen auf beiden, berichtete: Ein Mann kam zum Gesandten Allahs in Al-Gi`rana bei seinem Rückkehr von Hunain. In dem Gewand Bilals gab es damals Silber, aus dem der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, entnahm und den Leuten gab. Da sagte er (der Mann): O Muhammad, sei gerecht! Er (der Prophet) sagte: Wehe dir! Wer sonst soll gerecht sein, wenn ich nicht gerecht wäre? Du bist aber der Scheiternde und der Verlierer, wenn du meinst, dass ich nicht gerecht handle. `Umar Ibnal Khattab, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte: O Gesandter Allahs, lass mich diesen Heuchler töten! Da sagte er: Allah behüte, dass die Leute sagen, dass ich meine Gefährten töte. Wenn dieser (Mann) und seine Gefährten den Koran rezitieren, dann überschreitet er ihre Kehlköpfe nicht, und sie dringen (durch den Islam) durch, genauso wie der Pfeil, der durch das geschossene Tier durchdringt. (d.h. sie fallen vom Glauben ab.)

[Sahih Muslim Nr. 1761]

Abu Sa`id Al-Khudriy, Allahs Wohlgefallen auf ihm, berichtete: Als `Ali, Allahs Wohlgefallen auf ihm, in Jemen war, schickte er dem Gesandten Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, ein goldenes Stück, das mit Staub legiert war. Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, verteilte es unter vier Scharen: Al-Aqra` Ibn Habis Al-Hanzaliy, `Uyayna Ibn Badr Al-Fazariy, `Alqama Ibn `Ulatha Al-`Ameriy, einem von Banu Kilaab, Zaidu-l-Khair At- Ta´iy und einem von Banu Nabhan. Quraish ärgerte sich darüber und sagte: Warum gibst du den adligen von Nagd und lässt uns, (ohne uns etwas zu geben)? Da sagte der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm: Ich habe es nur in der Hoffnung gemacht, dass ihre Herzen zusammengefügt werden. Ein Mann, der einen dichten Bart, dichte Wangen, tief liegende Augen, hohe Stirn und geschorenen Kopf hat, kam und sagte: O Muhammad, Fürchte Allah! Da sagte der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm: Wer sonst gehorcht Allah, wenn ich Ihm nicht gehorche? Vertraut Er mir die Bewohner der Erde an, während ihr mir nicht anvertraut? Als der Mann den Rücken kehrte (und wegging), bat ein Mann aus den Leuten, der wohl Khalid Ibn Al-Walid war, (den Propheten) um die Erlaubnis, diesen (Mann) zu töten. Da sagte der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm: Aus der Nachkommenschaft dieses Mannes kommen Leute, die den Koran rezitieren, und er überschreitet ihre Kehlköpfe nicht. Sie töten die Leute des Islams und lassen die Götzendiener (leben). Diese dringen durch den Islam durch, genauso wie der Pfeil, der durch das geschossene Tier durchdringt. Würde ich
noch leben, bis ich diese Leute sehen, dann würde ich sie doch genauso wie `Aad töten.

[Sahih Muslim Nr. 1762]               

 

Der Prophet Muhammad Sallallahu Alayhi wa Sallam sagte:
Es wird nach mir eine Gruppe unter meiner Gemeinde auftreten, Sie werden Koran rezitieren, aber den Sinn nicht verstehen. Sie werden dem Glauben trünnig werden und können sich nicht mehr zum Glauben zurückfinden. Sie sind die schlechtesten unter den Menschen.


[Sahih Muslim, Zakah: 147]

Hariciler

Hariciler hakkinda Hadisler

 

      Haricilerin Özellikleri ?

 

1 – Büyük Günah sahibi “ebedi cehennemdedir” derler.

 

2 – Büyük Günah sahibini tekfir ederler.

 

3 – Hakem olayında Hz. Ali ve muhatablarını Allahın hükmüyle hükmetmedikleri gerekçesiyle

      tekfir ederler.

4 – İlim ehli olmayan cahil, kaba-saba insanlardır.

 

5 – Katı kalblidirler, müslümana şiddetli ve öfkeli kafire yumuşak davranırlar.

 

6 – “Hüküm ancak Allahındır” haricilerin sloganıdır, fakat Allahın hükmünü bilmezler.

 

7 – Peygamberimizi dahi adaletsizlik ile suçlayan sapık bir düşünceleri vardır.
      Bir gün Hz Peygamber ganimet dağıtırken biri çıkar, “Ya Muhammed, adil ol! Adaletle  

      dağıtmadın!” der. Hz Peygamber “Ben adil olmazsam daha kim adil olur?” der ve şunu  

      bildirir: “Dikkat edin, bunun neslinden (bu cinsten) ilerde bir kavim zuhur edecek Okun

      yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar”

 

      [Buhari, Megazi, 61; Müslim, Zekat: 144-146]

 

8 – Zahiri ibadetlere düşkündürler. Onların ibadetlerini gören kendi ibadetini küçümser. Hz

      Peygamberin tarifiyle, “Sizden biri onların namazı yanında kendi namazını, onların orucu

      yanında kendi orucunu küçük görür Lakin onların imanı boğazlarını aşmaz”, ancak 

      okudukları Kur’an boğazlarından geçmez, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar.

     

      [Buhari, Menakıb, 25; Müslim, Zekat, 147; İbnu Mace, Mukaddime, 12]

 

9 – İlk Hariciler genelde çöl araplarıdır İslam öncesinde fakir bir halde yaşamışlardır Çölde

      yaşamaya devam ettiklerinden İslama girince de ekonomik durumları iyileşmez Bunların

      fikirleri basit, tasavvurları dardır. Bu yüzden dinde mutaassıp, muhakeme güçleri noksan

      insanlardır Çabuk öfkelenirler, kolaylıkla infiale kapılırlar Yaşadıkları çöl misali, sert tabiatlı,

      katı kalplidirler..

 

10 – Cehaleti mazeret olarak kabul etmezler.Günahkar kimsenin özel şartlarını,durumlarını

        gözetmeden tekfir ederler.

 

11 – Hoşgörüsüz,fanatik kimselerdir.

 

12 – Kendi uydurdukları batıl kaide ve ölçülerle insanları değerlendirirler.
     Mesela çocuğunu devletin okullarına göndermek bunların inancında küfürdür.
     İslam devleti olmadığı için Türkiye’de Cuma namazı kılınmaz !
     Devletin yaptırdığı camilerde namaz kılınmaz !
     Devletin maaşını alan imam ve müezzinler bunların gözünde Bel’amdır, arkalarında

        namazkılınmaz! 

 


     Oy vermek mutlak olarak küfürdür !
     Devletin mahkemelerine gitmek ve muhakeme olmak mazeretsiz küfürdür !
     Devlet kafir olduğu için devlet mallarını çalmak veya zarar vermek bunların fıkhında  

        Helaldir!

 

13 – İbn-i Ömer bunlar için şöyle der: “Bunlar, insanların en şerlileridir. Kafirler hakkında inen

        ayetleri almış ve Müslümanlara uygulamışlardır.” (Buhari muallak olarak, “İnkarcıların ve

        Haricilerin Öldürülmesi” babında rivayet etmiştir.)

 

14 – Kur’an ve Sünnetin,Fıkhın inceliklerini bilmezler; Buhari ve Muslim, Muaze adındaki

        kadından şöyle rivayet ederler: “Aişe’ye; ‘Hayızlı kadın neden orucu kaza ediyor da namazı

        kaza etmiyor?’ diye sordum.

        Bana; ‘Sen Harurilerden (harici) misin?’ dedi. Ben; ‘Hayır, ama soruyorum’ dedim.

        Bunun üzerine şöyle dedi: ‘Hayızlı olduğumuz zaman orucu kaza etmemiz emredildi ancak

        namazı kaza etmemiz emredilmedi.’

 

15 – İbn-i Hacer’in sahih olduğunu bildirdiği bir sened ile Hariciler hakkında İbn-i Abbas’tan

        Radıyallahu Anhuma şöyle rivayet eder: “Kur’an’ın muhkemlerine iman ederler ancak

        muteşabihleri ile helak olurlar.”


        [Fethu’l-Bari, (“Mürtedlere İstitabenin Uygulanması” kitabı)

 

16 – “Said bin Museyyeb’e; ‘Kadın parmağını kesmenin cezası nedir?’ diye sordum. ‘On

        deve’diye cevap verdi. Ben; ‘İki parmağı kesilirse, cezası ne olur?’ diye sordum. ‘Yirmi

        deve’dedi. Ben; ‘Üç parmak kesilirse’ dedim. ‘Otuz deve’ dedi. Ben yine; ‘Dört parmak

        kesilirse’ diye sordum. O; ‘Yirmi deve’ diye cevap verince kendisine; ‘Neden yarası ve acısı

        arttığı halde cezası azaldı?’ dedim.

        Bana; ‘Sen Iraklı mısın?’ dedi. Ben; ‘Hayır, ama öğrenmek istiyen bir cahil veya bildiğini

        pekiştirmek isteyen bir alimim ’dedim. Bunun üzerine şöyle cevap verdi:

        "Ey kardeşimin oğlu, sünnet böyledir.’’

        Kadının diyeti erkeğin diyetinin yarısı kadardır. Bu mesele hakkında el-Muğni ve diğer

        kitapların “Diyetler” bölümüne bakınız.

        Not: O dönem Irak, haricilerin yatağı idi.

 

17 – Onların bir diğer niteliği ise, batıl görüşlerini yaldızlamaları ve ona hak süsü vermeleridir.

        Bu nedenle ciddi bir bilgisi veya derin basireti olmayan kişiler onlara kanar ve peşlerinden

        giderler.

        Ali’yi tahkime zorladıklarında “Kendilerine Kitap’tan bir pay verilenleri görmedin mi?

        Aralarında Allah’ın Kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da, onlardan bir bölümü yüz çeviriyor.

        Onlar, işte böyle arka dönenlerdir”(Al-i İmran/23)ayetini dillerine doladılar. Ali’nin   

        Radıyallahu Anhu kendilerine hitap etmesi esnasında,“Hüküm ancak Allah’ındır” diyerek

        bağırdılar. Bunun üzerine Ali bin Ebi Talib Radıyallahu Anhu, “Batıl için kullanılan hak bir

        söz” diyerek onlara cevap verdi.

 

18 – Genellikle toplum içine karışmazlar,topluma ayak uyduramazlar.

 

19 – Harici fikir tabii olarak kendi fıkhını oluşturmuştur.

 

20 – Harici düşüncesindekiler devlet memurluğunu küfür olarak kabul ettikleri için memuriyet ve

        devlete bağımlı meslekler edinmezler.hatta bazıları ticaret bile yapmayıp inşaatta çalışır..

 

21 – İbn ebî Evfâ radiyallahu anh’dan rivayete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi

        ve sellem şöyle buyurdu: “Hariciler, cehennem köpekleridir.”


        [İbn Mâce, mukaddime, 173]

 

22 – Ali b. ebî Talib radiyallahu anh’den rivayete göre, hariciler hakkında şöyledemiştir:

        “Hariciler arasında eli kısa, eli küçük veya eli çolak birisi vardır. Eğer sevinçten heyecana

        kapılacak olmasaydınız, Nebi diliyle o kimseyi öldürenlere, Allah’ın vereceği sevap sözünü

        size haber verirdim.” Ubeyde dediki: “Ben, Ali’ye: “Bu sözü bizzat Nebi sallallahu aleyhi ve

        sellem’den işittin mi?” dedim. Alide: “Kâ’be’nin Rabbine andolsun ki işittim” diye üç sefer

        söyledi.


        [İbn Mace, Mukaddime, 167; Ebû Dâvud, Sünnet: 31; Müslim, Zekat: 48]

 

23 – Haricilerin genellikle yaşları küçük,akılları kıt,tecrübesiz kimselerdir.

        Abdullah b. Mes’ud radiyallahu anh’dan rivayete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

        şöyle buyurdu: “Kıyamete yakın zamanlarda yaşları küçük, tecrübesiz,aklı noksan bir grup

        çıkacaktır. Bunlar, insanların en hayırlısı olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in sözlerinden

        bahsedecekler ve Kur’ân okuyacaklar. Fakat o okudukları bu Kur’ân, boğazlarından aşağıya

        geçmeyecek, okun yaydan fırlayıp çıktığı gibi İslâm’dan çıkacaklar.Kim, onlara rastlarsa

        hemen onları öldürsün. Çünkü onları öldürmek Allah katında onları öldürenlere sevap

        kazandırır.”


        [Müslim, Zekat: 48; Tirmizî, Fiten: 24; İbn Mace Mukaddime, 168]

 

24 – Ebû Seleme radiyallahu anh’den rivayete göre, şöyle demiştir: “Ebû Saîd el Hudrî’radiyallhu

        anh'ye: “Sen, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’ın Haruriye (Harici)liler hakkında bir şey

        anlattığını işittin mi? diye sordum. O da şöyle dedi: “Rasûlullah ‘dan işittim şöyle diyordu:

        “Onlar, öyle ibadet yaparlar ki, siz, o toplumun namazlarının yanında kendi namazınızı,

        onların oruçları yanındakendi orucunuzu küçük göreceksiniz. Onlar, dinden okun

        yaydanfırladığı gibi çıkacaklardır. (Bu dinden çıkma işi o kadar hızlı ve farkına varılmadan

        olacak ki okun sahibi okunun avı delip geçtiğini görür fakat) Okun avı delip geçtiğini tetkik

        etmek için okun demirine bakar, orada kannamına hiçbirşey göremez, okun kirişine bakar,

        orada da bir şey bulamaz. Okun kendisine ve yelesine bakar, yine bir şey bulamaz ve

        göremez. Ve bir şey görüp göremeyeceğinden daima şüphe içindebulunur durur.”

 

        [Buhari, 6931; Müslim, Zekat: 4; İbn Mace, 169] “Akılları zayıf.”


        Hadiste geçen “ahlâm”, “hilm” kelimesinin çoğuludur. Anlamı akıldır. Buna göre hadisin

        manası onların akılları aşağılıktır, zayıftır demek olur. Nevevî şöyle der: Bu hadisten

        anlaşıldığına göre araştırma ve basiret gücü, yaş kemale erdiğinde, hayat tecrübesi çok

        olduğunda ve akıl kuvvetli olduğunda meydana gelir.

 

25 – Kur’anı tilavet ederler ancak manasını,hikmetlerini anlamazlar ;

        Ebû Zerr radiyallahu anh den rivayete göre, şöyle demiştir: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve

        sellem şöyle buyurdu: “Benden sonra ümmetimden -veya ümmetimden bir grup- Kur’ân

        okuyacaklar fakat okudukları Kur’ân, boğazlarından aşağıya (kalblerine) geçmeyecektir.

        Okun yaydan fırladığı gibi dinden çıkacaklardır. Ve sonra dine tekrar dönmeyeceklerdir.

        Onlar, insanların ve hayvanların en şerlileridir.” Abdullah b. Samit şöyle diyor: “Ben, bu

        hadisi işittikten sonra Hakem b. Amr el Gıfarî’nin kardeşi Rafi’ b. Amr’a anlattım o da şöyle

        dedi: “Ben de bunu, aynı şekilde Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem’dan işitmiştim.”


       [Müslim, Zekat: 48; Tirmizî, Fiten: 24;İbn Mace, Mukaddime, 170]

 

26 – İbn Ömer radiyallahu anh ‘den rivayete göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem

        şöylebuyurdu: “Gençlerden bir grup meydana gelecek ve onlar Kur’ân okuyacaklar.

        Okudukları Kur’ân, boğazlarından aşağı (kalplerine)inmeyecektir. Bunlar, hangi asırda ve

        zamanda çıkarsa çıksın,onların kökü kesiktir.” İbn Ömer diyor ki: “Rasûlullah sallallahu

        aleyhi ve sellem ‘dan: ”Onlardan bir grup çıktıkça onların kökü kesiktir” sözünü yirmiden

        fazla işitmişimdir.” (İbn Ömer hadisin son parçasını şöyle aktardı)”Sonunda bu cemaatin

        yapıp ettiklerinden dolayı bunlar arasından deccal çıkacaktır.”


        [İbn Mâce, Mukaddime, 174]

 

Isis / Isid / Daesh

Cübbeli Ahmet Hoca warnt vor den Wahhabiten und (Isis) die in den Hadithen vorkommen [auf türkisch]

Isis wird in den Hadithen beschrieben und wird über sie gewarnt vor ihr übel - [Endzeit]

Sie dienen nicht dem Islam weder haben sie mit dme Islam gemeinsam was ihre ansichten angeht. Ist eine sekte aus dem jahr ca. 1850 die von den Osmanischen Sultanen bekämpft wurden ist.

Der ehemalige Mitarbeiter des amerikanischen Geheim- und Sicherheitsdienstes Edward Snowden, kam dahinter, dass der israelische Geheimdienst Mossad und die britischen und amerikanischen Geheimdienste, die Teilung des Iraks und die Gründung eines Islamischen Staats im Irak und Syrien (ISIS) geplant haben. Zu diesem Zweck wurde "der Kopf von ISIS, Al Baghdadi, vom Mossad ausgebildet", nach der iranischen Nachrichtenagentur Farsnews.
Snowden sagte, dass die Nachrichtendienste dieser drei Länder (USA, GB und Israel) zusammenkooperiert haben und die ISIS-Terrorgruppe gegründet haben, um alle islamistischen Extremisten der Welt zu mobilisieren und zu gewinnen und für die Teilung des heutigen Gebiets, Irak und Syrien, zu kämpfen.
Die Ereignisse der letzten Monate in der Irak-Syrien-Region sind die Ergebnisse des jüngsten Umsetzungsplans der altern bekannten Strategie, die das zionistische Gebilde Israel schützen soll. Nach den Dokumenten von Snowden heißt es: "Die einzige Lösung für den Schutz des "jüdischen Staats" besteht darin, einen extremistischen Feind in der Nähe seiner Grenzen zu konstruieren und ihm so zu zähmen, dass er jeden Israel-Gegner bekämpft.
Der alter britische Plan geht auf, denn laut der iranischen Nachrichtenagentur, soll Abu Bakr al-Baghdadi (ISIS-Kopf) eine intensive militärische Ausbildung für ein ganzes Jahr in den Händen des zionistischen Mossad erhalten haben. Außerdem bekam er Theologie- und Rhetorik-Unterricht.

Ahlus Sunnah wal Jamah

Imam Tajuddin as-Subki sagte, das die Ahlus Sunnah aus diesen vier Gruppen besteht: 

  1. Die Kalâm Gelehrten der Ahlus Sunnah, dazu gehören die Mâturîdiyya wie auch die Ashâriyya.
  2. Die Rechtsgelehrten (Fuqaha).
  3. Die gemäßigten unter der Ahlu'l Hadith.
  4. Die gemäßigten unter der Ahlu Tasawwuf.“

[Sharh al-'Aqidatu'l Ibn Al-Hajib]

Hasan al-Basrī (ra) sagte:

"Derjenige, der kein Adab (Anstand) hat, der hat kein Ilm (Wissen). Und derjenige, der keine Sabr (Geduld) hat, hat keine (Nähe zur) Din (Religion). Und derjenige, der kein Iffat (Keuschheit) hat, der hat keine (Nähe zu) Allāh."

 

[İbn Hajar al-'Asqalānī; Munabbihāt; Seite 5]

„Erkläre deinen Jihad den 12 unsichtbaren Gegnern:

 

- Dem Egoismus,
- der Arroganz,
- der Eingebildetheit,
- der Selbstsüchtigkeit,
- der Gier,
- der Wollust,
- der Intoleranz,
- der Wut,
- dem Lügen,
- dem betrügen,
- dem lästern
- dem verleumden.

 

Wenn du diese Gegner in den Griff bekommst und zerstören kannst, bist du bereit die Gegner zu bekämpfen die du auch siehst.“

 

[Hujjat'ul Islam Imam al-Ghazali]

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Rasul´allah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Habib´allah♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Nûr´Arshillah!♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Khayra´Halgillah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Sayyid al-Awwalin wal Akhirin

♥Sprich nie ein hartes Wort, womit du jemanden kränkst, du triffst vielleicht sein Herz viel tiefer als du denkst.

♥ ”Ein Leben ohne das Gebet ist wie ein Fahrzeug ohne Lenkrad, man kommt voran aber nicht ans Ziel.”

♥As-Salatu Khayrun min Al-Naum
(Das Gebet ist besser als der Schlaf)

♥Die Schönheit Des Herzen — Durch Furcht Vor Allah.
♥Die Schönheit Der Zunge — Durch Allah’s Gedenken.
♥Die Schönheit Des Redens — Durch Die Ehrlichkeit.
♥Die Schönheit Des Verstands — Durch Wissen.
♥Die Schönheit Des Lebens — Durch Den Islam.

 "O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit; denn Allah vergibt alle Sünden; Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige."

[Quran Sure
39:53]

Cihan Devleti

Ad-Dawlat al-ʻĀlī al-ʻUthmānī

Mein YouTube Kanal
Mein YouTube Kanal

Bismillahirrahmanirrahim

[Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen]

 

“Ihr werdet Rechtschaffenheit und Frömmigkeit nicht erreichen, bis dass ihr von dem, das ihr liebt, (auf dem Wege Allahs) spendet. Und was ihr auch spendet (auf Seinem Wege), Allah wird es wissen.”

 

[Sure “Al Imran”, Vers 92]

 

“Wenn der Mensch stirbt, wird auch sein Tatenbuch geschlossen. Drei Gruppen sind hiervon ausgeschlossen: 1. Wer eine fortwährende Spende verrichtet hat. 2. Wer der Gemeinde nützliches Wissen hinterlässt (Studenten/Werke). 3. Wer gut erzogene Kinder hinterlässt, die für sein Wohl beten.” 

 

[Muslim, Wasiya, 14.]