Salawat

„Allah und seine Engel sprechen den Segen über den Propheten. Ihr Gläubigen! Sprecht (auch ihr) den Segen über ihn und grüßt (ihn), wie es sich gehört!“ [Quran Sure 33:56]

"Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin wa Ala Ali Sayyidina Muhammad"

 

 

Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم ist lebendig in seinem Grab, wie es von folgenden Ahadith und den Aussagen der Gelehrten der Ummah unterstützt wird:

 

Ahadith

 

[1] Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم sagte: “Wahrlich, Allah Subhanahu wa Ta’ala hat der Erde verboten den Körper eines Propheten zu essen.”

 

[Abu Dawud, Salât 201, Witr 26; Imam Nasâî, Jum'a 5; İbn Mâjah, İkama 79, Janâiz 65] 

 

[2] Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم sagte: “Es gibt niemanden der Salawat an mich schickt, dem ich nicht antworte indem mir Allah meine Seele zurück gibt.”

 

[Abu Dawud, Manâsiq 96; Imam Ahmad ibn Hanbal, Musnad 2/527; Imam Bayhaqi]

 

[3] Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم sagte: “Schickt Segenswünsche an mich, denn sie erreichen mich wo auch immer ihr seid.”

 

[Abû Dâvûd, Salât 201, Witr 26; Imam Nasâî, Jum'a 5; İbn Mâjah, İkâmat 79, Janâiz 65]

 

[4] Der Gesandte Allahs صلى الله عليه وسلم sagte: “Wer immer an meinem Grab Segenswünsche schickt, höre ich es. Und wer immer tut dies von großer Entfernung wird es zu mir gebracht.”

 

[Imam Bayhaqi]

 

Aussagen klassischer Gelehrten

 
*(Wir folgen ibn Taymiyya nicht wie in dem anderen beiträgen erwähnt, es dient vielmehr als beweis für jenigen die es ablehnen)

[1]*Ibn Taymiyya schreibt: “Sie [die Propheten] sind lebendig in ihren Gräbern. Es ist lobenswert zu ihren Gräbern zu kommen um Salawat an sie zu schicken.”

 

[Qaidah fil-Mujazat wal-Karamat, S. 97]

 

[2] Imam Jalal al-Din Suyuti schrieb: “Das Leben des Propheten صلى الله عليه وسلم ist uns in bestimmter Weise bekannt, auf Grund der Beweise, die diesbezüglich zu finden sind, und die vielen Ahadith, die uns darüber berichten.”

 

[Fatawa Imam Suyuti, S. 147]

 

[3] Imam Shams al-din al-Sakhawi schreibt: “Wir glauben und bestätigen, dass erصلى الله عليه وسلم in seinem Grab lebendig ist und versorgt wird.”

 

[Al-Qawl al-Badi, S. 125]

 

[4] Imam at-Tahāwī schreibt: “Wer den Namen von Rasulullah (Sallallahu Alayhi wa Sallam) erwähnt oder immer hört; für dem ist es Wajib salawat-ı Sharif aufzusagen.”

 

Er صلى الله عليه وسلم ist von diesem weltlichem Leben dahin geschieden wie jede andere Person von dieser Welt dahin scheiden würde, sprich seine gesegnete Seele wurde von seinem gesegnetem Körper entfernt. Obwohl die Seele zu al-Rafiq al-‘Ala (eine besondere himmlische Station) gebracht wurde, bleibt eine enge Verbindung mit dem gesegnetem Körper im Grab bestehen.

Das Leben der Propheten صلى الله عليه وسلم im Barzakh unterscheidet sich von anderen Gläubigen, wegen dieser starken Verbindung, die zwischen ihren Seelen und ihrem erdischen Körpern bestehen. Einige Einzelheiten über diese Existenz wurden berichtet, zum Beispiel, dass ihre echten Körper überhaupt nicht verfallen und dass sie mit ihren erdischen Körpern, wie Ibn al-Qayyim in “Zad al-Ma’ad” erwähnt, fähig sind ‘Ibaadah verrichten können, auf Grund dieser stärkeren Verhaftung des Körpers und der Seele.

 

Es ist überliefert, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم Salah verrichtet in seinem Grab mit dem echten Körper, siehe Zad al-Ma’ad S. 49. Es wird in Sahih Muslim Hadith Nr. 6158 überliefert, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte: “In der Nacht von Miraaj kam ich an Musa عليه السلام in der Nähe eines roten Hügels vorbei. Er richtete sich auf und verrichtete Salah in seinem Grab.”

Es wird auch in der Musnad von Abu Ya’la überliefert, dass Anas رضي الله عنه sagte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte: “Die Propheten sind lebendig in ihren Gräbern Salah verrichtend.” Die Ketten dieser Überlieferungen sind beide stark [sahih]. Auf Grund solcher Überlieferungen hielt die überwiegende Mehrheit der Ummah, einschließlich ihre großartigsten Gelehrten, den Glauben, dass die Propheten in ihren Gräbern lebendig sind.

 

Man sollte erkennen, dass wir über einer Existenz weitab von unserem Erlebnis und Verständnis reden. Daher können wir darüber mit Gewissheit nur auf die Art und Weise, wie es in den Heiligen Texten ausdrücklich genannt wird, sprechen. Diese Texte geben an, dass die Propheten in ihren Gräbern lebendig sind. Dementsprechend, ist es nicht der Vorgehensweise der Ahl as-Sunnah dieses Leben der Propheten lediglich anhand von Intellekt abzustreiten. Vielmehr glauben wir daran, dass Offenbarung vor Intellekt kommt. Und die oberigen erwähnten Texte, sprich die Offenbarung zu diesem Sachverhalt, sind deutlich, dass alle Propheten in ihren Gräbern körperlich lebendig sind, und möge Allahs Frieden und Sein Segen auf ihn allen sein.

Salavat-ı Şerif

اللهمّ صلِّ على سيّدنا محمّد وعلى آل سيّدنا محمّد

 

“Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed.”

 

“Allah’ım! Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’e, onun ailesine ve ashabına hayırlar ihsan eyle. Ve onlara huzur ver / sağlık ver / esenlik ver / güvenlik ver.”

 

Kutbül Aktab, Ahmed Ticani yakaza halinde (uyku ile uyanıklık arası bir hal demektir) bu salavatı getirmetinin faziletini birgün Peygamber Efendimize sorar. Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) de cevap olarak şöyle söyler: “Bir kimse Salavat-ı Fatih’i bir defa okursa zamanının başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışanır.”

 

Salavat-ı Şerife okuyan kişiyi cehennem ateşinden korur. Tövbe maksadı ile kırk gün okuyanın tövbesi kabul olur. Peygamberimizi görmek için ise cuma gecesi bin defa okunur.

 

Salavat-ı Şerife’nin Hikmeti

“Rabbim! Peygamberimizi dünyada yücelterek, davetini iyice ortaya çıkararak ve dinini kalıcı kılarak yücelt. Ahirette de ümmetine şefaat ettirerek ve ecrini ve sevabını kat kat arttırarak yücelt.

 

Salavat getiren kişi söz verir, bağlılığını, sevgisini gösterir. İmam-ı Gazâlî bu konuda şöyle der:

“Şüphesiz dualar Allah Teala (Celle Celâlühü)’nun rahmetinin gelmesine vesiledir. Salavat-ı Şerife hem duadır hem de Allah’ın rahmetinin gelmesine ve Rasulünün iltifatına vesiledir.” Mesela hadis-i şeriflerden birinde şöyle buyurulmuştur: “Kim Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilh-ul-mak’ad-elmukarrave indeke yevm-el kıyameti” derse şefaatim ona hak olmuştur.

Hadis-i şeriflerde bir salavata on sevab va’dedilir. Aynı zamanda salavatın on faydası vardır.

 

Bunlardan en önemlisi şu üçüdür:

1. Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’in şefaati.

2. Allah (Celle Celâlühü)’ye ve O’nun Rasulüne imanın yenilenmesinin ifadesidir.

3. Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’e tazimin ifadesidir.

 

Salavat-ı Şerife’nin Sırrı

Salavat-ı Şerife’yi bir defa okumak, yüzbin salavat-ı şerifeyi okuma fazileti ve gücündedir. Sıkıntı ve stres anında okunmasının kişiye oldukça büyük fayda sağlayacağını Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) bize bildirmiştir.

Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki: “Kıyamet gününde, katımda insanların en değerlisi, bana en çok salat-ü selam getirenlerdir.”

“Bir defasında İsrafil bana geldi ve şöyle dedi: Cennette öyle bir kubbe vardır ki, kubbelerin hiçbiri ona benzemez. O kubbenin genişliği üçyüz yıllık yoldur. Sonra onun içinde öyle bir ikram rüzgarı eser ki, saf misk kokar. Bu kubbeye girenler ancak sana çok salavat getirenlerdir. Sonra, sana çokça salavat getiren hiçbir sıkıntı görmez azap da çekmez.” (Hz. Aişe r.anhadan rivayet edilmiştir.)

 

Salavatı Şerife Arapça Okunuşu Ve Türkçe Anlamı

 

•Aleyhisselam, Allah’ın selamı, onun üzerine olsun.

 

•Sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.

 

•Aleyhissalatu vesselam, Allah’ın salatu selamı onun üzerine olsun.

 

•Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, Allah’ım! (peygamberimiz) Hz. Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.

 

•Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Ey Allah’ım! Hz. Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle. (Rahmet et, selametlik ver.)

 

•Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul’muk’adel’mukarrabe indeke yevmel’kıyameti, Ey Allah’ım! Hz. Muhammed’e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere (makam-ı Mahmut’a) indir.

 

•Allahümme salli ala seyidina Muhammedin tıbbil’kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril’ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Ey Allah’ım! kalblerin doktoru ve devası, vücutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed’e (s.a.v.) aline ve ashabına salatu selam eyle.

 

•Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi’adedi ilmike, Ey Allah’ım! efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) ve efendimiz Hz. Muhammedin (s.a.v) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

 

•Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevali ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minat tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira, Allah’ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed’e (s.a.v) salat ve selam eyle. O’nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.

 

•Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen’nebiyyine vel’murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain, Allah’ım Hz. Muhammed’e (s.a.v), Hz.Adem, Hz.Nuh, Hz.İbrahim, Hz.İsa(s.a.v) ve bunların arasında (gelmiş geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.

 

•Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel’muminine vel’muminati vel’muslimine vel’muslimati, Allah’ım! kulun ve Resulun Hz. Muhammed’e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, Müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.

 

•Allahümme salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil’ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil’ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahümme belliğ minni tehiyyeten ve selama, Ey Allah’ım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz. Muhammedin ruhuna, cesedler içinde Hz. Muhammedin (s.a.v) cesedine, kabirler içinde Hz. Muhammedin (s.a.v) kabrine salatu selam eyle. Allah’ım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ‘in aziz ruhuna vasıl eyle.

Ahlus Sunnah wal Jamah

Imam Tajuddin as-Subki sagte, das die Ahlus Sunnah aus diesen vier Gruppen besteht: 

  1. Die Kalâm Gelehrten der Ahlus Sunnah, dazu gehören die Mâturîdiyya wie auch die Ashâriyya.
  2. Die Rechtsgelehrten (Fuqaha).
  3. Die gemäßigten unter der Ahlu'l Hadith.
  4. Die gemäßigten unter der Ahlu Tasawwuf.“

[Sharh al-'Aqidatu'l Ibn Al-Hajib]

Hasan al-Basrī (ra) sagte:

"Derjenige, der kein Adab (Anstand) hat, der hat kein Ilm (Wissen). Und derjenige, der keine Sabr (Geduld) hat, hat keine (Nähe zur) Din (Religion). Und derjenige, der kein Iffat (Keuschheit) hat, der hat keine (Nähe zu) Allāh."

 

[İbn Hajar al-'Asqalānī; Munabbihāt; Seite 5]

„Erkläre deinen Jihad den 12 unsichtbaren Gegnern:

 

- Dem Egoismus,
- der Arroganz,
- der Eingebildetheit,
- der Selbstsüchtigkeit,
- der Gier,
- der Wollust,
- der Intoleranz,
- der Wut,
- dem Lügen,
- dem betrügen,
- dem lästern
- dem verleumden.

 

Wenn du diese Gegner in den Griff bekommst und zerstören kannst, bist du bereit die Gegner zu bekämpfen die du auch siehst.“

 

[Hujjat'ul Islam Imam al-Ghazali]

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Rasul´allah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Habib´allah♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Nûr´Arshillah!♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Khayra´Halgillah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Sayyid al-Awwalin wal Akhirin

♥Sprich nie ein hartes Wort, womit du jemanden kränkst, du triffst vielleicht sein Herz viel tiefer als du denkst.

♥ ”Ein Leben ohne das Gebet ist wie ein Fahrzeug ohne Lenkrad, man kommt voran aber nicht ans Ziel.”

♥As-Salatu Khayrun min Al-Naum
(Das Gebet ist besser als der Schlaf)

♥Die Schönheit Des Herzen — Durch Furcht Vor Allah.
♥Die Schönheit Der Zunge — Durch Allah’s Gedenken.
♥Die Schönheit Des Redens — Durch Die Ehrlichkeit.
♥Die Schönheit Des Verstands — Durch Wissen.
♥Die Schönheit Des Lebens — Durch Den Islam.

 "O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit; denn Allah vergibt alle Sünden; Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige."

[Quran Sure
39:53]

Cihan Devleti

Ad-Dawlat al-ʻĀlī al-ʻUthmānī

Mein YouTube Kanal
Mein YouTube Kanal

Bismillahirrahmanirrahim

[Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen]

 

“Ihr werdet Rechtschaffenheit und Frömmigkeit nicht erreichen, bis dass ihr von dem, das ihr liebt, (auf dem Wege Allahs) spendet. Und was ihr auch spendet (auf Seinem Wege), Allah wird es wissen.”

 

[Sure “Al Imran”, Vers 92]

 

“Wenn der Mensch stirbt, wird auch sein Tatenbuch geschlossen. Drei Gruppen sind hiervon ausgeschlossen: 1. Wer eine fortwährende Spende verrichtet hat. 2. Wer der Gemeinde nützliches Wissen hinterlässt (Studenten/Werke). 3. Wer gut erzogene Kinder hinterlässt, die für sein Wohl beten.” 

 

[Muslim, Wasiya, 14.]