Bir necaset olduğunu gören imamın ve bu imama uyan cemaatin durumu nedir?

Şafii mezhebine göre üzerinde kan lekesi veya herhangi bir necaset olduğunu gören imamın ve bu imama uyan cemaatin durumu nedir, namazı tekrar kılmaları gerekir mi?

Şafii mezhebine göre kan necistir. Namaz kıldıktan sonra elbisesinde kan olduğunu gören kimse namazı yeniden kılmalıdır.


Necasetin bulunduğunu bilmemek:


Bir kimse namaz kılarken affedilemiyecek kadar pisliği taşıdığı hâlde, bilmeyerek namaz kılsa, Malikîler dışındaki üç mezhebe göre namazı batıl olup kaza edilmesi lâzımdır. Çünkü namazın kılınma­sında temizliğin bulunması şarttır. Bunun namazı iptal ettiğini, yahut pisliğin bu­lunduğunu bilmese de durum aynıdır.


Çünkü Allah Tealâ: "Elbiseni temizle" buyur­maktadır. Malikîlerde meşhur olan görüş şudur: Abdestsizlikten temizlenmek ve hatırlar ve gücü yeterse necaseti gidermek farzdır. Necasetin bulunduğunu hatırla­yarak ve bunu gidermeye gücü yeterek namaz kılan kişinin, bu namazı yeniden kıl­ması vaciptir.


Aciz olma yahut unutma durumlarında bu vaciplik düşer. Böyle bir kimse unutarak yahut aciz olduğu hâlde namaz kılarsa bu namazı yeniden kılması gerekmez.

[Fethu'l-Kadîr, I, 179; ed-Dürrül-Muhtâr, 1,373; Muğni'l-Muhtâc, 1,188; eş-Şerhü's- Sağîr, 1,64, 293 Keşşaful-Kınâ', 1,22; el-Muğnî, 1,109; el-Mühezzeb, 1,59; el-Mecmû, Ill, 163.]


Şafiilere göre namazı geçersiz olan imama uyan cemaatin durumu:

İmamlık eden kişinin kâfir veya kadın olduğu ortaya çıkarsa, ona uyanların namazlarını yeniden kılmaları vacip olur. Çünkü cemaat, imamın durumunu, iyi bir kimse olup olmadığını araştırmayı terk ettiği için kusurludur. Bununla beraber, imamlık eden kişi imam olma ehliyetine sahip değildir.


Fakat imamın cünüp olduğu, abdestsiz olduğu yahut elbise veya bedeninde gizli bir necasetin bulunduğu ortaya çıkarsa, o imama uyanların namazlarım yeniden kılmaları vacip değildir. Çünkü bunda kendilerinin bir kusuru bulunmamaktadır.

Cuma namazı bu hükmün dışındadır. Cuma namazında imamla birlikte namaz kılanlar, abdestsiz yahut üzerinde pislik bulunan kişi dahil, sadece kırk kişi ise namazlarını yeniden kılmaları gerekir.


Bunun gibi, imamın üzerindeki pislik eğer görünür pislik ise, yine cemaatin namazlarını yeniden kılmaları gerekir. Çünkü imama uyan kişinin bunda kusuru vardır. Ayrıca görülen pislik cemaat durumundaki kişinin, biraz düşünüp dikkat edecek olsa görebileceği şekildedir. Gizli olan pislik böyle değildir.


[Muğni'l-Muhtâc, 1, 241; el-Mühezzeb, 1,97.]

Ahlus Sunnah wal Jamah

Imam Tajuddin as-Subki sagte, das die Ahlus Sunnah aus diesen vier Gruppen besteht: 

  1. Die Kalâm Gelehrten der Ahlus Sunnah, dazu gehören die Mâturîdiyya wie auch die Ashâriyya.
  2. Die Rechtsgelehrten (Fuqaha).
  3. Die gemäßigten unter der Ahlu'l Hadith.
  4. Die gemäßigten unter der Ahlu Tasawwuf.“

[Sharh al-'Aqidatu'l Ibn Al-Hajib]

Hasan al-Basrī (ra) sagte:

"Derjenige, der kein Adab (Anstand) hat, der hat kein Ilm (Wissen). Und derjenige, der keine Sabr (Geduld) hat, hat keine (Nähe zur) Din (Religion). Und derjenige, der kein Iffat (Keuschheit) hat, der hat keine (Nähe zu) Allāh."

 

[İbn Hajar al-'Asqalānī; Munabbihāt; Seite 5]

„Erkläre deinen Jihad den 12 unsichtbaren Gegnern:

 

- Dem Egoismus,
- der Arroganz,
- der Eingebildetheit,
- der Selbstsüchtigkeit,
- der Gier,
- der Wollust,
- der Intoleranz,
- der Wut,
- dem Lügen,
- dem betrügen,
- dem lästern
- dem verleumden.

 

Wenn du diese Gegner in den Griff bekommst und zerstören kannst, bist du bereit die Gegner zu bekämpfen die du auch siehst.“

 

[Hujjat'ul Islam Imam al-Ghazali]

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Rasul´allah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Habib´allah♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Nûr´Arshillah!♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Khayra´Halgillah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Sayyid al-Awwalin wal Akhirin

♥Sprich nie ein hartes Wort, womit du jemanden kränkst, du triffst vielleicht sein Herz viel tiefer als du denkst.

♥ ”Ein Leben ohne das Gebet ist wie ein Fahrzeug ohne Lenkrad, man kommt voran aber nicht ans Ziel.”

♥As-Salatu Khayrun min Al-Naum
(Das Gebet ist besser als der Schlaf)

♥Die Schönheit Des Herzen — Durch Furcht Vor Allah.
♥Die Schönheit Der Zunge — Durch Allah’s Gedenken.
♥Die Schönheit Des Redens — Durch Die Ehrlichkeit.
♥Die Schönheit Des Verstands — Durch Wissen.
♥Die Schönheit Des Lebens — Durch Den Islam.

 "O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit; denn Allah vergibt alle Sünden; Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige."

[Quran Sure
39:53]

Cihan Devleti

Ad-Dawlat al-ʻĀlī al-ʻUthmānī

Mein YouTube Kanal
Mein YouTube Kanal

Bismillahirrahmanirrahim

[Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen]

 

“Ihr werdet Rechtschaffenheit und Frömmigkeit nicht erreichen, bis dass ihr von dem, das ihr liebt, (auf dem Wege Allahs) spendet. Und was ihr auch spendet (auf Seinem Wege), Allah wird es wissen.”

 

[Sure “Al Imran”, Vers 92]

 

“Wenn der Mensch stirbt, wird auch sein Tatenbuch geschlossen. Drei Gruppen sind hiervon ausgeschlossen: 1. Wer eine fortwährende Spende verrichtet hat. 2. Wer der Gemeinde nützliches Wissen hinterlässt (Studenten/Werke). 3. Wer gut erzogene Kinder hinterlässt, die für sein Wohl beten.” 

 

[Muslim, Wasiya, 14.]