Selçuklu Devleti

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETI'NIN KURULUSU

Anadolu (Türkiye) Selçuklulari 1075-1308 tarihleri arasinda Anadolu'da hüküm süren müslüman bir Türk devletidir. Devletin kurucusu olarak kabul edilen Süleyman Sah Selçuk'un büyük oglu Arslan Yabgu'nunn torunudur. Bu münasebetle biraz gerilere giderek Arslan Yabgu'dan bahsetmek istiyoruz.

Bazi eserlerde kendisinden Isrâil olarak bahsedilmekle beraber daha çok Türkçe adi Arslan Yabgu ile meshur olan bu Selçuklu beyi ilk defa Karahanlilarla Sâmânîler arasindaki mücadelede dikkatleri üzerine çekti. Karahanli Harun b. Ilig Han Samanî topraklarinin bir kismini isgal edince Samanî hükümdari Selçuk'tan yardim istedi. O da oglu Arslan kumandasindaki bir orduyu Samanîlere yardima gönderdi. Arslan'in yardimi ile Karahanlilari maglûp eden Sâmânîler isttila edilen topraklarini geri aldilar. Bu münasebetle Buhara-Semerkant arasindaki Nur kasabasi Selçuklulara yurt olarak verildi. Karahanlilar ile Sâmânîler gibi birbirleri ile mücadele halinde olan iki devlet arasinda kalan Selçuklular mahirane siyasetleri ile bu bölgede varliklarini sürdürmeyi basardilar. Karahanli Nasr ILig Han'in Buhara'yi zapt ederek (Ekim 999) Samanî hükümdari Abdülmelik ve hanedan azalarini Özkent'e sürmesi ile Sâmânîler devleti fiilen sona ermis oluyordu. Bu hadise Arslan Yabgu ve ona bagli Türkmenlerin nüfuz ve itibarini daha da arttirdi. Karahanlilarin elinden kaçmaya muvaffak olan Sâmânî sehzadesi Ebû Ibrahim el-Muntasir Karahanlilar'a karsi yine Arslan Yabgu'nun yardimini istemek zorunda kaldi ve bu sayede Karahanlilar'i üç defa bozguna ugratti. Babasi Selçuk'un 1009'a dogru Cend'de ölmesi üzerine Arslan "Yabgu" ünvani ile ailenin basina geçti. Karahanli hükümdari Ilig Han Nasr'in 1012 yilinda ölümü üzerine ayni aileye mensub olan Ali Tegin Arslan Yabgu'nun destegi ile Buhara'ya hakim oldu. Bu sayede dikkatleri üzerine çeken Arslan Yabgu giderek kuvvet kazaninca Karahanli hükümdari Yusuf Kadir Han ile Gazneli Sultan Mahmud 1025 yilinda "bütün Iran ve Turan meselelerini" görüstükleri meshur Maverâünnehir mülakatinda Arslan Yabgu idaresindeki Selçuklulara karsi gerekli tedbirleri almaya ve onlari Türkistan ve Maverâünnehir'den uzaklastirip Horasan'a sürmeyi kararlastirdilar. Arslan Yabgu bu sirada çöllere çekilmisti. Gazneli Mahmud mertligi, savasçiligi ve yildirim hizi ile avinin üzerine düsmesi gibi meziyetleri sebebi ile herkesin çekindigi Arslan Yabgu'yu yakalamak için hileye basvurdu. Bir ziyafet münasebeti ile Semerkant'a çagirdigi Arslan Yabgu'yu oglu Kutalmis ve bazi arkadaslari ile birlikte tevkif ederek Kâlincar kalesinde hapsetti. Arslan Yabgu'ya bagli çok sayida Türkmeni de öldürdü (1025). Arslan Yabgu'nun hapsedilmesi ile ön plâna geçen Tugrul ve Çagri Beyler Gazneli Mahmud'un ölümü (1030) üzerine yerine geçen oglu Mesud'a haber gönderip kendisine itaat arzettiklerini bildirdiler ve Arslan Yabgu'nun serbest birakilmasini istediler. Sultan Mesud bu teklifi kabul edip Arslan Yabgu'yu Belh'e getirdi ve ona yegenlerine bozgunculuktan vazgeçmelerini söylemesini emretti. Arslan Yabgu da Tugrul ve Çagri beylere haber gönderip Gazneli hükümdari Sultan Mesud'un buyrugunu iletti. Ayrica elçi ile bir "biz" gönderip onu yegenlerine vermesini istedi. Elçi mesaji teblig edip sifre mahiyetindeki "biz"i teslim edince onlar yeniden karisiklik çikarmaya basladilar. Bunun üzerine Sultan Mesud da Arslan Yabgu'yu tekrar hapse atti. Türkmenlerin onu kurtarma tesebbüsleri sonuçsuz kaldi ve Arslan Yabgu 7 yildan beri kaldigi hapishanede 1032 yilinda öldü. Ancak oglu Kutalmis bir firsatini bulup hapishaneden kaçti ve Buhara'ya döndü. Arslan Yabgu'ya bagli Oguzlar (Yabgulular-Yavgiyyân) Yagmur, Kizil, Boga, Göktas ve Anasi-oglu adli beylerin idaresinde faaliyetlerini sürdürmekle beraber Gazneli kuvvetleri karsisinda dagildilar ve büyük sikintilara maruz kaldilar. Fakat bütün bunlara ragmen ümitlerini kaybetmeyip Arslan Yabgu'nun torunu Kutalmisoglu Süleyman Sah'in tarafindan toplanarak Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulusuna büyük hizmet ettiler.

Tugrul Bey Kâlincar kalesinden kaçarak Buhara'ya dönen Kutalmis'in Selçuklu Devleti'nin kurulusundan sonra da yaninda toplanan Türkmenlerle çevreyi yagmaladigini görünce sinir bölgelerini ona ikta ederek kâfirlere karsi cihada memur etti. Kutalmis da büyük bir ordu ile Azerbaycan'a dogru ilerlemeye basladi. Iste bu sirada Selçuklularla Bizanslilar arasinda ilk ciddi çatisma vuku buldu. Gence önlerinde cereyan eden bu savasta Gürcü, Ermeni ve Rumlar'dan mütesekkil Bizans ordusu agir bir maglubiyete ugradi (1046). Bu zaferi müteakip Aras nehri boyunca ilerleyen Kutalmis dönüsünde Tugrul Bey'e bölgenin çok zengin ve Rum'larin da kadinlar gibi korkak insanlar oldugunu bu sebeple ülkelerini kolaylikla fethedebilecegini söyledi. Tugrul Bey Kutalmis'i daha sonra Arslan Besâsirî üzerine gönderdi. Ancak maglub olan Kutalmis Bagdat'a Tugrul Bey'in yanina dönmüs ve Abbasi halifesinin Sultan Tugrul Bey'i kabul ettigi merasime katilmistir (1059). Kaynaklarda bu tarihten 1061 yilina kadar onun nerede olduguna dair bir bilgi yoktur. Kutalmis söz konusu tarihte kardesi Resul Tegin ile beraber amcazadeleri Mikâil ogullarina karsi saltanat davasinda bulunarak isyan etti. Tugrul Bey isyani bastirmak üzere harekete geçti. Ancak daha sonra bu görevi veziri Amidü'l-mülk Kündüri'ye verdi. Vezir tarafindan Girdkûh kalesinde muhasara edilen Kutalmis bazi sartlar ileri sürerek baris talebinde bulundu. Buna göre Kutalmis:

1. Sultan Tugrul Bey'in canini bagislayacagina dair yemin etmesini,

2. Çagri Bey'in oglu Süleyman'in kizi ile evlenmesine müsaade edilmesini,

3. Kendisine iyi bir vilayetin ikta edilmesini istiyordu.

Vilayetin verilmesi ile ilgili sart kabul edilmekle beraber digerleri reddedildi ve müzekereler neticesiz kaldi. Vezir de bir müddet sonra Sultanin ölüm haberini alip Rey'e döndü.

Bu firsattan istifade eden Kutalmis Türkmen obalarina giderek asker topladi ve Rey sehrini kusatti. Kutalmis'in büyük bir tehlike teskil edecegini anlayan vezir Amidü'l-mülk Süleyman'in yerine Alp Arslan'i sultan ilân etti ve üst üste ulaklar gönderip süratle Rey'e gelmesini istedi. Alp Arslan'in öncü kuvvetleri yaklasinca Kutalmis kusatmayi kaldirip Rey'den ayrildi (24-25 Kasim 1063). Yolda Alp Arslan'in Hacib Erdem kumandasindaki kuvvetleri ile karsilasan Kutalmis onlari maglub etti. Bu sebeple Alp Arslan derhal Kutalmis'in üzerine yürüdü. Kutalmis sayica üstün olmasina ragmen yenildi. Büyük ogluyla kardesi Resul Tekin de esir düstü. Kutalmis ise daglardan ve sarp yollardan geçip kaçarken atindan düserek öldü. Cenazesi Rey'e götürüldü ve orada topraga verildi (7 Aralik 1063).

Kaynak: Osmanli tarihi

Seldschuken Staat

Das Gründungsjahr der Seldschuken...

...geht mit dem Jahr 1040 in die Geschichte ein. Nachdem die sunnitischen Seldschuken die Ghaznewiden 3 mal innerhalb von 5 Jahren im Krieg dem Erdboden gleichgemacht hatten, zuletzt 1040, zählt dieses Jahr als das Gründungsjahr der Seldschuken.

Die Ghaznewiden waren auch ein türkisches Reich, dessen erster Führer Alp Tigin (961-962) und Sultan Mesud (zu Zeiten dieser Kriege war er der Sultan der Ghaznewiden) waren. Ansässig waren sie im heutigen İndien und Khorasan.

Die Schlachten zwischen den Seldschuken und Ghaznewiden fanden 1035 in Nesa, 1038 in Serahs statt, wo hier der Seldschukische Führer Tuğrul Bey nach seinem Sieg gegen die Ghaznewiden errungen hatte, in seinem Namen eine Khutba (Vorsprache vor dem Freitagsgebet) aufsagen liess.

In der Schlacht von Dandanakan 1040, wurden die Ghaznawiden (damals geführt von Sultan Mesud), durch die Seldschuken vernichtend geschlagen. Dies führte auch zum Untergang der Ghaznawiden.

Die Militärstärke der Ghaznewiden wird hier auf 100.000 Mann beziffert, die der Seldschuken jedoch nur auf 36.000 Mann.

Quellen: [Prof. Dr. Fuat SEZGİN, İslâm’da Bilim ve Teknik Band 3, Seite 12]

[Köymen, Mehmet Altay (1993). Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi. Band 1 Kuruluş Devri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.]

Die Seldschuken/Selçuklu İmparatorluğu

Wer waren die Sedschuken ? Selçuklu İmparatorluğu [Teil 1]

Das Herrschergeschlecht der Seldschuken beherrschte vom 11. Jahrhundert bis 13. Jhdt. weite Gebiete Zentral- und Vorderasiens. Die Dynastie oghusisch-turkmenischen Ursprungs, bei der man die Hauptlinie der "Großseldschuken" sowie die erst als deren Nachfolgerstaaten Bedeutung gewinnenden Nebenlinien der Seldschuken von Kirman, Syrien, İrak und Kleinasien unterscheidet, führt ihren Namen auf einen Ahnherrn Seldschuq bin Duqâq zurück.

Er stand schon in hohem Alter, als er Muslim wurde. Er ließ sich in Khorasan nieder, während andere unter der Führung von Tschaaghri Beg (türk.: Çağrı Bey) und Tughril Beg (1038-1060) in Chwarism blieben. Den Stammesgruppen, deren Führer diese beiden waren, beginnt man zu jener Zeit den Namen Turkmenen zu geben. (Daher heißen die Türken im Nord-İrak "Turkmenen").

1038 wurde Khorasan erobert, und ein entscheidender Sieg über das Turkvolk, den Ghaznewiden (1040) öffnete dem ersten Großseldschuken Tughrul Beg den Weg nach Persien und in den İrak. Während Tschaghri Beg seine Autorität in Khorasan konsolidierte und seine Grenze gegen die in die Berge geflüchteten Ghaznewiden sicherte, ging Tughrul Beg daran, İran zu erobern, wo die letzten Buyiden noch einige ohnmächtige Anstrengungen zum Widerstand unternahmen.

Nach und nach verdrängte diese sunnitisch-türkische Dynastie der Seldschuken die Buyiden aus dem İran. Die Seldschuken waren eigentlich im 11. Jahrhundert aufgetreten, hatten aber in kurzer Zeit nicht nur Mittelasien, sondern alle Gebiete bis zu den äußersten Grenzen Kleinasiens, wo Konya ihre Hauptstadt war, unterworfen.

[Dr. Fuat Sanaç - Der İslam, s.61]

Die Seldschuken/Selçuklu İmparatorluğu Teil 2

1055 zog Tughrul Bey siegreich in Bagdad ein. Vom Kalifen als "Sultan des Osten und Westens" anerkannt, gebot er über die meisten östlichen und zentralen Provinzen des ehemaligen Abbasiden-Reiches. Mit den Seldschuken hatte erstmals eine türkische Dynastie die Führungsrolle im İslam übernommen.

İn Grenzkämpfen mit den Byzantinern erzielten die Türken Erfolge:

Antiochia/Antakya und Edessa/Urfa wurden aus oströmischem Besitz erobert. 1071 erlitten die Byzantiner bei Mantzikert/Malazgirt (nördl. des Van-See) eine vernichtende Niederlage gegen den seldschukischen Sultan Alparslan (1060-1072), so dass den Seldschuken der Weg ins Innere Kleinasiens nicht mehr verwehrt werden konnte. Die türkische Einwanderung nach Anatolien war nicht eigentlich eine zentrale geplante Aktion; vielmehr hatten an ihr auch in Opposition zum großseldschukischen Sultan stehende türkische Kräfte Anteil, die wenig später (1075) einen unabhängigen Staat in Kleinasien gründeten, der bis ins 13. Jahrhundert weiter bestand.

[Dr. Fuat Sanaç - Der İslam, Seite 61]

Die Seldschuken/Selçuklu İmparatorluğu Teil 3

Das einheitliche Reich der Großseldschuken bestand bis zum Ende des 11. Jahrhunderts.
İn ihren Residenzen Rayy, İsfahân, Baghdad und Merw zeigten sie sich der persisch-islamischen Kultur sehr aufgeschlossen, wobei ihnen die Förderung der sunnitischen Theologie besonders am Herzen lag.

İn Baghdad entstand 1067 ein Wissenschaftszentrum in der "Nizâmiyya" als Gegenpol zur damals ismailitischen "Al-Azhar" in Kairo, einer Gründung des bedeutenden Wesirs Nizâm al-Mulk (gest. 1092).

Es ist nicht nur bekannt, weil er dreißig Jahre hindurch die Regierung mitführte, sondern auch weil er ein persisches "Siyâsetnâme" (Buch der Regierung) verfasste, in dem er anhand beispielhafter Geschichten und Anekdoten seine Auffassungen darlegt.

Der bedeutendste Lehre sollte bald der Theologe und Führer des Tasawwûfs Hujjat'ul İslâm İmâm al-Ghazâlî (1058-1111), werden. Die Theorie der seldschukischen Staatsverwaltung fand ihren Niederschlag in dem persisch geschriebenen "Buch der Regierung", das ebenfalls Nizâm al-Mulk zugeschrieben wird.

[Dr. Fuat Sanaç - Der İslâm, Seite 61-62]

Armee

Der ägyptische Autor und Historiker Ruwadarî überliefert in seinem Buch "Ad-Durrat'ul Mudiyya fî Ahbâr'id-Dauwlat'ul Fâtimiyya", dass sich ca. 10.000 kurdische Krieger dem seldschukisch-sunnitischem Führer Sultan Alparslan in der Schlacht von Manzikert (Malazgirt Zaferi) im Jahr 1071 anschlossen.

In einer anderen Quelle wird ebenfalls bestätigt, dass ca. 10.000 Krieger des kurdischen Stammes "Mervânoğulları" sich den Seldschuken anschlossen.

[Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır, Seite:213]

Bauwerke

Gök-Medrese der Seldschuken im Zentrum von Sivas

Diese Lehrstätte für islamische Wissenschaften, welche zu Zeiten "Gıyâs'ed Dîn Keyhüsrev", dem Sohn von "Kılıçarslan", von " Vezirsahip Ata Fahr'ed Dîn Ali" im Jahre 1271 erbaut wurde, ist heute ein Museum.

İm Eingang oben links steht "Amel-i Üstad" und rechts "Kaluyan'ul Konyevî", was beweist, dass der seldschukische Architekt " Konyalı Kaluyan" hier am Werk war.

Diese Medrese in Sivas ähnelt stark der Gök-Medrese in Erzurum, die den Namen "Hatuniye" trägt.

Die "Hacı Kılıç Medrese" (Lehrstätte für islamische Wissenschaften) in Kayseri wurde im Jahr 1249 von den Seldschuken, genauer genommen von Ebu'l Qâsım ibn Ali el Tusi errichtet. Es liegt im heutigen Stadtzentrum von Kayseri, in Zentralanatolien...

Im Eingang dieser Medrese kann man folgenden Koran-Vers ablesen:

<<Wahrlich, der allein vermag die Erhaltung der Moscheen Allahs vorzunehmen, der an Allah und an den Jüngsten Tag glaubt und das Gebet verrichtet und die Zakah entrichtet und keinen außer Allah fürchtet: diese also mögen unter denen sein, welche den rechten Weg finden.>> Sure Taubah, Vers 18

Ein seldschukischer (tr. Selçûkiler/ ar. Salǧûqiyân) Grabstein mit einem Mihr-i Suleymân* und darunter steht: Al İslâm.

*Der Mihr-i Suleymân ist der Siegel des Propheten Suleymân Aleyhis-selâm. Selbst in den alten Moscheen von Marokko (und dieser war niemals (manche Historiker sagen "nur für eine kurze Zeit") ein Teil vom 'os̲mânischen Reich), oder von den noch Abbasiden gebliebenen Moscheen und Architektur, oder in Bukhara, oder İndien enthält diese.

Ahlus Sunnah wal Jamah

Imam Tajuddin as-Subki sagte, das die Ahlus Sunnah aus diesen vier Gruppen besteht: 

  1. Die Kalâm Gelehrten der Ahlus Sunnah, dazu gehören die Mâturîdiyya wie auch die Ashâriyya.
  2. Die Rechtsgelehrten (Fuqaha).
  3. Die gemäßigten unter der Ahlu'l Hadith.
  4. Die gemäßigten unter der Ahlu Tasawwuf.“

[Sharh al-'Aqidatu'l Ibn Al-Hajib]

Hasan al-Basrī (ra) sagte:

"Derjenige, der kein Adab (Anstand) hat, der hat kein Ilm (Wissen). Und derjenige, der keine Sabr (Geduld) hat, hat keine (Nähe zur) Din (Religion). Und derjenige, der kein Iffat (Keuschheit) hat, der hat keine (Nähe zu) Allāh."

 

[İbn Hajar al-'Asqalānī; Munabbihāt; Seite 5]

„Erkläre deinen Jihad den 12 unsichtbaren Gegnern:

 

- Dem Egoismus,
- der Arroganz,
- der Eingebildetheit,
- der Selbstsüchtigkeit,
- der Gier,
- der Wollust,
- der Intoleranz,
- der Wut,
- dem Lügen,
- dem betrügen,
- dem lästern
- dem verleumden.

 

Wenn du diese Gegner in den Griff bekommst und zerstören kannst, bist du bereit die Gegner zu bekämpfen die du auch siehst.“

 

[Hujjat'ul Islam Imam al-Ghazali]

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Rasul´allah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Habib´allah♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Nûr´Arshillah!♥

♥As-Salatu wassalamu alayka ya Khayra´Halgillah♥
♥As-Salatu wassalamu alayka ya Sayyid al-Awwalin wal Akhirin

♥Sprich nie ein hartes Wort, womit du jemanden kränkst, du triffst vielleicht sein Herz viel tiefer als du denkst.

♥ ”Ein Leben ohne das Gebet ist wie ein Fahrzeug ohne Lenkrad, man kommt voran aber nicht ans Ziel.”

♥As-Salatu Khayrun min Al-Naum
(Das Gebet ist besser als der Schlaf)

♥Die Schönheit Des Herzen — Durch Furcht Vor Allah.
♥Die Schönheit Der Zunge — Durch Allah’s Gedenken.
♥Die Schönheit Des Redens — Durch Die Ehrlichkeit.
♥Die Schönheit Des Verstands — Durch Wissen.
♥Die Schönheit Des Lebens — Durch Den Islam.

 "O meine Diener, die ihr euch gegen eure eigenen Seelen vergangen habt, verzweifelt nicht an Allahs Barmherzigkeit; denn Allah vergibt alle Sünden; Er ist der Allverzeihende, der Barmherzige."

[Quran Sure
39:53]

Cihan Devleti

Ad-Dawlat al-ʻĀlī al-ʻUthmānī

Mein YouTube Kanal
Mein YouTube Kanal

Bismillahirrahmanirrahim

[Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen]

 

“Ihr werdet Rechtschaffenheit und Frömmigkeit nicht erreichen, bis dass ihr von dem, das ihr liebt, (auf dem Wege Allahs) spendet. Und was ihr auch spendet (auf Seinem Wege), Allah wird es wissen.”

 

[Sure “Al Imran”, Vers 92]

 

“Wenn der Mensch stirbt, wird auch sein Tatenbuch geschlossen. Drei Gruppen sind hiervon ausgeschlossen: 1. Wer eine fortwährende Spende verrichtet hat. 2. Wer der Gemeinde nützliches Wissen hinterlässt (Studenten/Werke). 3. Wer gut erzogene Kinder hinterlässt, die für sein Wohl beten.” 

 

[Muslim, Wasiya, 14.]