Kâinatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa (Sallallahu aleyhi wa Sallam)

"Allah yolunda ölenlere "Ölüler demeyin". Doğrusu onlar diridirler. Fakat siz farkedemezsiniz." [Bakara Sûresi: 154]

Ebû Hureyre (Radiyallâhu Anh)´dan rivayet edilen bir hadîs-i serîfte Rasûlullah (Sallallâhu Aleyhi ve Sallam) söyle buyurmustur: "Herhangi bir kimse bana (Kabrimdeyken) selam verirse, mutlaka Allah bana ruhumu iade eder, ben´de ona selami iade ederim."

 

[Ebû Dâvûd, Menâsik: 100, No:2041, 1/622; Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, No: 10817, 3/620; Beyhakî, es-Sünenu´l-kübra, No: 10270, 5/402]

 

Hz. Cabir anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulu! Anam-babam sana feda olsun, Allah’ın her şeyden önce ilk yarattığı şeyi bana söyler misiniz?” diye sordum. Şöyle buyurdu:

“Ey Cabir! Her şeyden önce Allah’ın ilk yarattığı şey senin peygamberinin nûrudur. O nûr, Allah’ın kudretiyle onun dilediği yerlerde dolaşıp duruyordu. O vakit daha hiçbir şey yoktu. Ne Levh, ne kalem, ne cennet, ne ateş / cehennem vardı. Ne melek, ne gök, ne yer, ne güneş, ne ay, ne cin ve ne de insan vardı."

 

"Allah mahlukları yaratmak istediği vakit, bu nûru dört parçaya ayırdı. Birinci parçasından kalemi, ikinci parçasından Levh’i (Levh-i Mahfuz), üçüncü parçasından Arş’ı yarattı. Dördüncü parçayı ayrıca dört parçaya böldü: Birinci parçadan Hamele-i Arşı (Arşın taşıyıcılarını), ikinci parçadan Kürsi’yi, üçüncü parçadan diğer melekleri yarattı. Dördüncü kısmı tekrar dört parçaya böldü: Birinci parçadan gökleri, ikinci parçadan yerleri, üçüncü parçadan cennet ve cehennemi yarattı. Sonra dördüncü parçayı yine dörde böldü: Birinci parçadan müminlerin basiret nûrunu / iman şuurunu, ikinci parçadan -marifetullahtan ibaret olan- kalplerinin nûrunu, üçüncü parçadan tevhitten ibaret olan ünsiyet nûrunu (La ilahe illallah Muhammedur resulullah nûrunu) yarattı.”

 

[Imam Ahmad, Musnad, 4-127; Hâkim, Mustedrak, c.2-600/4175; İbni Hibban, Al-İhsân, 14-312/6404; Al-Laknavî, al-Âsâru’l-Marfû’a, s. 42-3; Kastalanî, Mavahibu'l-Ladunniya: 1/6; Krş. Aclunî, Kaşfu'l Hâfa, c.1, 262- 265-266]

 

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sallam) bir hadisi kudsîde şöyle buyurmuştur:

"ALLAH : "Seni kendi nûrumdan, diğer şeyleri de senin nûrundan yarattım."buyurdu."

 

[Imam Ahmad, Musnad 4-127; Hâkim, Mustedrak 2-600/4175; İbni Hibban, Al-İhsân 14-312/6404; Aclûnî, Kaşfü'l-Hâfâ I-265/827]

 


Beyt-i Nu´mâniyye: "Sen olmasaydin, sen olmasaydin felekleri´de (melekleri´de) yaratmazdim (ve Rabligimi ortaya cikarmazdim)."

 

[Aclûnî, Kesfû´l-hafâ, No: 2123, 2/164]

 

 

Ömer (Radiyallâhu Anh)´dan rivayet edilen bir hadîs-i serifte Allahu Te´âlâ, Âdem (Aleyhisselam´a) hitaben: "(Ey Âdem!) O (Muhammed) olmasaydi, seni´de, (neslin olan tüm insanligi´da, onlar icin yarattigim âlemleri´de) yaratmayacaktim."

 

[Ahmed ibni Hanbel, Hâkim, el-Müstedrek, No: 4228, 2/672; Beyhakî, Delâilu´n-Nübüvve: 5/489; Süyutî, ed-Dürrü´l-mensûr: 1/142; Ibn-i Asâkir, Târîh-u Medînet-i Dimesk: 7/437; Taberânî, el-Mu´cemu´s-sagîr, No: 994, sh: 412]


Ibn-i Abbas (Radiyallâhu Anh)´dan rivayet edilen bir hadîs-i serîfte Rasûlullah (Sallallâhu Aleyhi ve Sallam) söyle buyurmustur: "Cibrîl (Aleyhisselam) bana gelerek: ´Muhammed! Sen olmasaydin, cennet yaratilmayacakti, sen olmasaydin cehennem de yaratilmayacakti´ dedi."

[Deylemi, Ali el-Kari, el-Esrâru´l-merfû´a, No: 385, sh:288; Seyyid Ibrâhîm, Sürûru´l-kulûb, sh: 12]


Selman (Radiyallâhu Anh)´dan rivayet edilen bir hadîs-i kudsî´de ise Allahu Te´âlâ Habîbine hitaben söyle buyurmustur: "Allahu Te´âlâ bana: ´Andolsun ki; Muhakkak Ben senin ismini benim ismime cok yaklastirdim. Bu yüzden Benim anildigim heryerde sen´de mutlaka anilacaksin.
Yemin olsun ki; ben dünyayi ve halkini onlara senin serefini ve nezdimdeki degerini tanitayim diye yarattim. Yâ Muhammed! Sen olmasaydin, dünyayi yaratmayacaktim´
buyurdu"

[Ibn-i Asâkir, Târîh-u Medîneti Dimesk: 3/517-518; Ali el-Kari, el-Esrâru´l-merfû´a, No: 385, sh: 288]

 

Ömer (radiyallahu anh)´dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: "Âdem (aleyhisselam) o hatayı işlediğinde ´Ya Rabbi! Muhammedin hakkı icin, mutlaka beni affetmeni senden istiyorum.´diye duâ edince, Allah: ´Ey Âdem! Henüz ben onu yaratmamışken sen onu nasıl tanıdın.´diye sordu. O da:´Yâ Rabbi! Sen beni (kudret) elinle yaratıp ruhundan bana üflediğinde başımı kaldırdım ve Arş´ın direklerinde: "la ilahe illallah, muhammedur resûlullâh" yazılı olduğunu gördüm. Işte o zaman senin kendi isminin yanına, ancak kullarından en sevdiğinin (adini) katmış olduğunu anladım.´dedi.
Bunun üzerine Allâhu Teâlâ:´Ey Âdem! Doğru söyledin! Süphesiz ki o, kullarımın bana en sevgilisidir. Bana onun hakkı hürmetine duâ et: işte şimdi seni bağışladım. Muhammed olmasa seni yaratmayacaktım´buyurdu"

[Hâkim, el-Müstedrek, Nr. 4228, 2/672; Beyhakî, Delâilü´n-nübüvve: 5/489; Suyûtî, ed-Dürrü´l-mensûr: 1/142; İbn-i Asâkir, Târih-u Medîneti Dımeşk: 7/437; Taberânî el-Mu´cemu´s-sagir, Nr. 994, sh: 412]

 

Ahlus Sunnah wal Jamah

Imam Tajuddin as-Subki sagte, das die Ahlus Sunnah aus diesen vier Gruppen besteht: 

  1. Die Kalâm Gelehrten der Ahlus Sunnah, dazu gehören die Mâturîdiyya wie auch die Ashâriyya.
  2. Die Rechtsgelehrten (Fuqaha).
  3. Die gemäßigten unter der Ahlu'l Hadith.
  4. Die gemäßigten unter der Ahlu Tasawwuf.“

[Sharh al-'Aqidatu'l Ibn Al-Hajib]

Hasan al-Basrī (ra) sagte:

"Derjenige, der kein Adab (Anstand) hat, der hat kein Ilm (Wissen). Und derjenige, der keine Sabr (Geduld) hat, hat keine (Nähe zur) Din (Religion). Und derjenige, der kein Iffat (Keuschheit) hat, der hat keine (Nähe zu) Allāh."

 

[İbn Hajar al-'Asqalānī; Munabbihāt; Seite 5]

„Erkläre deinen Jihad den 12 unsichtbaren Gegnern:

 

- Dem Egoismus,
- der Arroganz,
- der Eingebildetheit,
- der Selbstsüchtigkeit,
- der Gier,
- der Wollust,
- der Intoleranz,
- der Wut,
- dem Lügen,
- dem betrügen,
- dem lästern
- dem verleumden.

 

Wenn du diese Gegner in den Griff bekommst und zerstören kannst, bist du bereit die Gegner zu bekämpfen die du auch siehst.“

 

[Hujjat'ul Islam Imam al-Ghazali]

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Rasul´allah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Habib´allah♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Nûr´Arshillah!♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Khayra´Halgillah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Sayyid al-Awwalin wal Akhirin

♥Sprich nie ein hartes Wort, womit du jemanden kränkst, du triffst vielleicht sein Herz viel tiefer als du denkst.

♥ ”Ein Leben ohne das Gebet ist wie ein Fahrzeug ohne Lenkrad, man kommt voran aber nicht ans Ziel.”

♥As-Salatu Khayrun min Al-Naum
(Das Gebet ist besser als der Schlaf)

♥Die Schönheit Des Herzen — Durch Furcht Vor Allah.
♥Die Schönheit Der Zunge — Durch Allah’s Gedenken.
♥Die Schönheit Des Redens — Durch Die Ehrlichkeit.
♥Die Schönheit Des Verstands — Durch Wissen.
♥Die Schönheit Des Lebens — Durch Den Islam.

 "O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit; denn Allah vergibt alle Sünden; Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige."

[Quran Sure
39:53]

Cihan Devleti

Ad-Dawlat al-ʻĀlī al-ʻUthmānī

Mein YouTube Kanal
Mein YouTube Kanal

Bismillahirrahmanirrahim

[Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen]

 

“Ihr werdet Rechtschaffenheit und Frömmigkeit nicht erreichen, bis dass ihr von dem, das ihr liebt, (auf dem Wege Allahs) spendet. Und was ihr auch spendet (auf Seinem Wege), Allah wird es wissen.”

 

[Sure “Al Imran”, Vers 92]

 

“Wenn der Mensch stirbt, wird auch sein Tatenbuch geschlossen. Drei Gruppen sind hiervon ausgeschlossen: 1. Wer eine fortwährende Spende verrichtet hat. 2. Wer der Gemeinde nützliches Wissen hinterlässt (Studenten/Werke). 3. Wer gut erzogene Kinder hinterlässt, die für sein Wohl beten.” 

 

[Muslim, Wasiya, 14.]