Salavat Nedir ?

Salavat duadır, istiğfardır, rahmettir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’e ve onun soyundan gelenlere saygı göstermek için okuduğumuz duanın özel adıdır. Allah (Celle Celâlühü) Kur’an-ı Kerim’de kendisinin ve Meleklerin Peygamberimiz’e salavat okuduğunu ve bizlere de öğütlediğini asla unutmamalıyız.

Allah (Celle Celâlühü) bize Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’e salavat getirmemizi öğütlediği için bizlerde namazdan sonraki dualarda (namaz içinde tahiyyatı okuyarak zaten salavat getirmiş oluyoruz) hem de özel günlerimizdeki törenlerde (düğün, sünnet, cenaze gibi törenlerde) salavat getiriyoruz. Hatta salavat getirmeyi öyle güzel bir alışkanlık haline getiriyoruz ki Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’in adını yazarken bile ona salat ve selam getiriyoruz.

Salavat-ı bize öğütleyen, emreden Allah (Celle Celâlühü), nasıl getireceğimizi öğreten de Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’dir.

Salavat Getirmenin Fazileti

“Ey iman etmiş olanlar, Kur’an’da Allah ve melekleri şüphesiz Peygambere salat ediyorlar. Siz de onu kutsayın (salavat getirin) ve tam bir teslimiyetle selam verin. (kendinizi O’nun rehberliğine teslim edin.”

Peki, bir ortamda bir ders, bir sohbet yahut da başka bir amaçla dua okunurken sürekli Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’in adı geçtiğinde her seferinde salavat getirilmeli midir? Bu konuda alimler ihtilafa düşmüştür. Bazıları sadece bir kez salavat getirmenin yeterli olduğunu söylerken, bazı alimler de her seferinde tekrardan salavat getirilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Çünkü saygı bir kez gösterilmez her defasında tekrar gösterilmesi gerekir. Salavat getirmek bizler için bir görevdir, Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’e karşı vefa borcudur.

Salavat Çeşitleri ve Tercümeleri

 • Aleyhissalatu vesselam, Allah’ın salatu selamı onun üzerine olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Ala Ali seyyidina Muhammed.
 • Sallallahu aleyhi ve sellem, Allah’u Teala, Ona salatu selam etsin.
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, Allahım! (peygamberimiz) Hz. Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim,Ey Allah’ım Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle. (Rahmet et, selamlık ver.)
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul’muk’adel’mukarrebe indeke yevmel’kıyameti, Ey Allah’ım Hz. Muhammed’e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere (makam-ı Mahmut’a) indir.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel’muminine vel’muminati vel’muslimine vel’muslimati, Allah’ım! kulın ve Resulun Hz. Muhammed’e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet et.
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahim, İnneke hamidun mecid, Ey Allah’ım, Hz. Muhammed’e ve O’nun aline salat et. Hz. İbrahim (a.s.)’a ve aline salat ettiğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin, (Öğütülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yalnız sensin)
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil’kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril’ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Ey Allahım! kalblerin doktoru ve devası, vücutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed’e (s.a.v.) aline ve ashabına salatu selam eyle.
 • Cezallahu anna seyyidena Muhammeden ma hüve ehluh, Allah’ım Efendimiz Muhammed’e layık olduğu şekilde ihsanda bulun bizim tarafımızdan, biz onu değerlendirmekten aciziz.
 • Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül vel melaiketi vel kevni, Allahümme salli ala men hüve imamul enbiyai vel mürseliyn, Allahümme salli ala men hüve imamu ehlil Cenneti ibadillahil mü’miniyn, Bütün ruhların, melaikenin ve varolanların mihrabı olan o yüce ruha salat eyle. Allah’ım, bütün Nebilerin ve Rasullerin imamı olan o zata salat eyle. Allah’ım, Allah’ın kulu bütün Cennet ehlinin önderi olan zata salat eyle Allah’ım.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kad dakat hiyletiy edrikniy Ya Rasulallah, Allah’ım Efendim Muhammed’e ve O’nun ehline salat eyle. Çok sıkıntım var, bana yardım et ya Rasulallah.

Ahlus Sunnah wal Jamah

Imam Tajuddin as-Subki sagte, das die Ahlus Sunnah aus diesen vier Gruppen besteht: 

 1. Die Kalâm Gelehrten der Ahlus Sunnah, dazu gehören die Mâturîdiyya wie auch die Ashâriyya.
 2. Die Rechtsgelehrten (Fuqaha).
 3. Die gemäßigten unter der Ahlu'l Hadith.
 4. Die gemäßigten unter der Ahlu Tasawwuf.“

[Sharh al-'Aqidatu'l Ibn Al-Hajib]

Hasan al-Basrī (ra) sagte:

"Derjenige, der kein Adab (Anstand) hat, der hat kein Ilm (Wissen). Und derjenige, der keine Sabr (Geduld) hat, hat keine (Nähe zur) Din (Religion). Und derjenige, der kein Iffat (Keuschheit) hat, der hat keine (Nähe zu) Allāh."

 

[İbn Hajar al-'Asqalānī; Munabbihāt; Seite 5]

„Erkläre deinen Jihad den 12 unsichtbaren Gegnern:

 

- Dem Egoismus,
- der Arroganz,
- der Eingebildetheit,
- der Selbstsüchtigkeit,
- der Gier,
- der Wollust,
- der Intoleranz,
- der Wut,
- dem Lügen,
- dem betrügen,
- dem lästern
- dem verleumden.

 

Wenn du diese Gegner in den Griff bekommst und zerstören kannst, bist du bereit die Gegner zu bekämpfen die du auch siehst.“

 

[Hujjat'ul Islam Imam al-Ghazali]

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Rasul´allah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Habib´allah♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Nûr´Arshillah!♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Khayra´Halgillah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Sayyid al-Awwalin wal Akhirin

♥Sprich nie ein hartes Wort, womit du jemanden kränkst, du triffst vielleicht sein Herz viel tiefer als du denkst.

♥ ”Ein Leben ohne das Gebet ist wie ein Fahrzeug ohne Lenkrad, man kommt voran aber nicht ans Ziel.”

♥As-Salatu Khayrun min Al-Naum
(Das Gebet ist besser als der Schlaf)

♥Die Schönheit Des Herzen — Durch Furcht Vor Allah.
♥Die Schönheit Der Zunge — Durch Allah’s Gedenken.
♥Die Schönheit Des Redens — Durch Die Ehrlichkeit.
♥Die Schönheit Des Verstands — Durch Wissen.
♥Die Schönheit Des Lebens — Durch Den Islam.

 "O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit; denn Allah vergibt alle Sünden; Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige."

[Quran Sure
39:53]

Cihan Devleti

Ad-Dawlat al-ʻĀlī al-ʻUthmānī

Mein YouTube Kanal
Mein YouTube Kanal

Bismillahirrahmanirrahim

[Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen]

 

“Ihr werdet Rechtschaffenheit und Frömmigkeit nicht erreichen, bis dass ihr von dem, das ihr liebt, (auf dem Wege Allahs) spendet. Und was ihr auch spendet (auf Seinem Wege), Allah wird es wissen.”

 

[Sure “Al Imran”, Vers 92]

 

“Wenn der Mensch stirbt, wird auch sein Tatenbuch geschlossen. Drei Gruppen sind hiervon ausgeschlossen: 1. Wer eine fortwährende Spende verrichtet hat. 2. Wer der Gemeinde nützliches Wissen hinterlässt (Studenten/Werke). 3. Wer gut erzogene Kinder hinterlässt, die für sein Wohl beten.” 

 

[Muslim, Wasiya, 14.]